Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jadwiga Kułak-Pełka

Dziedzictwo Montfortańskie w Polsce — Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński, św. Maksymilian Kolbe

Wydawnictwo SERAFIN
ul. Korzeniaka 16
30-298 Kraków
tel./fax (+48) 012 623 80 58
www.e-serafin.plWydawnictwo Serafin Braci Mniejszych Kapucynów opublikowało kolejną nowość: "Szaleniec Ewangelii...". Jest to historia św. Ludwika-Marii Grignion de Montfort opowiedziana językiem komiksu. Fragment komiksu dostępny jest na naszych stronach: [format PDF]

Postać św. Ludwika Grignion jest tylko pozornie mało znana wiernym w Polsce. Choć z pewnością jego pisma częściej czytane przez osoby konsekrowane, to jednak głęboka pobożność maryjna tego świętego, tak przecież bliska polskiemu katolicyzmowi, sprawia, że również wielu świeckich pogłębia swe życie duchowe pod jego przewodnictwem.

Możemy wskazać trzy wielkie postacie, które kierując się postawą zawierzenia Maryi, wniosły wielki wkład w dziedzictwo Kościoła powszechnego: Św. Maksymiliana Marię Kolbego, Sługę Bożego Stefana Wyszyńskiego oraz Sługę Bożego papieża Jana Pawła II.

Św. Maksymilian Kolbe już w czasach studiów w Rzymie, gdzie narodził się jego zamysł stworzenia Rycerstwa Niepokalanej, był wiernym czytelnikiem dzieł św. Ludwika de Montforta. W późniejszym czasie utworzone przez niego wydawnictwo wielokrotnie wydawało pisma św. Ludwika Grignion, przyczyniając się do szerzenia duchowości zawierzenia Maryi. Ten „szaleniec” Niepokalanej musiał całkowicie zawierzyć Maryi. W godzinie próby w obozie koncentracyjnym bez wahania wystąpił z szeregu więźniów, aby dla ratowania bliźniego oddać za niego swe życie.

Kardynał Stefan Wyszyński w czasie swojego trzyletniego uwięzienia spisywał dzień po dniu swoje przeżycia. Pod datą 8 grudnia 1953 roku zapisał: „Przez trzy tygodnie przygotowywałem duszę swoją na ten dzień. Idąc za wskazaniami błogosławionego Ludwika-Marii Grignion de Montforta zawartymi w książce: „O prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny” — oddałem się dziś przez ręce mej Najlepszej Matki w całkowitą niewolę Chrystusowi Panu. W tym widzę łaskę dnia, że sam Bóg stworzył mi czas na dokonanie tego radosnego dzieła”.

Postawa zawierzenia, jaka towarzyszyła Prymasowi Polski w czasie uwięzienia, wydała swe owoce: Jasnogórskie Śluby Narodu ogłoszone na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Tak rozpoczął się dziesięcioletni okres przygotowań do obchodów milenijnych chrztu Polski.

Papież Jan Paweł II tak pisał o swym spotkaniu z doktryną  Św. Ludwika do Montfort: „Święty Ludwik-Maria Grignion de Montfort stanowi dla mnie postać znaczącego odniesienia, która mnie oświecała w ważnych chwilach mego życia, kiedy byłem ukrytym seminarzystą i kiedy pracowałem w fabryce Solvay w Krakowie. Mój kierownik duchowy poradził mi rozważać „Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. Przeczytałem i ponownie czytałem wiele razy z wielką korzyścią duchową tę cenną książeczkę ascetyczną, której niebieska okładka poplamiła się od sody. Umieszczając Matkę Chrystusa w relacji z tajemnicą Trójcy, Montfort pomógł mi zrozumieć, że Dziewica należy do planu zbawienia z woli Ojca, jako Matka Słowa Wcielonego, że Ona poczęła przez działanie Ducha Świętego”.

„Totus Tuus... Formuła ta nie ma tylko charakteru pobożnościowego, nie jest wyrazem tylko dewocji, lecz jest czymś więcej. Muszę dodać, że przekonanie do takiego właśnie nabożeństwa zrodziło się we mnie w okresie, gdy podczas drugiej wojny światowej pracowałem jako robotnik w fabryce... Staje mi przed oczami mała książeczka w niebieskiej okładce (...), podobna do modlitewnika, była wtedy przeze mnie czytana w ciągu wielu dni i tygodni. Nie tylko w ten sposób, żeby ją raz przeczytać i odłożyć. Czytałem ją, jeśli tak można powiedzieć, tam i z powrotem. Z tej książki nauczyłem się, co to właściwie jest nabożeństwo do Matki Bożej”.

 

 

Zgromadzenie Braci Gabrielistów w Polsce

Spośród różnych zgromadzeń czerpiących z duchowości św. Ludwika de Montfort w Polsce istnieje Zgromadzenie Braci Montfortan św. Gabriela. Bracia przybyli w 1998 roku i żyją obecnie w Częstochowie. Pochodzą z różnych krajów i pracują jako nauczyciele języków obcych, prowadzą rekolekcje w swoim domu i angażują się w katechizację młodzieży w innych ośrodkach. Wybór Częstochowy nie był dziełem przypadku. To właśnie w celu przybliżenia sylwetki Ojca Montforta i jego pobożności maryjnej, podjęcia pracy wychowawczej wśród młodzieży i przyjmowania pielgrzymów, chcących nawiedzić Sanktuarium, Bracia Gabrieliści zbudowali „Dom Świętego Gabriela”. Spełnia on funkcje ośrodka rekolekcyjnego i domu pielgrzyma. Jest miejscem spotkań, konferencji, rekolekcji dla świeckich i duchownych, którym bliska jest pobożność maryjna według charyzmatu św. Ludwika de Montfort, jednocześnie dom jest siedzibą zgromadzenia


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja Jan Paweł II Maksymilian Maria Kolbe totus tuus zawierzenie Maryi Rycerstwo Niepokalanej Ludwik-Maria Grignion de Montfort św. Ludwik de Montfort Saint-Laurent-sur-Sevre duchowość montfortańska Gabrieliści
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W