Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


bp Jan Szkodoń

MODLITWA ZNIECHĘCONEGO

ISBN: 83-7318-638-7

wyd.: WAM 2006
Świętych obcowanie

Student: Wielu ludziom chyba się coś pomyliło. Dla niektórych wierzących kult świętych wydaje się ważniejszy niż cześć oddawana Bogu. Dotyczy to nie tylko pobożności maryjnej, ale i innych świętych. Podobno są tacy, dla których najważniejszy jest św. Antoni (bardzo cenię tego świętego), zaś dla innych — aniołowie. Szanuję miłość do tych, którzy odeszli na zawsze — ale wydaje mi się, że formy zewnętrzne pogrzebu mówią więcej o próżności żyjących, niż o ich przywiązaniu do zmarłych i o religijnym spojrzeniu na życie po śmierci. Chyba za mało się pamięta o treści tego, co wyznajemy, mówiąc: „wierzę w świętych obcowanie”. Odnoszę wrażenie, że u części wierzących ta wiara jest wymieszana z pogańskimi wyobrażeniami.

Bp Jan Szkodoń: Świętych obcowanie (komunia świętych) oznacza duchową łączność uczniów Chrystusa pielgrzymujących na ziemi, tych, którzy są poddawani oczyszczeniu po śmierci i tych, którzy cieszą się wieczną chwałą i oglądają Boga w Trójcy jedynego.

Mieszkańcy nieba wstawiają się u Ojca za Kościołem pielgrzymującym i za duszami w czyśćcu, ofiarują Mu zasługi, które przez Jezusa Chrystusa zdobyli na ziemi. Są dla nas przykładem wierności woli Bożej. Tak jak nasza wzajemna miłość na ziemi zbliża nas do Chrystusa, tak również obcowanie ze zbawionymi łączy nas z Nim. Nasza modlitwa za zmarłych wyprasza im miłosierdzie i sprawia, że ich wstawiennictwo za nami staje się bardziej skuteczne. „Będę wam skuteczniej pomagał, niż za życia” (św. Dominik). „Przejdę do mojego nieba, by czynić dobro na ziemi” (św. Teresa od Dzieciątka Jezus).

Boże, nasz Ojcze. Posłałeś na świat swego Jednorodzonego Syna, aby zjednoczyć ludzi z sobą i aby lud odkupiony przezwyciężał dzielący go grzech i budował komunię uświęconych Krwią Chrystusową.

Dziękujemy Ci za tych, których przyjąłeś do swego domu w niebie. Radujemy się ich przykładem. Przyjmij łaskawie ich wstawiennictwo, gdy prosimy ich o pomoc. Niech zasługi świętych męczenników, wyznawców, wszystkich zbawionych, będą dla nas wsparciem w naszym pielgrzymowaniu.

Okaż miłosierdzie tym zmarłym, którzy po śmierci w czyśćcu przygotowują się, w cierpieniu i pokucie, do oglądania Ciebie „twarzą w twarz”. Chcemy im pomóc naszą modlitwą, ofiarą, a nade wszystko uczestnicząc w Najświętszej Eucharystii Twego Syna.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa Kościół religia student świętych obcowanie biskup zniechęcenie czyściec wstawiennictwo laicyzacja rozważania
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W