Szkaplerz karmelitański - znak przynależności do Maryi

O szkaplerzu karmelitańskim w 750-tą rocznicę objawienia w Aylesford

Od siedmiu wieków szkaplerz Dziewicy Maryi z Góry Karmel jest znakiem zaaprobowanym przez Kościół i przyjętym przez zakon karmelitański jako zewnętrzny wyraz miłości do Maryi, dziecięcego zaufania Jej oraz zaangażowania się w naśladowanie życia Matki Pana.

Szkaplerzem nazywano kawałek materiału, który mnisi zakładali na habit zakonny podczas pracy. Z czasem słowo to nabrało symbolicznego znaczenia, związanego z naśladowaniem Jezusa w dźwiganiu codziennego krzyża. W Karmelu szkaplerz symbolizował szczególną więź zakonników z Maryją, wyrażał ufność w Jej matczyną opiekę oraz pragnienie naśladowania Jej życia. W ten sposób znak ten zyskał charakter maryjny.

Początki zakonu karmelitańskiego w Europie były bardzo trudne. Przybyli z Palestyny mnisi spotkali się z nieżyczliwym przyjęciem. Niektórzy uważali, że ich reguła została zatwierdzona jedynie na terytorium Ziemi Świętej. Przeciwnicy powoływali się na uchwały Soboru Laterańskiego IV z 1215 r., zakazujące powstawania nowych zakonów. Rozpoczął się czas "wojny prawniczej" o przetrwanie zakonu. Generał zakonu, angielski karmelita Szymon Stock, zachęcił współbraci do zawierzenia się Maryi. Prosił Ją, aby przez udzielenie łaski zechciała zachować zakon sobie poświęcony i noszący Jej imię w swej nazwie: Bracia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Błagał też o jego uznanie i określenie miejsca w Kościele.

W nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. w Aylesford Maryja ukazała się generałowi w otoczeniu aniołów. Wskazując na szkaplerz powiedziała: To będzie przywilejem dla ciebie i wszystkich karmelitów - kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. "Szkaplerz święty jest rzeczywiście znakiem i gwarancją szczególnej opieki Najświętszej Dziewicy, ale niech nikt nie sądzi, że nosząc tę szatę, może oddać się opieszałości serca i obojętnym duchem czekać na zbawienie" wyjaśnia papież Pius XII.

Inną łaską dla zakonu jest tzw. Bulla Sobotnia, którą miał wydać papież Jan XXII 3 marca 1322 roku, mówiąca, iż na prośbę Matki Jezusa w pierwszą sobotę po śmierci uwolnieni są z czyśćca wszyscy noszący z wiarą szkaplerz. Tekst ten budził od dawna wiele zastrzeżeń co do jego autentyczności. 12 sierpnia 1530 roku papież Klemens VII potwierdził tzw. przywilej sobotni bullą Ex clementi ze słynnymi słowami: "Dla pewności, gdyby nigdy nie był udzielony, przez tę bullę niech będzie udzielony".

Rolę Maryi w skracaniu mąk czyśćcowych potwierdza fragment Dzienniczka św. Faustyny: "Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję Gwiazdą Morza. Ona im przynosi ochłodę".

Wierni szybko zrozumieli, że przyjęcie szkaplerza oznacza wejście do rodziny Karmelu i przynależność do Maryi. Odpowiadając na miłość Dziewicy, są pewni Jej opieki w trudach życia i w momencie śmierci, ufając również, że i po śmierci wstawi się za nami u swojego Syna. Magisterium Kościoła zatwierdziło nabożeństwo szkaplerzne i zaliczyło je do sakramentaliów. 16 lipca został ustanowiony świętem Matki Bożej Szkaplerznej, jako wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Szczególnym propagatorem duchowości karmelitańskiej jest Ojciec Święty Jan Paweł II, który wielokrotnie przyznawał się do noszenia szkaplerza i otrzymywania wielkich łask dzięki tej pobożności.

Trzeba pamiętać, iż szkaplerz karmelitański, zatwierdzony przez Kościół jako znak chrześcijańskiej wiary i znak Maryi, nie jest jakimś amuletem czy magicznym talizmanem. Samo noszenie szkaplerza nie jest również automatycznym gwarantem naszego zbawienia, czy też wymówką, aby nie podejmować życia chrześcijańskiego. Nabożeństwo szkaplerzne, tak jak każde inne maryjne nabożeństwo Kościoła, jeśli jest poważnie traktowane i praktykowane, wymaga trudu współpracy z Tą, której się powierzamy. Noszenie szkaplerza powinno przypominać nam o naszych obowiązkach chrześcijańskich jako warunku pewności, że Matka Boża będzie wstawiać się za nami. Szkaplerz wyraża wiarę chrześcijanina w spotkanie z Bogiem w życiu wiecznym dzięki wstawiennictwu i opiece Maryi Dziewicy.


Program ogólnopolskich uroczystości jubileuszu 750-lecia Szkaplerza karmelitańskiego - Czerna 2001

7-15 lipca

18.30 Nowenna do Matki Bożej z Góry Karmel - o. Grzegorz Malec OCD (Rzym)

15 lipca

11.00 wigilijna Msza święta pod przewodnictwem i z homilią

o. Szczepana T. Praśkiewicza OCD, prowincjała Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej

20.00 modlitewne czuwanie całonocne z Mszą świętą do godz. 24.00

16 lipca

11.00 uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel. Suma odpustowa pod przewodnictwem kard. Mariana Jaworskiego, metropolity Lwowa

17-20 lipca

Zlot animatorów bractw szkaplerznych

Sobota 21 lipca

Ogólnopolski Jubileusz i III Ogólnopolskie Spotkanie Rodzin Szkaplerznych

9.00 animacja muzyczna

9.45 powitanie o. Alberta Wacha OCD, kustosza sanktuarium

10.00 konferencja o. Andrzeja Zonko OCarm (Kraków): Szkaplerz - znakiem zbawienia

11.00 Msza święta pod przewodnictwem kard. Franciszka Macharskiego, metropolity krakowskiego, z homilią abpa Stanisława Nowaka, metropolity częstochowskiego,

z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski i Biskupów karmelitańskich

13.30 spotkania w grupach Rodziny Szkaplerznej na temat: Dziedzictwo Maryjne Karmelu

15.00 konferencja o. dr. Mariana Zawady OCD (Lublin): Szkaplerz święty - darem Maryi na trudne czasy

15.30 nabożeństwo z odnowieniem przyrzeczeń szkaplerznych

Zgłoszenia grup pielgrzymkowych prosimy przesyłać pod adresem: Klasztor Karmelitów Bosych, Czerna 79, 32-063 Krzeszowice 3, tel. 12-2820065, fax 12-2822418, e-mail: czerna@karmel.pl

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama