Św. Wirginia Centurione Bracelli

Krótka biografia św. Wirginii Centurione Bracelli, kanonizowanej 18.05.2003

Urodziła się 2 kwietnia 1587 r. w Genui. Pochodziła z zamożnej rodziny arystokratycznej. Od dzieciństwa dzięki matce i pod duchowym kierownictwem kapelana rodziny prowadziła głębokie życie religijne.

Choć od najmłodszych lat pragnęła wstąpić do zakonu, w 1602 r. ojciec wydał ją za mąż za Gasparego Grimaldiego Bracellego — zamożnego arystokratę, który nie cieszył się najlepszą opinią. Miała z nim dwie córki.

Gdy w 1607 r. owdowiała, złożyła wieczysty ślub czystości i poświęciła się wychowaniu dzieci. Po kilku latach zaczęła odczuwać wyraźną potrzebę służenia Bogu w najuboższych. Odpowiadając na to Boże wezwanie włączyła się aktywnie w działalność różnych instytucji dobroczynnych.

Po wydaniu za mąż swoich córek, całkowicie poświęciła się opiece nad osieroconymi i porzuconymi dziećmi, chorymi i osobami w podeszłym wieku. Podczas wojny między Republiką Liguryjską i Księstwem Sabaudii (1624-1625) udzielała schronienia uchodźcom, sierotom, a zwłaszcza kobietom Aby dotrzeć do najbardziej potrzebujących, również do tych, którzy z różnych względów wstydzili się prosić o pomoc, założyła stowarzyszenie dobroczynne o nazwie «Sto Pań Miłosierdzia Opiekunek Ubogich Jezusa Chrystusa» W 1631 r wynajęła opuszczony klasztor Matki Boskiej Schronienia, a trzy lata później założone przez nią dzieło prowadziło już trzy domy, w których znajdowało schronienie ok. 300 podopiecznych W grudniu 1635 r stowarzyszenie zostało zatwierdzone przez Senat Republiki Liguryjskiej Niebawem św. Wirginia kupiła dwie sąsiadujące ze sobą wille, które stały się główną siedzibą dzieła, i rozpoczęła budowę kościoła Matki Boskiej Schronienia Przełożonymi tej charytatywnej instytucji byli protektorzy powoływani przez Senat Republiki, a św. Wirginia żyła razem ze swymi współpracowniczkami i z pokorą oddawała się posłudze ubogim. Z czasem z dzieła tego wyrosły dwa zgromadzenia zakonne Sióstr Matki Boskiej Schronienia na Górze Kalwarii i Córek Matki Boskiej z Góry Kalwarii.

Św Wirginia zmarła w swym rodzinnym mieście 15 grudnia 1651 r Beatyfikował ją Jan Paweł II 22 września 1985 r podczas swej podróży apostolskiej do Genui Nazajutrz po kanonizacji Ojciec Święty powiedział o niej «Cenne dziedzictwo, jakie przekazała Kościołowi, polega na gorliwej miłości, nie ograniczającej się jedynie do udzielania pomocy materialnej, lecz będącej prawdziwą solidarnością, która prowadzi potrzebujących do pełnej wolności oraz osobowego i duchowego rozwoju. Św. Wirginia potrafiła przemienić działalność charytatywną w kontemplację Bożego oblicza w człowieku

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama