Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Joanna Szubstarska

Uzdrowienie w Jezusie

Z ojcem Jacques'em Benoist, badaczem historii duchowości, sztuki i polityki, kapłanem diecezji katolickiej w Paryżu, rozmawia Joanna Szubstarska– W konstytucji „Gaudium et spes”czytamy: „Zakłócenia równowagi, na które cierpi dzisiejszy świat, w istocie wiążą się z bardziej podstawowym zakłóceniem równowagi, które ma miejsce w sercu ludzkim” (Gaudeium et spes, 10). Jak upodobnić nasze serce do serca Jezusa?

– Należałoby posiadać w sobie, między sobą, dyspozycje czy sentymenty, które pochodzą od Jezusa Chrystusa, mówi św. Paweł w Liście do Filipian (2,5). Cały program! W jaki sposób zdefiniuje się serce? To Jezusa, jak i nasze... Jaką posiadamy topografię naszego skomplikowanego ciała/psychiki? Głowa, serce i wnętrzności. Z jakiej antropologii korzystamy? Dusza, serce, duch, inteligencja, wola, pamięć, rozum? Znamy wnętrze Jezusa dzięki ewangelistom i prorokom, którzy mówią nam o Proroku. Jest On owocem słowa, tchnienia i Synem Boga -Ojca w naszej stworzonej ludzkości. Jest On tak samo wnętrzem Maryi i Józefa oraz Pawła i świętych. Jest również z nas samych , z wszystkimi zachowanymi proporcjami. Tak, nasze chrześcijaństwo polega na uzdrawianiu naszych myśli, słów i czynów, czyniąc je złączonymi z wolą Ojca, którą Jezus wypełnił.

– 27 grudnia 1673 roku św. Małgorzata Maria Alacoque dopuszczona została do tego, że spoczęła na Sercu Jezusowym. Była to rozkosz mistyczna. Święta pozostawała w obecności Serca Jezusowego kilka razy. W jaki sposób zaprosić i zachęcić ludzi do kontemplowania Serca Jezusowego?

– Należałoby wyodrębnić i połączyć serce-organ i jego wyobrażenie oraz serce, życie wewnętrzne. Proszę zobaczyć dzieło Edouarda Glotin, jezuity, i jego syntezę. Możliwe jest rozważanie, o czym Jezus myślał, czego pragnął, odczuwał, poprzez Ewangelie, poprzez wydarzenia tajemnic różańcowych, nawet Maryi itd. Podziw i uwielbienie dla doskonałości, piękna Jezusa w Jego życiu, Jego myślach, słowach stanowią źródło naszej przemiany, naszego uzdrowienia.

– Serce Jezusa jest „siedzibą Ducha Świętego” (Insegnamenti XVII, 1(1994), 1152). Duch Święty uzdalnia nas do działania, do apostolatu. Do czego zachęca nas obcowanie z tajemnicą Serca Jezusowego?

– Jezus, Jego Ojciec i Jego tchnienie, w komunikacji ze świętymi, czynią nas beneficjentami ich zdrowia, ich zbawienia, a także świadkami oraz narzędziami wobec innych poprzez nasze etapy życia.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość uzdrowienie serce Jezusa zdrowie duchowe NSPJ Serce Jezusowe upodobnienie do Jezusa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W