Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Gerald O'Collins SJ, Edward G. Farrugia SJ

LEKSYKON pojęć teologicznych i kościelnych

z indeksem angielsko-polskim

Przełożyli Ks. Jan Ożóg SJ, Barbara Żak

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002
Odkupienie

Działanie Boże mające na celu wyzwolenie nas z niewoli grzechu i zła. Wyzwolenie z ucisku w Egipcie było wydarzeniem, które w Starym Testamencie stało się przykładem zbawczej działalności Boga (Wj 15, 1-21; Pwt 7, 8; 13, 5; 24, 18). Uwolnienie z niewoli babilońskiej także ukazało pełną miłości wierność Boga jako Zbawcy (Iz 41, 14; 43, 14; 44, 24; 54, 8). Swoją śmiercią i zmartwychwstaniem (Mk 10, 45; Rz 4, 25; Ef 1, 7; 1 P 1, 18-21) Chrystus wyzwolił nas spod władzy grzechu i zła (Kol 1, 13-14) przez zbawienie, w którym uczestniczy się dzięki wierze (Rz 3, 24-30), a które się wypełni w przyszłym zmartwychwstaniu (Rz 8, 23; Ef 4, 30). Od czasów Nowego Testamentu przez odkupienie rozumie się nie tylko uwolnienie z ucisku (1 Kor 15, 20-28. 54. 56-57), ale także oczyszczenie z winy (1 Kor 6, 11; Ef 5, 25-26; Hbr 2, 17-18) i miłość, która zmienia ludzkie serca (Mk 7, 21-23; Rz 5, 5; 1 J 4, 9-10) i przynosi nowe przymierze przyjaźni z Bogiem (Mk 14, 24; 1 Kor 11, 25). Zob. ekspiacja, krzyż, odpokutowanie, pojednanie 1-2, przymierze, usprawiedliwienie, zadośćuczynienie, zbawienie.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zbawienie Jezus Chrystus odkupienie leksykon
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W