Rodzina wielodzietna — dopust Boży?

Fragmenty książki "Modlitwa zniechęconego"

Rodzina wielodzietna — dopust Boży?

bp Jan Szkodoń

MODLITWA ZNIECHĘCONEGO

ISBN: 83-7318-638-7

wyd.: WAM 2006Rodzina wielodzietna — dopust Boży?

Student: Słyszę czasem o rodzinach wielodzietnych. Jest ich dziś mało, choć są jeszcze takie rejony w Polsce, gdzie rodziny z piątką dzieci nie są rzadkością. Bywa, że są to rodziny biedne, nawet zaniedbane. To smutne, że rodziny liczne borykają się niekiedy z problemami alkoholowymi. Wiem, że są rodziny posiadające piątkę i więcej dzieci i są zadbane, panuje w ich domu radość i miłość. Są pewne wspólnoty apostolskie, które chcą mieć liczne rodziny i są bardzo otwarte na dzieci. Ale jest mi smutno, gdy stwierdzam, że wiele się mówi o pomocy dla rodzin, a w rzeczywistości rodziny wielodzietne są zazwyczaj w najtrudniejszej
sytuacji. Borykają się z trudnościami materialnymi, wychowawczymi, a pomoc im ogranicza się zazwyczaj do... słownych deklaracji.

Bp Jan Szkodoń: Rodzice są powołani przez Boga do dawania życia dzieciom. Człowiek jest istotą rozumną i wolną. Wyraża się to także w odpowiedzialnym przekazywaniu życia. Bóg stwarza w chwili poczęcia nieśmiertelną duszę. Każde dziecko, nawet poczęte z przemocy, nawet po ludzku „niechciane”, jest chciane i kochane od początku przez Boga.

Ojciec Święty Jan Paweł II w Starym Sączu (16 VI 1999) mówił o opiece św. Kingi „nad rodzinami, zwłaszcza nad tak licznymi rodzinami wielodzietnymi”, którym należy się podziw i szacunek. Podkreślał, że wierzący „często za cenę wyrzeczeń i ofiar, dawali dowody troski o rodzinę i wielkiego umiłowania życia rodzinnego”. Prosił też: „Nie pozwólcie, aby w waszych sercach, w sercach ojców i matek, synów i córek zagasło światło świętości Boga”.

Boże, źródło życia, Ty, który na początku powiedziałeś do mężczyzny i kobiety: „rośnijcie i mnóżcie się”, bądź uwielbiony za każde ludzkie życie. Bądź uwielbiony za każdą rodzinę. Dziękujemy Ci za rodziny wielodzietne, które z pokorą i wdzięcznością przyjmują kolejne dzieci, widząc w rodzicielstwie Twoją wolę, źródło radości i wezwanie do ufności.

Prosimy Cię, daj rodzicom licznego potomstwa siłę ducha i życzliwość ludzi. Niech prawo, otoczenie, opieka władz pomaga rodzinom wielodzietnym w pełnieniu codziennych zadań.

Spraw, by parafia, wspólnoty apostolskie, sąsiedzi i krewni nieśli licznym potrzebującym rodzinom pomoc moralną i materialną. Niech we wszystkich ludziach dojrzewa myśl, że każde dziecko jest bogactwem społeczeństwa, narodu i Kościoła.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao