Zarys wiary: Miłować czynami

Kwestia z "Zarysu wiary", katechizmu wydanego przez Związek Katechetów Niemieckich w 1980 r.


MIŁOWAĆ CZYNAMI

Miłość bliźniego, o jakiej myśli Jezus, nie jest abstrakcyjnym uczuciem. &#8222Będziesz miłował bliźniego swego” znaczy dosłownie: &#8222Czyń twojemu bliźniemu to, co jest miłe&#8221. A więc miłość oznacza tu - działanie. Niektóre z tych czynów są wyszczególnione w Nowym Testamencie: głodnych nakarmić, nagich przyodziać, chorych leczyć, bezdomnych przygarnąć, smutnych pocieszać, wprowadzać pokój, mieć cierpliwość, być wyrozumiałym i wspaniałomyślnym. Są to tylko przykłady, a nie przepisy. Każdy musi odkryć czego potrzebuje jego bliźni, w jaki sposób mógłby mu służyć. Czy kto rzeczywiście kocha, poznajemy także po tym, czy zauważa potrzeby innych. </P> <P>Miłuj bliźniego swego &#8222jak siebie samego&#8221 oznacza - &#8222jak gdybyś ty sam nim był&#8221. Spróbuj spojrzeć &#8222na sprawy&#8221 jego oczyma, daj mu możność osiągnięcia tego, do czego dążyłbyś, będąc w jego sytuacji. </P> <P class=cytat>Św. Jan wzywa do czynnej miłości:<BR> <I>Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą (1 J 3, 17-18).</I></P><BR> <DIV class=ramka2> <P class=noindent><A NAME="m0"><B>Zazdrość:</B></A> Postawa, która z niechęcią patrzy na drugiego człowieka, jeśli posiada on to, co samemu chciałoby się mieć. </P> <P class=noindent><A NAME="m1"><B>Uczynki miłosierdzia co do ciała:</B></A> Nawiązując do Mt 25 i Tb 2 tradycja chrześcijańska wymienia uczynki miłosierdzia co do ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, obcych przygarnąć, więźniów pocieszać, chorych odwiedzać, umarłych grzebać. </P> </DIV> <BR><BR><HR width=290 align=center size=1 color="#D0D0D0"><DIV class=send>[&lt;&lt;<A HREF="/biblioteka/T/TM/zarys_wiary/kochac_blizniego.html">Poprzednia kwestia</A>] [<A HREF="/biblioteka/T/TM/zarys_wiary/traktowac_swiat_na_serio.html">Następna kwestia&gt;&gt;</A>]<HR width=290 align=center size=1 color="#D0D0D0"></DIV> <BR> <P class=redactor>opr. mg/lb </P> <BR><BR> <DIV class=copyright> <P class=copy>Copyright &copy; by <A HREF="/zycie_kosciola/media/wam/">Wydawnictwo WAM</A> </DIV>

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao