Kierownik duchowy Świętej Faustyny. Pierwsze lata

Ojciec Józef Andrasz SJ odegrał istotną rolę w życiu św. Faustyny, jako pierwszy uznał jej doświadczenia za działanie nadzwyczajnej łaski Bożej

Kierownik duchowy Świętej Faustyny. Pierwsze lata

Stanisław Cieślak SJ

KIEROWNIK DUCHOWY ŚWIĘTEJ FAUSTYNY

ISBN: 978-83-7505-619-8
wyd.: Wydawnictwo WAM 2011

Spis wybranych fragmentów
Przedmowa
Pierwsze lata
W Towarzystwie Jezusowym

Pierwsze lata

Ojciec Józef Andrasz urodził się w rodzinie Piotra i Katarzyny z d. Bednarek 16 października 1891 roku w Wielopolu k. Nowego Sącza (diecezja tarnowska). Miał sześciu braci: Alojzego, Kazimierza (zginął w Legionach), Leona, Ignacego (zginął pod Lwowem w 1918 r.), Alfonsa, oraz trzy siostry: Helenę (Liptakową), Marię (Kuczkowską), Józefę (Rudzińską)1. Sakrament chrztu św. otrzymał w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach2. W rodzinie głęboko katolickiej otrzymał religijne wychowanie. W marcu 1947 roku o. Andrasz odwiedził swoją ciężko chorą 82-letnią matkę w Nowym Sączu.

Matka dożyła sędziwego wieku. W jednym z listów wyznał, że powołanie do Towarzystwa Jezusowego otrzymał w Nowym Sączu, przed znajdującym się w kościele jezuickim cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia3. W niższym seminarium w Nowym Sączu o. Andrasz ukończył cztery klasy gimnazjalne (1902-1906). Już wówczas był gorliwym członkiem Sodalicji Mariańskiej, prowadzonej przez powszechnie znanego w Nowym Sączu o. Franciszka Gawlikowskiego4. Nauka w szkole nie sprawiała mu trudności. Dowodzą tego świadectwa szkolne, na których widnieją noty dobre, bardzo dobre i celujące. Nauczyciele ocenili jego obyczaje jako chwalebne, a pilność jako dobrą5. Studia humanistyczne kontynuował już po ukończeniu nowicjatu w Towarzystwie Jezusowym.

1 Kartoteka zmarłych jezuitów Prowincji Małopolskiej TJ od 1947 do 1971 roku, Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, rkp. 3154, nr 1 (dalej cytuję jako: ATJKr.); List o. J. Andrasza, Nowy Sącz, 15 III 1947, [w:] Miscellanea Jesuitica, ATJKr., rkp. 1416, s. 583a; ATJKr., album fot. 5000-76, k. 70.

2 Testimonium ortus et baptismi, [w:] Andrasz Józef SJ, ATJKr., rkp. 2018, s. 1. Obecnie parafia w Wielogłowach ma drugi kościół pw. Miłosierdzia Bożego (rozpoczęcie budowy w 1990 r.).

3 List o. J. Andrasza, Nowy Sącz, 15 III 1947, [w:] Miscellanea Jesuitica, ATJKr., rkp. 1416, s. 583a.

4 Gawlikowski Franciszek (1863-1939), operariusz, kapelan więzienny i kierownik stowarzyszeń katolickich w Nowym Sączu (1895-1939). Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, opr. L. Grzebień przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996, s. 173 (dalej cytuję jako: Encyklopedia wiedzy o jezuitach); K. Drzymała, Wspomnienie naszych zmarłych 1820-1982, t. 1, Kraków 1982, s. 90.

5 Świadectwa szkolne, [w:] Andrasz Józef SJ, ATJKr., rkp. 2018, s. 7-9.

opr. aw/aw« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao