Wykaz papieży

Wykaz chronologiczny papieży

Uwaga: spis odnośnie papieży z pierwszych wieków zawiera daty przybliżone. Jeśli podane są dwie daty, w tym jedna w nawiasie, to znaczy, że są to dwie daty najczęściej cytowane. Spis zawiera również imiona antypapieży, ze stosowną adnotacją.

Spis papieży jest jednym z możliwych "kluczy" do historii Kościoła i historii dogmatów, w miarę powstawania nowych stron do tej strony dodawane będą nowe odnośniki.

 
Daty pontyfikatu Papież Uwagi i ważne wydarzenia związane z papieżem
-67(64) Św. Piotr  
67 (64)-79 Św. Linus  
76 (79)-90 Św. Anaklet lub Klet  
88 (90)-101 Św. Klemens I  
97 (101)-107 Św. Ewaryst  
105 (107)-116 Św. Aleksander I  
115 (116)-125 Św. Sykstus I  
125-138 Św. Telesfor Męczennik podczas prześladowań Hadriana
136 (138)-142 Św. Hygin  
140 (143)-154 Św. Pius I  
155-165 Św. Anicet  
166-174 Św. Soter  
175 (174)-189 Św. Eleuteriusz  
189-198 Św. Wiktor I  
199-217 Św. Zefiryn  
217-222 Św. Kalikst I  
217-235 Św. Hipolit Antypapież 217-235, męczennik
222-230 Św. Urban I  
230-235 Św. Poncjan Zesłany na Sycylię razem z Hipolitem, męczennik
235-236 Św. Anterus  
236-250 Św. Fabian  
251-253 Św. Korneliusz Zmarł zesłany na wygnanie
251-258 Nowacjan Antypapież 251-258: schizma na tle przyjmowania do Kościoła odpadłych chrześcijan
253-254 Św. Lucjusz I  
254-257 Św. Stefan I Jedno z pierwszych wyraźnych odwołań do prymatu Stolicy Piotrowej
257-258 Św. Sykstus II Męczennik
259 (260)-268 Św. Dionizjusz  
269-273 Św. Feliks I  
275-282 Św. Eutychian  
283-295 Św. Kajus  
296-304 Św. Marcelin  
308(307)-308(309) Św. Marceli I  
309-310 Św. Euzebiusz  
311-314 Św. Melchiades (Milcjades) Koniec prześladowania Kościoła i edykt mediolański (313)
314-335 Św. Sylwester I  
336 Św. Marek  
337-352 Św. Juliusz I Kolejna ważna wypowiedź w kwestii prymatu - sprawa arianizmu
352-366 Liberiusz Zesłany przez cesarza do Tracji; ustąpił pod jego presją i podpisał oświadczenie przeciw soborowi w Nicei
355-358 Feliks II Antypapież ustanowiony przez cesarza Konstancjusza II w miejsce Liberiusza
366-384 Św. Damazy I Edykt cesarski ustanawiający chrześcijaństwo religią oficjalną Rzymu (380)
366-367 Ursyn Antypapież 366-367
384-399 Św. Syrycjusz  
399-402 Św. Anastazy I  
401(402)-417 Św. Innocenty I  
417-418 Św. Zozym  
418-422 Św. Bonifacy I  
418-419 Eulaliusz Prawdopodobnie antypapież 418-419
422-432 Św. Celestyn I  
432-440 Św. Sykstus III  
440-461 Św. Leon I (Wielki) Rozstrzygnięcie sporu odnośnie 2 natur Chrystusa (Chalcedon) - list papieża - umocnienie prymatu; ratuje Rzym przed najazdem Hunów, później zaś Wandalów; Doktor Kościoła
461-468 Św. Hilary  
468-483 Św. Symplicjusz  
483-492 Św. Feliks III (II)  
492-496 Św. Gelazy I W liście do cesarza formułuje doktrynę o dwóch władzach
496-498 Anastazy II  
498-514 Św. Symmach (do 514)  
498-506 Wawrzyniec (Laurentius) Antypapież 498-506
514-523 Św. Hormizdas  
523-526 Św. Jan I Początek kłopotów z Wizygotami - papież zmuszony przez Teodoryka do podróży do Konstantynopola; wobec nieskuteczności swej misji w Konstantynopolu zdetronizowany przez Teodoryka i zmarł poza Rzymem
526-530 Św. Feliks IV (III)  
530-532 Bonifacy II  
530 Dioskur Antypapież 530
533-535 Jan II Pierwszy papież, który zmienił swe imię
535-536 Św. Agapit I  
536-537 Św. Sylweriusz Syn papieża Hormizdasa; aby uniknąć zniszczenia Rzymu otworzył bramy Gotom - uznany za zdrajcę Rzymu i zdetronizowany
537-555 Wigiliusz Bardzo zależny od Bizancjum i chwiejny
556-561 Pelagiusz I Od tego papieża każdy nowowybrany papież musiał uzyskać zatwierdzenie przez cesarza w Konstantynopolu
561-574 Jan III Najazd Longobardów na północne Włochy
575-579 Benedykt I Longobardowie dochodzą pod Rzym
579-590 Pelagiusz II  
590-604 Św. Grzegorz I (Wielki) Arystokrata rzymski; związki z benedyktynami - fundacje klasztorów; powolne nawracanie Germanów na katolicyzm; misja do Anglii; wybitny teolog (Moralia, Dialogi) - Doktor Kościoła; Patrymonium św. Piotra; pierwszy papież nazywający siebie "sługą sług Bożych"
604-606 Sabinian  
607(606)-607 Bonifacy III  
608-615 Św. Bonifacy IV  
615-618 Św. Deusdedit lub Adeodatus  
619-625 Bonifacy V  
625-638 Honoriusz I  
640(638)-640 Seweryn  
640-642 Jan IV  
642-649 Teodor I  
649-655 Św. Marcin I, Męczennik Konsekrowany bez zezwolenia cesarza - cesarz aresztował go, skazał na śmierć, później zamienił ten wyrok na wygnanie
654-657 Św. Eugeniusz I  
657-672 Św. Witalian  
672-676 Adeodatus II  
676-678 Donus  
678-681 Św. Agathon  
682-683 Św. Leon II  
684-685 Św. Benedykt II  
685-686 Jan V  
686-687 Konon  
687 Teodor Antypapież 687
687-692 Paschalis Antypapież 687-692
687-701 Św. Sergiusz I Wprowadził święto Podwyższenia Krzyża Św.; przeciwstawia się cesarzowi bizantyńskiemu w obronie prymatu papieskiego
701-705 Jan VI  
705-707 Jan VII  
708 Syzyniusz (Sisinnius) urząd pełnił jedynie 20 dni
708-715 Konstantyn I  
715-731 Św. Grzegorz II Misja Bonifacego wśród Germanów; spory ikonoklastyczne
731-741 Św. Grzegorz III  
741-752 Św. Zachariasz Ostatni papież rodem z Grecji i ostatni papież starający się o uznanie przez cesarza bizantyńskiego
752 Stefan II Zmarł 4 dni po wyborze, dlatego niektóre spisy nie uwzględniają go
752-757 Stefan III (II) Rozpoczął kontakty papiestwa z Frankami (Pepin)
757-767 Św. Paweł I  
767-768 Konstantyn II Antypapież 767-768
768 Filip Antypapież 768
768-772 Stefan III (IV)  
772-795 Hadrian I Umocnienie przyjaznych stosunków z Frankami
795-816 Św. Leon III Koronacja Karola Wielkiego na cesarza rzymskiego
816-817 Stefan IV (V)  
817-824 Św. Paschalis I  
824-827 Eugeniusz II  
827 Walentyn  
827-844 Grzegorz IV  
844 Jan Antypapież 844
844-847 Sergiusz II  
847-855 Św. Leon IV Zmarł 17 lipca 855
855-858 Benedykt III Rozpoczął pontyfikat we wrześniu 855. Według legendy (sprzecznej z faktami historycznymi) między Leonem a Benedyktem miała rządzić 2,5 roku papieżyca Joanna
855 Anastazy III Antypapież 855
858-867 Św. Mikołaj I  
867-872 Hadrian II  
872-882 Jan VIII Wraz z zamordowaniem Jana VIII zaczyna się okres określany jako "ciemne stulecie" - jest to czas uzależnienia papiestwa od rodów rzymskich
882-884 Marynus I Niektóre katalogi mylnie nazywają go Marcinem II
884-885 Św. Hadrian III  
885-891 Stefan V (VI)  
891-896 Formozus  
896 Bonifacy VI  
896-897 Stefan VI (VII) "Synod trupi"
897 Roman (Romanus)  
897 Teodor II Unieważnił "Synod trupi"
898-900 Jan IX  
900-903 Benedykt IV  
903 Leon V  
903-904 Krzysztof  
904-911 Sergiusz III  
911-913 Anastazy III  
913-914 Landon  
914-928 Jan X  
928 Leon VI  
928-931 Stefan VII  
931-935 Jan XI  
936-939 Leon VII  
939-942 Stefan VIII  
942-946 Marynus II Czasem katalogowany jako Marcin III
946-955 Agapit II  
955-964 Jan XII Jeden z najsmutniejszych pontyfikatów w historii Kościoła, od tego czasu papież składał przysięgę na wierność cesarzowi niemieckiemu
963-965 Leon VIII  
964 Benedykt V Antypapież 964
965-972 Jan XIII Od niego stopniowo zaczyna się wychodzenie papiestwa z "ciemnego stulecia"
972-974 Benedykt VI  
974 Bonifacy VII Antypapież 974 i 984-985
974-983 Benedykt VII  
983-984 Jan XIV  
985-996 Jan XV  
996-999 Grzegorz V  
997-998 Jan XVI Antypapież 997-998
999-1003 Sylwester II Kanonizuje św. Wojciecha
1003 Jan XVII  
1003-1009 Jan XVIII  
1009-1012 Sergiusz IV  
1012-1024 Benedykt VIII  
1012 Grzegorz VI Antypapież 1012
1024-1032 Jan XIX  
1032(1033)-1044 
także: 1045
1047-1048
Benedykt IX Trzykrotnie zostawał papieżem
1044 Sylwester III Antypapież 1045, w tym czasie Benedykt IX wygnany z Rzymu
1045 Benedykt IX Odsprzedał w 1045 godność papieską Grzegorzowi VI
1045 Grzegorz VI  
1046-1047 Klemens II Po śmierci Klemensa II został ponownie papieżem Benedykt IX
1047-1048 Benedykt IX  
1048 Damazy II  
1049-1054 Św. Leon IX Liczne podróże w celu reformy Kościoła, za jego pontyfikatu ma jednak miejsce schizma między Wschodem a Zachodem
1055-1057 Wiktor II  
1057-1058 Stefan IX (X)  
1058-1059 Benedykt X  
1058-1061 Mikołaj II Wiele reform, m.in. wybór papieża przez kolegium kardynałów
1061-1073 Aleksander II  
1061-1072 Honoriusz II Antypapież 1061-1072
1073-1085 Św. Grzegorz VII Wybitny papież, dążył do odnowy i umocnienia Kościoła - m.in. dekrety przeciw symonii i o celibacie duchownych; początek sporu o inwestyturę
1080-1100 Klemens III Antypapież 1080-1100
1086-1087 Bł. Wiktor III  
1088-1099 Bł. Urban II Podejmuje spór o inwestyturę; dekret o "Pokoju Bożym", Pierwsza Krucjata
1099-1118 Paschalis II  
1100-1002 Teodoryk Antypapież 1100-1102
1102 Albert Antypapież 1102
1105-1111 Sylwester IV Antypapież 1105-1111
1118-1119 Gelazy II  
1118-1121 Grzegorz VIII Antypapież 1118-1121
1119-1124 Kalikst II  
1124-1130 Honoriusz II  
1124 Celestyn II Prawdopodobnie antypapież, urząd sprawował tylko jeden dzień
1130-1143 Innocenty II Początek schizmy (dwie obediencje) wynikającej z niejasności wyborów po śmierci Honoriusza II
1130-1138 Anaklet II Prawdopodobnie antypapież 1130-1138
1138 Wiktor IV Antypapież, sukcesja po Anaklecie II
1143-1144 Celestyn II  
1144-1145 Lucjusz II  
1145-1153 Bł. Eugeniusz III  
1153-1154 Anastazy IV  
1154-1159 Hadrian IV Anglik z pochodzenia; po jego śmierci początek nowej schizmy
1159-1181 Aleksander III Jeden z najwybitniejszych papieży średniowiecza; Sobór Laterański III
1159-1164 Wiktor IV Antypapież 1159-1164
1164-1168 Paschalis III Antypapież 1164-1168
1168-1178 Kalikst III Antypapież 1168-1178
1179-1180 Innocenty III Antypapież 1179-1180
1181-1185 Lucjusz III  
1185-1187 Urban III  
1187 Grzegorz VIII  
1187-1191 Klemens III Wprowadził do liturgii podniesienie podczas Przemienienia
1191-1198 Celestyn III  
1198-1216 Innocenty III Szczyt potęgi papiestwa, wybitny polityk; Sobór Laterański IV
1216-1227 Honoriusz III Zatwierdził zakony franciszkanów, dominikanów i karmelitów
1227-1241 Grzegorz IX Po jego śmierci pierwsze w histori konklawe
1241 Celestyn IV Zmarł jeszcze przed objęciem urzędu, po jego śmierci 2-letni wakat na St. Ap.
1243-1254 Innocenty IV  
1254-1261 Aleksander IV  
1261-1264 Urban IV  
1265-1268 Klemens IV  
1271-1276 Bł. Grzegorz X Sobór Lyoński II - m.in. próba zakończenia schizmy między Wschodem a Zachodem
1276 Bł. Innocenty V Pierwszy papież - dominikanin
1276 Hadrian V  
1276-1277 Jan XXI Podejmuje kolejną próbę pojednania z Kościołem greckim
1277-1280 Mikołaj III  
1281-1285 Marcin IV  
1285-1287 Honoriusz IV  
1288-1292 Mikołaj IV Pierwszy papież - franciszkanin; popierał misje zagraniczne; koniec wypraw krzyżowych
1294 Św. Celestyn V Papież świątobliwy, ale nieudolny - abdykował po kilku miesiącach
1294-1303 Bonifacy VIII Spór z Filipem Pięknym - bulla "Unam Sanctam" (doktryna o dwóch władzach); liczne reformy wewnątrzkościelne
1303-1304 Bł. Benedykt XI  
1305-1314 Klemens V Początek niewoli awiniońskiej
1316-1334 Jan XXII  
1328-1330 Mikołaj V Antypapież 1328-1330
1334-1342 Benedykt XII  
1342-1352 Klemens VI  
1352-1362 Innocenty VI  
1362-1370 Bł. Urban V Próba przerwania niewoli awiniońskiej
1370-1378 Grzegorz XI Koniec niewoli awiniońskiej; po jego śmierci początek wielkiej schizmy zachodniej
1378-1389 Urban VI Ostatni papież wybrany nie spośród kolegium kardynałów
1378-1394 Klemens VII Antypapież 1378-1394
1389-1404 Bonifacy IX  
1394-1417 Benedykt XIII Antypapież 1394-1417 (Awinion), dążył jednak do zakończenia schizmy
1404-1406 Innocenty VII  
1406-1415 Grzegorz XII  
1409-1410 Aleksander V Trzeci papież równocześnie z Benedyktem i Grzegorzem. Wśród historyków nie ma pełnej zgody, który z 3 był prawowitym papieżem.
1410-1415 Jan XXIII Następca Aleksandra V; Sobór w Konstancji 1414-1418; koniec wielkiej schizmy zachodniej
1417-1431 Marcin V Papież wybrany dla zakończenia schizmy; reorganizacja państwa kościelnego
1431-1447 Eugeniusz IV Sobór Bazylea-Ferrara-Florencja 1431-1445
1439-1449 Feliks V Ostatni antypapież
1447-1455 Mikołaj V Początek "złotego wieku" kultury na Watykanie, powstanie Biblioteki Watykańskiej
1455-1458 Kalist III Zahamowanie inwazji tureckiej - wyzwolenie Belgradu
1458-1464 Pius II Dyplomata i humanista; próba podjęcia nowej krucjaty
1464-1471 Paweł II  
1471-1484 Sykstus IV Mecenat sztuki kosztem życia kościelnego
1484-1492 Innocenty VIII Bulla "Summis Desiderantes Affectibus", oraz odpowiedź na nią: "Młot na czarownice"
1492-1503 Aleksander VI Zręczny polityk, prowadził jednak życie niegodne papieża; jeden z najgorszych pontyfikatów
1503 Pius III  
1503-1513 Juliusz II Polityk i mecenas sztuki, próba reformy Kościoła: Sobór Laterański V
1513-1521 Leon X Zeświecczały tryb życia, niewielkie zainteresowanie sprawami kościelnymi; wystąpienie Lutra
1522-1523 Hadrian VI Ostatni przed Janem Pawłem II papież nie-Włoch; podejmował usilne próby reformy Kościoła, spotkał się jednak z niezrozumieniem w Rzymie
1523-1534 Klemens VII Wzbraniał się zwołać sobór, który zająłby się kwestiami reformatorów; "Sacco di Roma"
1534-1549 Paweł III Początek Soboru Trydenckiego
1550-1555 Juliusz III  
1555 Marceli II  
1555-1559 Paweł IV Ogłosił pierwszy indeks ksiąg zakazanych
1559-1565 Pius IV Koniec Soboru Trydenckiego (1563); Trydenckie Wyznanie Wiary (1564)
1566-1572 Św. Pius V Kontynuacja reform Trydentu - Katechizm Rzymski; Bitwa pod Lepanto - pogrom floty tureckiej
1572-1585 Grzegorz XIII Dalsze wcielanie w życie reform trydenckich; reforma kalendarza 1582 (kalendarz gregoriański)
1585-1590 Sykstus V Wybitny papież; reforma Kurii rzymskiej i kolegium kardynałów; wprowadził wizyty biskupów ad limina
1590 Urban VII Pontyfikat jedynie 12-dniowy
1590-1591 Grzegorz XIV  
1591 Innocenty IX  
1592-1605 Klemens VIII  
1605 Leon XI  
1605-1621 Paweł V  
1621-1623 Grzegorz XV Ustanowienie Kongregacji Rozkrzewiania Wiary
1623-1644 Urban VIII Wojna trzydziestoletnia; nieszczęśliwa polityka papieska w Niemczech
1644-1655 Innocenty X  
1655-1667 Aleksander VII Początek kłopotów z Kościołem we Francji - gallikanizm
1667-1669 Klemens IX "Pokój klementyński"
1670-1676 Klemens X  
1676-1689 Bł. Innocenty XI Wybitny papież; przykładny styl życia; Popierał przymierze Austrii z Polską - zwycięstwo Sobieskiego pod Wiedniem
1689-1691 Aleksander VIII  
1691-1700 Innocenty XII Czasowe złagodzenie sporu gallikańskiego
1700-1721 Klemens XI Ostateczne potępienie jansenizmu; zakaz inkulturacji - poważna przeszkoda dla misji
1721-1724 Innocenty XIII  
1724-1730 Benedykt XIII  
1730-1740 Klemens XII Potępienie wolnomularstwa
1740-1758 Benedykt XIV B. wykształcony - wiele dzieł teologicznych; ponowny zakaz inkulturacji; początek reformy Indeksu
1758-1769 Klemens XIII Sprawa jezuitów - wbrew naciskom Portugalii i Francji odmowa rozwiązania zakonu; święto Serca Jezusowego
1769-1774 Klemens XIV Papież pobożny i wykształcony, lecz uległy wobec mocarstw - rozwiązanie jezuitów
1775-1799 Pius VI Jak poprzednik - osobiście pobożny i wykształcony, lecz bezradny wobec mocarstw; Rewolucja Francuska - zajęcie Państwa Kościelnego przez Napoleona; papież usunięty z Rzymu, umiera w Valence we Francji
1800-1823 Pius VII Dalsze problemy z Napoleonem: konkordat - koronacja cesarza - ingerencje w sprawy Kościoła - protest papieża - uwięzienie - 1814 powrót papieża do Rzymu; reaktywacja jezuitów; konkordaty z państwami europejskimi
1823-1829 Leon XII Przykładny styl życia; wspieranie misji; próby przywrócenia ładu w życiu Kościoła zdezorganizowanym przez sekularyzację i rewolucję
1829-1830 Pius VIII  
1831-1846 Grzegorz XVI Jedyny papież pochodzący z zakonu kamedułów; jako papież prowadził również bardzo pobożny i  niemal pustelniczy tryb życia; niedoświadczenie polityczne - potępienie Powstania Listopadowego i brak adekwatnej reakcji na ruchy rewolucyjne we Włoszech
1846-1878 Bł. Pius IX Znaczna część pontyfikatu upłynęła w atmosferze konfliktu z ruchem rewolucyjnym i zjednoczeniowym we Włoszech - w 1871 papież nie akceptując warunków rządu włoskiego ogłosił się "więźniem Watykanu"; 1854 - dogmat o Niepokalanym Poczęciu; 1868-70 Sobór Watykański I, przerwany przez wojnę niemiecko-francuską; silny rozwój misji katolickich; dalsze konkordaty
1878-1903 Leon XIII Starania ustalenia pozycji Kościoła wobec rozwoju współczesnego świata: Rerum Novarum, Immortale Dei, Libertas Praestantissimum; odrodzenie studiów tomistycznych: Aeterni Patris; ustanowienie Komisji Biblijnej: Providentissimus Deus; wsparcie dla misji i formacji miejscowego kleru; liczne zabiegi o duchową odnowę Kościoła
1903-1914 Św. Pius X "Odnowić wszystko w Chrystusie"; Dekret o wczesnej Komunii św.; nowy katechizm i projekt Kodeksu Prawa Kanonicznego; potępienie modernizmu (enc. Pascendi)
1914-1922 Benedykt XV Publikacja Kodeksu Prawa Kanonicznego; wiele starań o przywrócenie pokoju w czasie I wojny św.; silne wsparcie misji
1922-1939 Pius XI Wprowadził święto Chrystusa Króla; jeszcze silniejsza promocja misji, także apostolatu świeckich; nowe konkordaty - w tym regulujący status Watykanu w państwie włoskim; potępienie Narodowego Socjalizmu (Mit brennender Sorge); 
1939-1958 Pius XII Przed rozpoczęciem wojny i w czasie niej wielokrotnie nawoływał o pokój - wobec bezskuteczności działań dyplomatycznych Watykan podjął działalność humanitarną; liczne przemówienia i encykliki na tematy moralne i teologiczne, m.in.: Mystici corporis (Kościół mistycznym ciałem Chrystusa), Divino afflante Spiritu, Humani generis; dogmat o Wniebowzięciu NMP (1954)
1958-1963 Św. Jan XXIII Zwołał Sobór Watykański II, którego celem miało być dostosowanie Kościoła do współczesnego świata - aggiornamento; wybitny duszpasterz - dar bezpośredniego trafiania do człowieka; b. istotne encykliki określające społeczną naukę Kościoła: Mater et Magistra, Pacem in terris
1963-1978 Św. Paweł VI Kolejne sesje Soboru, zamknięcie 8 XII 1965; na wiele sposobów kontynuował aggiornamento: reforma Kurii i kolegium kardynalskiego, wydanie nowych ksiąg liturgicznych i "Credo ludu Bożego"; encykliki, m.in.: Ecclesiam suam, Mysterium fidei, Humanae Vitae, Populorum progressio 
1978 Jan Paweł I  
1978-2005 Św. Jan Paweł II Polak, jeden z najwybitniejszych papieży w historii Kościoła, zmarł w powszechnym przekonaniu świętości. Kontynuował dzieło Vaticanum II, starając się wypośrodkować między liberalną a konserwatywną interpretacją tegoż. W nauczaniu zwracał szczególną uwagę na godność człowieka, wartość wolności, ale także na różne niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem wolności. Poprzez swoją postawę i nauczanie wywarł olbrzymi wpływ na przemiany społeczno-polityczne o charakterze dziejowym, przyczyniając się do bezkrwawego upadku komunizmu. Wydał 14 encyklik.
2005-2013 Benedykt XVI Wybrany na papieża 19.04.2005, poprzednio od 1981 r. sprawował urząd Prefekta Kongregacji Nauki Wiary. W trakcie pontyfikatu odbył 24 podróże zagraniczne, wydał 3 encykliki "Deus caritas est", "Spes salvi", "Caritas in veritate", 4 adhortacje apostolskie i kilka ważnych listów apostolskich. Rok 2012-2013 ogłosił Rokiem Wiary. Abdykował 28.02.2013
2013 Papież Franciszek Wybrany na papieża 13.03.2013, pochodzi z Argentyny, był m.in. prowincjałem jezuitów i metropolitą Buenos Aires.
 
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao