Dar Boga dla naszych czasów

O życiowej misji św. Faustyny Kowalskiej

Tak z wielką radością o życiu i posłannictwie św. Siostry Faustyny mówił Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu jej kanonizacji 30 kwietnia 2000 roku.

Przyszła na świat jako trzecie z dziesięciorga dzieci w rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich w 1905 roku. Na chrzcie świętym w kościele parafialnym w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena. Po niecałych trzech latach nauki w szkole poszła na służbę, by zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom. W dwudziestym roku życia wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie jako s. M. Faustyna przeżyła 13 lat, pełniąc obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. Przebywała w wielu domach zgromadzenia, najdłużej w Krakowie, Płocku i Wilnie.

Jej życie, na pozór szare i monotonne, kryło niezwykłą głębię zjednoczenia z Bogiem, dlatego teologowie zaliczają ją do grona najwybitniejszych mistyków w dziejach Kościoła. Do niej powiedział Pan Jezus zadziwiające słowa: "W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem" (Dz. 1588). Siostra Faustyna w sposób niezwykle sugestywny, bo poparty świadectwem życia, opowiada w swym "Dzienniczku" o dobroci i miłosierdziu Boga, zachęcając w ten sposób do ufności wobec Niego i odbicia tego przymiotu Boga w swoim życiu przez czyn, słowo i modlitwę.

Jej misja polega na głoszeniu prawdy o miłosierdziu Boga i wypraszaniu go dla świata, m.in. przez nowe formy kultu, które jej Pan Jezus przekazał (obraz Miłosierdzia Bożego, święto Miłosierdzia, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Godzina Miłosierdzia - 15.00). Z charyzmatu św. Siostry Faustyny zrodził się nowy ruch w Kościele: Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, który podejmuje jej posłannictwo i dąży do świętości drogą, którą ukazała w swym życiu - drogą ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich.

U podstaw duchowości i misji św. Siostry Faustyny leży najpiękniejsza tajemnica naszej wiary - tajemnica miłosierdzia Bożego. "O Boże - pisała w ?Dzienniczku? - jak hojnie rozlane jest miłosierdzie Twoje, a wszystko to uczyniłeś dla człowieka. O, jak bardzo musisz kochać tego człowieka, kiedy Twa miłość tak czynna dla niego" (Dz. 1749). Poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontemplacja w codzienności rodziła i rozwijała w jej duszy postawę ufności wobec Boga, wyrażającą się w pełnieniu Jego woli, oraz postawę miłosierdzia względem bliźnich. "O mój Jezu - modliła się - każdy ze świętych Twoich odbija jedną z cnót Twoich na sobie, ja pragnę odbić Twoje litościwe i pełne miłosierdzia Serce, chcę je wysławić. Miłosierdzie Twoje, o Jezu, niech będzie wyciśnięte na sercu i duszy mojej jako pieczęć, a to będzie odznaką moją w tym i przyszłym życiu" (Dz. 1242).

Siostra Faustyna uczy także miłości do Kościoła jako najlepszej matki, dającej życie nadprzyrodzone i wychowującej dzieci Boże, oraz jako Mistycznego Ciała Chrystusa, w którym ważny jest każdy członek obmyty w krwi Zbawiciela. Stąd jej wielka troska o cały Kościół, a zwłaszcza o ratowanie zagubionych dusz, za które - na wzór Jezusa - oddała swe życie. "Jezu, daj mi dusze grzeszników - prosiła w modlitwie - niech miłosierdzie Twoje odpocznie w nich, zabierz mi wszystko, a daj mi dusze" (Dz. 908). Siłę do takiego życia czerpała z Eucharystii, z obecności Boga w swej duszy. "Czuję, że jest Bóg w sercu moim - pisała - (...) Z Nim idę do pracy, z Nim idę na rekreację, z Nim cierpię, z Nim się cieszę, żyję w Nim, a On we mnie. Nigdy nie jestem sama, bo On mi jest stałym towarzyszem" (Dz. 318). W życiu duchowym wzorem i mistrzynią była dla Siostry Faustyny Matka Najświętsza, która nie tylko uczyła ją odkrywania i przebywania z Jezusem w duszy, ale także uczestnictwa w Jego zbawczej misji.

Wielkość daru Boga, jaki Kościół i świat otrzymał w świętym życiu Siostry Faustyny i orędziu Miłosierdzia, odkryło już wiele milionów ludzi, którzy przez jej pośrednictwo odnaleźli drogę do Boga i doświadczyli Jego miłości miłosiernej. Dziś do jej relikwii w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach (gdzie zmarła w 1938 roku) pielgrzymują ludzie z całego świata.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama