Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Bł. Maria od Męki PańskiejHelena Maria de Chappotin de Neuville urodziła się 21 maja 1839 r. w Nantes we Francji. Pochodziła z arystokratycznej rodziny, silnie związanej z Kościołem i Stolicą Apostolską. Pod wpływem Ćwiczeń duchownych odkryła powołanie do życia zakonnego. Po śmierci matki w 1860 r., idąc za radą miejscowego biskupa, wstąpiła do Zakonu Sióstr Klarysek. Okazało się jednak, że słabe zdrowie nie pozwalało jej prowadzić surowego życia w zakonie kontemplacyjnym. Po kilku tygodniach musiała klasztor opuścić. W 1864 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Maryi Wynagrodzicielki. Na obłóczynach otrzymała imię Maria od Męki Pańskiej. Jeszcze jako nowicjuszka została wysłana do Indii. 3 maja 1866 r. złożyła pierwsze śluby zakonne, po czym mianowano ją przełożoną wspólnoty w Tutikorim. W tym czasie zajmowała się głównie formacją hinduskich zakonnic. W 1867 r. została przełożoną prowincjalną Madury. Jej rządy wniosły nowego ducha w misyjną pracę powierzonych jej sióstr, jednak ta reformatorska działalność nie znajdowała powszechnego uznania, a nawet uważana była za odejście od charyzmatu zakonu. Z tego powodu w 1876 r. Maria zdecydowała się założyć nowe zgromadzenie podporządkowane wikariuszowi apostolskiemu w Coimbatore. 6 stycznia 1877 r. otrzymała od Piusa IX ustną aprobatę dla swego dzieła, a ówczesna Kongregacja Rozkrzewiania Wiary zachęciła ją do otworzenia nowicjatu we Francji. Od tego momentu rozpoczął się bardzo dynamiczny rozwój Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Stolica Apostolska zatwierdziła jego konstytucje 11 maja 1896 r.

Poprzez obfitą korespondencję i liczne pisma Maria pozostawała w żywym kontakcie ze wszystkimi członkiniami zgromadzenia. W sposób szczególny interesowała się zagadnieniami społecznymi. Starała się o poprawę warunków życia kobiet w krajach misyjnych, wielki nacisk kładąc zwłaszcza na ich wykształcenie.

Należała do wybitnych postaci epoki wielkiego dynamizmu misyjnego Kościoła katolickiego w XIX w. Była duchową matką i przełożoną generalną niemal 3 tys. misjonarek, głoszących Chrystusa na wszystkich kontynentach w założonym przez siebie zgromadzeniu.

Zmarła w San Remo we Włoszech 15 listopada 1904 r.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: misje kobieta Indie Francja wykształcenie ćwiczenia duchowne Maria od Męki Pańskiej Helena Maria de Chappotin Siostry Maryi wynagrodzicielki Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W