Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


bp Jan Szkodoń

MODLITWA ZNIECHĘCONEGO

ISBN: 83-7318-638-7

wyd.: WAM 2006
Krzyż Chrystusa

Student: Wiara chrześcijańska kojarzy mi się z krzyżem. Ten znak idzie przez pokolenia i narody od dwóch tysięcy lat. Uczniom Chrystusa wciąż mówi o miłości. Ale są tacy, dla których krzyż kojarzy się — jak mówią — z antysemityzmem, z nietolerancją.

Kiedy słyszę słowo „krzyż”, często myślę o cierpieniu, którego tak wiele jest w każdym czasie i w każdym miejscu. Liczne są powody mojego zniechęcenia i smutku tych, których znam, spotykam, o których słyszę, których wypowiedzi czytam — i wciąż nie rozumiem, wciąż pytam: dlaczego? I nie znajduję odpowiedzi, choć nie przestaję szukać. Co mam powiedzieć matce, która utraciła dziecko, co powiedzieć oszukanemu, zdradzonemu, temu, który nie wierzy, że może wyrwać się z nałogu?

Bp Jan Szkodoń: Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na świat, aby nas zbawić. „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”
(1 J 4, 10). Ofiara Jezusa „za grzechy całego świata”
(1 J 2, 2) jest wyrazem Jego miłości do Ojca. Przyszedł „dać swoje życie jako okup za wielu” (Mt 20, 28). Umiłował nas do końca, bo „nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”
(J 15, 13). Ojciec wydał Syna, aby nas pojednać z sobą (por. 1 J 4, 10). Krzyż jest jedyną ofiarą Chrystusa,
„jedynego Pośrednika między Bogiem a ludźmi” (por. 1 Tm 2, 5).

„O Krzyżu, bądź pozdrowiony, jedyna nadziejo!”. Boże Miłosierny, przez Krzyż Twego Syna pojednałeś nas z sobą. Bądź uwielbiony! Twój Syn stał się posłuszny Tobie „aż do śmierci... krzyżowej” (Flp 2, 8). On przez Krzyż usprawiedliwił wielu, „ich nieprawości... dźwigał sam” (por. Iz 53, 11).

Ze czcią całuję krzyż z wizerunkiem Ukrzyżowanego. Oddaję cześć krzyżowi, który jest znakiem naszego usprawiedliwienia. Krzyż jest mocą i mądrością Bożą. W Krzyżu Twego Syna każdy cierpiący odnajduje siłę ducha i każdy grzesznik — każdy z nas — nadzieję przebaczenia i pojednania.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kościół religia krzyż student mądrość cierpienie biskup zniechęcenie moc laicyzacja rozważania
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W