Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Praca zbiorowa

PRZYJĄĆ MIŁOŚĆ I WE WSZYSTKIM MIŁOWAĆ

ISBN: 978-83-60703-978-83-7505-130-8
wyd.: Wydawnictwo WAM 2008

Wybrane fragmenty
WSTĘP - Józef Augustyn SJ
Piotr Kasiłowski SJ
Rozdział 1 - „MIŁOŚĆ” W NOWYM TESTAMENCIE
Czym jest miłość
Przykazanie miłości dziedzictwem Starego Testamentu
Miłość JezusaWSTĘP

„Jednego serca! tak mało, tak mało, Jednego serca trzeba mi na ziemi! Co by przy moim miłością zadrżało, A byłbym cichym pomiędzy cichemi”. (Adam Asnyk) Niniejsza publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas XXVII Kursu Duchowości Ignacjańskiej, jaki odbył się w dniach 4-7 października 2007 roku w Centrum Duchowości prowadzonym przez księży jezuitów w Częstochowie. Kurs poświęcony był kontemplacji wieńczącej Ćwiczenia duchowe św. Ignacego Loyoli: Ad amorem — Kontemplacji dla uzyskania miłości. Tytuł książki pokrywa się z tematem kursu: Przyjąć Miłość i we wszystkim miłować. Wokół „Kontemplacji dla uzyskania miłości” św. Ignacego Loyoli. Kurs i niniejsza publikacja zamykają pięcioletni cykl refleksji poświęconych analizie treści i dynamiki czterech tygodni ignacjańskich Ćwiczeń: Miłość miłosierna odpowiedzią na grzech człowieka. Wokół treści pierwszego tygodnia (2002); Po-znać, by pokochać, pokochać, by naśladować. Wokół treści drugiego tygodnia (2003); W cierpieniu z Chrystusem. Wokół treści trzeciego tygodnia (2004); Radość z Chrystusem zmartwychwstałym. Wokół treści czwartego tygodnia (2005)1.

Kontemplacja Ad amorem, choć kończy Ćwiczenia duchowe, nie zamyka jednak rekolekcyjnego doświadczenia. Przeprowadza raczej rekolektanta z rekolekcyjnej Manresy w codzienne życie. Ostatnia kontemplacja Ćwiczeń objawia bowiem, na czym naprawdę polega autentyczne życie wiary. To codzienne przyjmowanie Miłość Boga, a także cierpliwe odkrywanie Jego miłosnej obecność i Boskiego działania we wszystkich rzeczach. Św. Ignacy Loyola w ostatniej kontemplacji proponuje praktyczne ćwiczenie, dzięki któremu możemy nauczyć się, jak odnosić pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował (Rz 8, 37). Po odprawieniu Kontemplacji dla uzyskania miłości rekolektant z całą wyrazistością uświadamia sobie, że to, co w czasie trzydziestodniowych rekolekcji mogło wydawać się trudne i złożone (wielość metod modlitwy i reguł rozeznawania duchowego oraz zasad dokonywania wyboru), okazuje się de facto niezwykle proste i niemal oczywiste. W każdym ćwiczeniu ascetycznym i w całym życiu duchowym chodzi przecież jedynie o to, aby poddając się kierownictwu Ducha Świętego, we wszystkim odkrywać Miłość Ojca objawioną w Jezusie Chrystusie, Jego Wcielonym Synu, i na nią się otwierać.

Książka Przyjąć Miłość i we wszystkim miłować została przygotowana pod redakcją Wacława Królikowskiego SJ, rekolekcjonisty pracującego w Centrum Duchowości w Częstochowie, którego praca doktorska poświęcona była właśnie analizie kontemplacji Ad amorem. Niniejsza publikacja zawiera trzy rozdziały: Teologiczne podstawy „Kontemplacji dla uzyskania miłości”; Treści „Kontemplacji dla uzyskania miłości” oraz Praktyka „Kontemplacji dla uzyskania miłości”. Prezentowane referaty mają charakter rozważań teologiczno-ascetycznych z bezpośrednim od-niesieniem do życia. Wszyscy autorzy tekstów są jezuitami współ-pracującymi od lat z Centrum Duchowości w Częstochowie. Książka skierowana jest jednak do szerokiego grona odbiorców. Mogą z niej korzystać zarówno osoby odprawiające Ćwiczenia, jak i interesujące się duchowością ignacjańską.

Kraków,

4 marca 2008 roku

Święto św. Kazimierza Królewicza

Józef Augustyn SJ

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: miłość Ignacy Loyola ćwiczenia duchowe duchowość ignacjańska Ad amorem
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W