Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Gerald O'Collins SJ, Edward G. Farrugia SJ

LEKSYKON pojęć teologicznych i kościelnych

z indeksem angielsko-polskim

Przełożyli Ks. Jan Ożóg SJ, Barbara Żak

Wydawnictwo WAM, Kraków 2002
Świat

Wszechświat stworzony przez Boga (Mt 25, 34; J 17, 5. 24). Wyraz „świat” może też oznaczać regiony w  których powinna być przepowiadana Ewangelia (Mk 6, 15), a nawet tych, którzy nie uznają Chrystusa (J 1, 9-11) i są nastawieni wrogo wobec Niego i wobec Jego naśladowców (J 8, 23; 15, 18-20; 17, 14). Szatan jest księciem tego świata (J 12, 31; 14, 30; 16, 11), Bóg jednak kierując się miłością, wysłał Syna swego na świat (rozumiany jako ludzkość), żeby go zbawić (J 3, 16-17). Najdłuższym tekstem Soboru Watykańskiego II była konstytucja pastoralna o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes. Dokument ten, stojący w jednym szeregu z trwałą chrześcijańską opozycją przeciwko gnostycznym odmianom dualizmu, stwierdzał, że świat stworzony jest z istoty swej dobry. Świat — zamiast odgradzać Boga od ludzi — powinien być punktem pośredniczącym, czego przykładem może być użycie materii podczas sprawowania sakramentów (zob. DH 800, 3025; ND 19, 418). Zob. dualizm, gnostycyzm, manicheizm, oikoumene, sakrament, teologia polityczna, teologia wyzwolenia, wszechświat.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: dualizm świat dobro zło leksykon
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W