Rok 2015 poświęcony Janowi Pawłowi II

Dziedzictwo Jana Pawła II trwa i owocuje. Patrząc na to, co obecnie dzieje się na Kubie czy też przygotowując się do kolejnych Światowych Dni Młodzieży, warto przypomnieć sobie, kto tu w proroczy sposób położył fundamenty

Rok 2015 poświęcony Janowi Pawłowi II

„A przecież  nie cały umieram
to, co we mnie niezniszczalne, trwa”
Jan Paweł II.

Niezapomniana pozostanie ziemska działalność Jana Pawła II, jego przewodnictwo duchowe ludu Bożego i jego niesamowite świadectwo świętości. Głoszenie Ewangelii - tej samej od 2000 lat - było darem jego serca danym Kościołowi katolickiemu, a jego miłość bliźniego była przypomnieniem, że  wszystkich ludzi stworzył i kocha Bóg. Jan Paweł II okazywał swą ojcowską miłość nie tylko wiernym ale i też odłączonym od Kościoła i niewierzącym. Wskazywał im drogę powrotu do Boga.


Uchwała sejmu polskiego powzięta w grudniu 2014 r., była bardzo ważną decyzją, bo postanowiła uczcić i upamiętnić wielkość naszego Rodaka, niezwykłego kapłana i patrioty.

W 2015 r. poświęconym św. Janowi Pawłowi II oddajemy cześć i chwałę najdostojniejszemu Polakowi, którego serce głosiło Boga - Prawdę. Jakże pełna wiary i miłości była jego homilia: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”, wygłoszona w czasie Mszy św., którą rozpoczynał swój pontyfikat 22 października 1978 r..

Jana Pawła II działalność - 264 następcy św. Piotra na Stolicy Apostolskiej (1978 -2005 r.) świadczyła nie tylko o niestrudzonej trosce na losy naszego polskiego narodu, ale także na losy całego współczesnego świata. Swój ludzki i ojcowski wymiar okazywał wielce poprzez troskę o biednych tego świata, którzy cierpią niedostatek chleba powszedniego.

Ważną dziedziną działania Jana Pawła II dla dobra ludzkości było zaangażowanie się na rzecz poparcia sprawiedliwych i pokojowych rozstrzygnięć w konfliktach zbrojnych i poparcia tych, których uważał za pokrzywdzonych. My Polacy, nigdy nie zapomnimy jego patriotyzmu, który głęboko zakorzenił się w jego pamięci i w jego sercu.

Monte Cassino. Homilia wygłoszona 18.5.1979 r. przez Jana Pawła II  (ur. 18.5.1920) który został Papieżem 16. 10. 1978 r. była - świadectwem jego miłości - do Boga i do kraju swego pochodzenia. Wzruszające są wyjątki tej homilii: „Na Monte Cassino walczył żołnierz polski, tu ginął, tu przelewał swoją krew z myślą o Ojczyźnie....”. Nie zapominamy Jana Pawła II słów: „Chylimy czoła przed bohaterami. Polecamy ich dusze Bogu”.

Niezapomniana pozostaje dla nas Polaków pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski 2.6 - 10.6.1979 r. z hasłem: Gaude Mater Polonia. Słynne są jego słowa, gdy 2 czerwca w sercu Warszawy na Placu Zwycięstwa wołał: „Wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! ”.

Przemówienie papieża Jana Pawła II do ONZ (Ogólne Narodów Zgromadzenie) w Nowym Jorku 2 października 1979 r. nawiązywało do przyjętych w 1948 r. przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, której podstawą jest uznanie i poszanowanie praw każdego człowieka, społeczeństw i narodów. „Jesteście przedstawicielami ludzi, wszystkich poniekąd ludzi na globie, konkretnych ludzi” - były to słowa papieża. Jan Paweł II, moralny autorytet, przypominał reprezentantom całego świata, aby dążyli do zgody i pokoju dla dobra ludzkości.

Jan Paweł II  SŁAWNY  WĘDROWNIK pozostawił dla młodzieży wielkie dziedzictwo -  Światowe Dni Młodzieży - które zainicjował już w Rzymie w 1984 r., uznane za oficjalne w 1986 r.. Bezpośredni kontakt Jana Pawła II z młodzieżą przedstawiającą różne kraje, wskazywał na możliwość obalenia wszelakich barier istniejących między narodami i na spotkania się narodów i kultur ze sobą, aby obdarzyć ludzkość sprawiedliwym i trwałym pokojem. Jan Paweł II starał się budzić w sercach młodzieży tęsknotę - ku duchowemu pięknu - jakim jest sam Bóg. „Wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją”.

Był przewodnikiem tych młodych ludzi, których uczył poświęcenia się dla Boga i człowieka. ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY OBCHODZONE W CZĘSTOCHOWIE 15 SIERPNIA 1991 R.  były wielkim darem Boga dla Jana Pawła II inicjatora tych spotkań. Tym razem przeżywał to spotkanie także z młodzieżą rosyjską, której plecy zdobiły chusty z napisem w ich języku: Światowy Dzień Młodzieży - Częstochowa 1991. Jan Paweł II pozdrawiał wszystkich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi (Rz 8, 14). Homilia wygłoszona przez Jana Pawła II w szczególny sposób dotyczyła Maryi, Matki Jezusa Chrystusa. Niezapomniane pozostaną życzenia, jakie Jan Paweł złożył młodzieży: „Drodzy młodzi przyjaciele! Przyjmijcie Ducha Świętego i bądźcie mocni!”.

Jan Paweł II upamiętnił WIELKI JUBILEUSZ 2000 ROKU - dwutysięczną rocznicę narodzin Jezusa Chrystusa - pielgrzymką do Ziemi Świętej, do źródła wiary i Kościoła. Pielgrzymi szlak często zaprowadzał go do miejsc, w których spotykał się z religijnymi i państwowymi władzami. Nakłaniał wyznawców chrześcijaństwa, judaizmu i islamu do poszanowania ludzkiej godności, bo w czynie stworzenia człowieka przez Boga istnieje godność człowieka.

Bóg bogaty w miłosierdzie (Ef 2, 4) było hasłem ósmej i ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski od 16 do 19 sierpnia 2002 roku.

Jak bardzo ludzkość potrzebuje Bożego Miłosierdzia mówi o tym  Encyklika „Dives in Misericordia”, którą  Jan Paweł II  napisał w 1980 r. w Rzymie, bo uważał że „Kościół ma swój naczelny obowiązek ..... wprowadzenie w życie tajemnicy miłosierdzia objawionej do końca w Jezusie Chrystusie”. Bóg bogaty w miłosierdzie dał Karolowi Wojtyle potrzebne zdrowie, aby jeszcze ten raz mógł przybyć do swej ukochanej Ojczyzny. Zawierzenia całego świata Bożemu Miłosierdziu dokonał Jan Paweł II 17 sierpnia 2002r. w Łagiewnikach w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w miejscu życia i śmierci św. Faustyny, dla której miłosierdzie było jej stylem życia. Jakże mądre są Jana Pawła II powiedzenia: „A jednak trzeba pamiętać, że czas i miejsca należą całkowicie do Boga”- „Czas ucieka wieczność czeka”. Dlatego Jan Paweł II przybył do Polski, aby także beatyfikować 4 zasłużonych Polaków, zapalić znicz na grobie rodziców i brata - i odwiedzić w Sanktuarium w Zebrzydowicach Matkę Bożą, do której biegł już jako dziecko i młodzieniec. Przed powrotem do Rzymu spotkał jeszcze  benedyktynów w klasztorze w Tyńcu, których znał jako kapłan, biskup i kardynał.

„A na końcu cóż powiedzieć: żal odjeżdżać! ”.

* * *

Urzekający wpływ wywierał Papież Polak na ludzi. Serce Jana Pawła II zyskało narody, języki i kultury. Miliony ludzi szły za nim i słuchały jego nauk o istnieniu Boga.

„Ten papież to dar od Boga”. Są to słowa hołdu,  dane Janowi Pawłowi II, które wyraził  Aleksandr Sołżenicyn, Rosjanin, nie katolicki pisarz, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1970 i 1975 roku. Jego dzieło: Archipelag Gułag, moralistyczny utwór, ukazuje komunistyczny system zniewolenia i terroru w łagrach.

„Now the miracle of John Paul II came true” - „Teraz ten cud Jana Pawła II spełnił się”.

Były to słowa kubańskiego kard. Jaimie Lucas Ortega y Alamino - 15 maja 2015 roku w telewizji amerykańskiej PBS w New Yorku. Pielgrzymka Jana Pawła II na Kubę 21 stycznia 1998 roku, która była pierwszą wizytą papieża w historii Stolicy Apostolskiej, świadczyła o jej szczególnej ważności. Kard. Ortega y Alamino podkreślał, że Jan Paweł II - przeciwnik kapitalizmu i komunizmu - w poczuciu odpowiedzialności za cały Kościół i za cały świat, uważał, że sprawy społeczno-polityczne Kuby wymagały sprawiedliwych zmian.

„Niechaj Kuba otworzy się na świat. I niechaj świat otworzy się na Kubę, aby ten naród mógł patrzeć w przyszłość z nadzieją” - głosiła odezwa Jana Pawła II, tego sławnego wędrownika, który przemierzał dalekie drogi świata dla dobra ludzkości.

Kard. Ortega y Alamino podkreślał, że Jana Pawła II niestrudzona posługa dla Kuby okazała się niedaremna, bo przedstawiciel św. Piotra na Stolicy Apostolskiej papież Franciszek i prezydent Kuby Raul Castro spotkają się w Hawanie w październiku 2015  roku, pełni nadziei urzeczywistnienia odezwy Jana Pawła II.

Dla mnie, autorki powyższego artykułu, moje spotkanie z Janem Pawłem II pozostawiło  po sobie niezwykły, przedziwny i trwały ślad. Niezapomniana pozostanie dla mnie ta szczególna chwila, gdy jego mocna ręka trzymała moją, gdy widziałam jego oczy i gdy słyszałam jego słowa skierowane do mnie. Jego pełne miłości spojrzenie, uśmiech i błogosławiąca ręka, na zawsze pozostaną w mych myślach i sercu. Różaniec, który otrzymałam z jego rąk, jest moim wartościowym prezentem, jaki otrzymałam w mym życiu.

Z radością oczekujemy ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY w lipcu 2016 r. w Krakowie.

„A przecież nie cały umieram,
To, co we mnie niezniszczalne trwa”
Jan Paweł II.

Opr.  Janina Lankau


opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama