Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


bp Jan Szkodoń

MODLITWA ZNIECHĘCONEGO

ISBN: 83-7318-638-7

wyd.: WAM 2006
Spis treści
Wstęp5
Wnikać w głębię wiary7
Wiara i rozum11
Bóg miłosierny13
Krzyż Chrystusa15
Kościół17
Relatywizm19
Eklektyzm21
Historycyzm23
Scjentyzm25
Pragmatyzm27
Nihilizm29
Sytuacjonizm31
Sumienie33
Mnieście prześladowali35
Radykalizm — sekciarstwo37
Wielkość człowieka39
Świętych obcowanie41
Ciał zmartwychwstanie43
Niebo, piekło45
Nadzieja życia wiecznego47
Nadzieja w samotności49
Być sobą wśród innych51
Małość człowieka53
Pomyślność grzesznego?55
Pokój człowieka, który ufa57
Bunt w cierpieniu59
Cierpienie dla Chrystusa61
Starość63
Nadzieja w Maryi65
Nadzieja odzyskana w sanktuarium maryjnym67
Nadzieja umocniona na pielgrzymce69
Miłość wypełnia me życie71
Słowo Boże73
Eucharystia a życie75
Jak i my odpuszczamy...77
Miłość nie szuka swego79
Miłość nigdy nie ustaje81
Miłość przed ślubem83
Małżeństwo — powołaniem85
Małżeństwo — sakramentem87
Dziecko — dar Boga89
Rodzicielstwo — powołaniem91
Antykoncepcja — mniejsze zło?93
Rodzina wielodzietna — dopust Boży? 95
Opuszczona przez męża...97
Żyjący razem bez ślubu99
Alkoholizm101
Pogrzeb103
Św. Józef105
Trzy śluby107
Powołanie do życia samotnego109
Szukanie pochwał111
Nie doceniają mnie113
Przyjąć upomnienie115
Krytyka, która poniża117
Ołtarz i tron119
Pycha wrogiem jedności121
Pycha zawsze ma rację123
Eutanazja125
W niewoli rzeczy materialnych127
Czy pielgrzymka uświęca129
Wszystko za pieniądze131
Dużo biedy133
Wygodne życie135
Parafia dla księdza137
Kto może pojąć...139
„Podwójne” życie141
Czy wbrew naturze?143
W habicie czy bez145
Pornografia147
Kochać inaczej?149
Krzywda dziecka151
Zazdrość153
Popularność brata boli155
Smutny święty, żaden święty157
Poniżyć drugiego159
Gorliwy czy fanatyk161
Polityka przy Kościele163
Czy zdrowie jest najważniejsze?165
Owoc ziemi167
Przyjemność czy zagrożenie?169
Nieumiarkowanie czy choroba171
Wszyscy palą?173
Słowo zniewolone175
Narkotyki177
Kult czy kultura ciała179
Gniew181
Słowa gniewne183
Skłócić wszystkich185
Milczenie gniewne187
Miłość czy emocje189
Plotka191
Kłamać, by żyć193
Lenistwo195
Podnieść siebie, poniżając drugiego197
Kształcić się 199
Kompromis, ale jaki?201
Lenistwo w dokształcaniu religijnym203
Tolerancja205
Świętymi bądźcie207

Bardzo dziękuję Wydawnictwu WAM, że wydaje kolejną książkę biskupa Jana Szkodonia, biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej. Cieszę się, że biskup Jan apostołuje także przez książki o tematyce duchowej i pastoralnej. Wydaje się, że nowa książka "Modlitwa zniechęconego" wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego człowieka. Wielu ludzi jest dziś zniechęconych: brakiem pracy, niesprawiedliwością, cierpieniem, bezradnością wobec sytuacji w rodzinie. Nie brakuje też zniechęconych do Kościoła i jego duchowieństwa. Biskup Jan podejmuje z odwagą problem, odpowiadając na pytania zebrane przez Wydawnictwo WAM. Są one zbiorem opinii, wypowiedzi, wątpliwości wielu ludzi, którzy przytaczają różne przyczyny zniechęcenia, rozczarowania, a nawet zgorszenia. Te "zwierzenia zniechęconego" biskup Jan wyjaśnia, łagodzi, oświetla spojrzeniem wiary w drugiej części każdego z tematów, by ostatecznie zaproponować (w III punkcie) modlitwę w tej intencji. Może kogoś zaskoczyć to, że w pytaniach Redakcji znajdują się jednostronne, często krzywdzące opinie o księżach. Ale te opinie mające może czasem uzasadnienie, są przekazywane w społeczeństwie i dla pewnej grupy ludzi stanowią subiektywne usprawiedliwienie ich obojętności religijnej. Próba, by człowiek w takich poglądach stanął ze swoim rozczarowaniem przed Bogiem, wydaje się bardzo pożyteczna.

Ta książka odpowiada też tematyce roku duszpasterskiego 2006: Przywrócić nadzieję ubogim. Prawdziwie "ubogim" jest człowiek zniechęcony do życia, ludzi, do Kościoła, do samej religii. Trzeba mu przywrócić nadzieję. Temu może się nieco przysłużyć ta książka.

Wydawnictwu WAM oraz wszystkim korzystającym z modlitewnika życzę błogosławieństwa Bożego.

Arcybiskup Metropolita

Kraków, 19 października 2005 r.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kościół religia zniechęcenie laicyzacja rozważania
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W