Father Justin Rosary Hour: Chrzest - 03

Odpowiedź z poradnika "Rosary Hour". Czy nowe życie, które otrzymujemy w chrzcie, unaocznia symbol wody i nadania nowego imienia?

Ochrzczony ma szansę rozpoczęcia życia zupełnie od nowa. Czy nowe życie, które otrzymujemy w chrzcie, unaocznia symbol wody i nadania nowego imienia?

Chrystus powiedział do Nikodema, teologa i polityka, człowieka poważanego przez ówczesnych Żydów: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 1-5). Chrzest to właśnie takie nowe narodziny, nowe życie, „obmycie odradzające (Tt 3, 5).

Także i to jest dobrze unaocznione w symbolu wody. Bez niej nie ma życia, nie ma urodzaju.

Nawet imię, które dziecko otrzymuje na chrzcie, ma wyrażać to, że z chrztem zaczyna ono nowe życie. Jednakże nowy stan człowieka jako chrześcijanina najbardziej uwidacznia się wówczas, gdy dziecko otrzymuje imię człowieka — przykładnego chrześcijanina, tzn. świętego, który ma być patronem.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama