Najświętsza Maryja Panna z Lourdes

O objawieniach w Lourdes

Ojciec Święty bł. Pius IX ogłosił 8 XII 1854 roku bullą „Ineffabilis Deus” dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Znaczy to, że Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. W cztery lata później Matka Boża objawiła się skromnej, ubogiej 14-letniej dziewczynce Marii Bernadetcie Soubirous, wyniesionej w 1933 roku do chwały świętych. Miało to miejsce 11 II 1858 roku we Francji, w grocie nad rzeką Gave w Lourdes. W następnych miesiącach, do 16 VI 1854 roku, Bernadetta była świadkiem osiemnastu objawień.

Bernadetta w taki oto sposób opisała swoje pierwsze spotkanie z Matką Bożą: „Usłyszałam hałas, jakby podmuch wiatru, wtedy odwróciłam głowę w kierunku łąki. Widziałam, że drzewa się nie poruszały, więc powróciłam do ściągania butów. Znowu usłyszałam ten sam hałas. Kiedy podniosłam głowę w stronę groty, ujrzałam Panią ubraną na biało. Miała białą suknię, biały welon, w pasie błękitną szarfę i różę na każdym bucie — żółtą, w takim samym kolorze jak łańcuszek jej różańca. Trochę się wystraszyłam. Sądziłam, że to złudzenie. Przecierałam oczy. Jeszcze raz popatrzyłam i widziałam cały czas tę samą Panią. Wsunęłam rękę do kieszeni i znalazłam mój różaniec. Zrobiłam znak krzyża. Lęk, jaki odczuwałam, zniknął. Uklękłam. Odmówiłam różaniec w obecności tej pięknej Pani. Zjawa przesuwała różańcowe paciorki, ale nie poruszała wargami. Kiedy skończyłam różaniec — nagle zniknęła” („Źródło” nr 1/2010). Piękna Pani pewnego razu powiedziała Bernadetcie: „Nie obiecuję ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym”. 21 II 1858 roku na twarzy Pięknej Pani pojawiły się smutek i łzy. Bernadetta usłyszała prośbę i wezwanie do modlitwy za grzeszników: „módl się za grzeszników”. Dziewczynka słyszała też słowa: „pokuty, pokuty, pokuty”; „proście Boga o nawrócenie grzeszników”. Matka Boża poleciła jej, aby w akcie pokuty za grzeszników poszła na klęczkach do groty i ucałowała ziemię. Innym razem, 25 lutego, Matka Boża poleciła Bernadetcie wykopać w grocie źródło, do dzisiaj istniejące, i napić się wody. Dziewczynka otrzymała też polecenie: „Powiedz księżom, by wznieśli tu kaplicę i przyszli z procesją”. W uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Bernadetta prosiła trzykrotnie Piękną Panią, aby powiedziała, kim jest i jakie jest jej imię. Dopiero za czwartym razem dziewczynka otrzymała odpowiedź: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. Biskup Bertrandt Seweryn Laurence, ordynariusz diecezji Tarbes, 18 I 1862 roku potwierdził autentyczność objawień w Lourdes, mówiąc: „Jesteśmy zdania, że Niepokalana Matka Boża Maryja w dniu 11 II 1858 roku i w ciągu następnych dni objawiła się rzeczywiście Bernadetcie Soubirous w Grocie Massabielle pod Lourdes”. Święta Bernadetta zakończyła swoją ziemską wędrówkę jako zakonnica Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia i Wychowania Chrześcijańskiego 16 IV 1879 roku w klasztorze w Nevers.

Zgodnie z wolą Matki Bożej w roku 1875 arcybiskup Paryża poświęcił okazałą świątynię zbudowaną nad grotą objawień. Na uroczystości było obecnych 35 arcybiskupów i biskupów, 3 tysiące kapłanów i 100 tysięcy wiernych. W latach 1883-1901 zbudowano w Lourdes Bazylikę Różańcową. W setną rocznicę objawień, 25 III 1958 roku, legat papieski kardynał Angelo Giuseppe Roncali, późniejszy papież bł. Jan XXIII, poświęcił w Lourdes podziemną, nowoczesną bazylikę pw. św. Piusa X, zbudowaną w kształcie elipsy. W tym roku jubileuszowym przybyło do Lourdes ponad 5 milionów pielgrzymów.

Papież Leon XIII ustanowił w roku 1891 święto Objawienia się Matki Bożej w Lourdes, które Ojciec Święty Pius X polecił w 1907 roku obchodzić w całym Kościele. Zgodnie z reformą roku liturgicznego papieża Pawła VI z roku 1969 wspomniany wyżej obchód liturgiczny nosi nazwę Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, ma rangę wspomnienia dowolnego i został wyznaczony na dzień 11 lutego.

Ojciec święty Jan Paweł II dwukrotnie odwiedzał sanktuarium w Lourdes w roku 1983 i 2004. Tenże papież w roku 1992 ustanowił Światowy Dzień Chorego i polecił go obchodzić w dniu 11 lutego, wiążąc ten obchód z Matką Bożą z Lourdes, za przyczyna której tak wielu ludzi odzyskało zdrowie fizyczne, ale też i uzdrowienie duchowe. Ojciec święty Benedykt XVI przybył do Lourdes 14 IX 2008 roku, aby uczcić 150 rocznicę objawień, a rok 2009 poświęcić św. Bernadetcie w jej 130 rocznicę narodzin dla nieba.

Bądźmy wdzięczni Matce Bożej za jej objawienia, za osobę św. Bernadetty i jako aktualne przyjmujmy wezwanie Maryi do nawrócenia i modlitwy za grzeszników.

„Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia” (kolekta z 11 lutego).

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama