Komunikat z 344 zebrania plenarnego

Komunikat z zebrania KEP 17-18.06.2008

W dniach 17-18 czerwca 2008 r. biskupi zgromadzili się na 344. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik; uczestniczył w nich również Nuncjusz Apostolski abp Józef Kowalczyk.

1. Posiedzenie odbyło się w Katowicach, aby uwieńczyć uroczystości 750-lecia śmierci św. Jacka Odrowąża, patrona metropolii górnośląskiej. Obchody te rozpoczęto przed rokiem w Kamieniu Śląskim, miejscu urodzenia św. Jacka, a zakończono 18 czerwca uroczystą Eucharystią celebrowaną w archikatedrze katowickiej. Ważnymi cechami duchowości św. Jacka Odrowąża były kult eucharystyczny, cześć maryjna oraz odpowiedzialność za misyjny charakter Kościoła. Uczestnicy obrad wyrazili duchową więź z wiernymi, biorącymi udział w 49. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Quebecu. Jego ideę przewodnią wyrażają słowa «Eucharystia — Bożym darem dla życia świata».

2. W dniu 28 czerwca Ojciec Święty zainauguruje obchody Roku św. Pawła, Apostoła Narodów. Biskupi apelują, aby w poszczególnych diecezjach Rok ten przeżywać w duchu uniwersalizmu chrześcijańskiego, którym kierował się św. Paweł idąc aż po krańce świata. Wspólnota wartości w Chrystusie jest dla nas szczególnie ważna obecnie, gdy tak wiele konfliktów dzieli polskie społeczeństwo i całą rodzinę ludzką.

3. Do udziału w obradach zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk akademickich, aby przedstawić konkretne zagadnienia dotyczące dialogu myśli chrześcijańskiej z naukami przyrodniczymi i bioetyką. Tegoroczny laureat prestiżowej Nagrody Templetona, ks. prof. Michał Heller, ukazał dziedzinę odkryć przyrodniczych szczególnie doniosłych dla chrześcijaństwa, m.in. problematykę ewolucji ujętą w relacji do chrześcijańskiej nauki o stworzeniu. Ujęcie takie stanowi realizację wizji, którą ukazywał światu Jan Paweł II, podkreślając rolę nauk przyrodniczych w dialogu nauki i wiary.

4. W części etycznej szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom dopuszczalności stosowania nowych biotechnologii. Akcentując nienaruszalną godność osoby ludzkiej i świętość życia rodzinnego biskupi odnieśli się krytycznie do tych propozycji, które wyrażają dominację techniki nad etyką. Aby przeciwdziałać podobnej mentalności należy kształtować wrażliwe sumienia, które nie traktują nigdy osoby ludzkiej w sposób instrumentalny. Episkopat wyraża wdzięczność i szacunek tym wszystkim, którzy okazali wrażliwość sumień i w dramatycznie trudnej sytuacji młodej uczennicy z Lublina bronili życia poczętego. Słowa szczególnej wdzięczności biskupi kierują w stronę środowisk medycznych, prawników, Rady Etyki Mediów oraz ludzi dobrej woli, zwłaszcza młodzieży; wszystkich ich zjednoczyła świadomość godności macierzyństwa oraz troska o nienaruszalność poczętego życia, okazywana z kulturą i poczuciem chrześcijańskiej odpowiedzialności.

5. Uwzględniając doniosłość problemów bioetycznych dla misji współczesnego Kościoła, biskupi powołali specjalny zespół ds. bioetycznych przy Konferencji Episkopatu Polski.

6. Dyskutując nad rolą mediów, zwłaszcza publicznych, w kulturze polskiej biskupi podkreślili, iż zarówno radio, jak i telewizja winny spełniać ważne zadania w pozytywnym ukazywaniu wartości społeczno-kulturowych. Tymczasem niejednokrotnie, jak to zauważył Ojciec Święty Benedykt XVI, «współzawodnictwo komercyjne zmusza środki przekazu do obniżenia poziomu» (Orędzie na 41. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w 2007 r.). Istnieje zatem potrzeba wspólnych działań, w których godność osoby ludzkiej i dobro kultury będą ważniejsze od korzyści finansowych i politycznych.

7. W perspektywie końca roku szkolnego pasterze Kościoła dziękują wszystkim nauczycielom, rodzicom, katechetom i uczniom. Szczególną wdzięczność wyrażają za harmonijną współpracę wychowawczą, służącą kształtowaniu młodego pokolenia, które podejmie odpowiedzialność za losy Ojczyzny i Kościoła. Wyrażając nadzieję, że formacja religijna znajdzie także swój wyraz podczas wakacji, biskupi zachęcają w szczególności do trwania w modlitwie jednoczącej z Ojcem Świętym i uczestnikami 23. Światowego Dnia Młodzieży w Sydney. Pasterze Kościoła wyrażają serdeczną wdzięczność dla wszystkich kapłanów i katechetów zaangażowanych w organizowanie wakacyjnego duszpasterstwa młodzieży i dzieci.

Okres wakacji stanowi dla wielu naszych wiernych, zwłaszcza rolników, czas wytężonych prac żniwnych. Wyrażając swą więź w modlitwie biskupi zawierzają wszystkich Maryi, Matce nadziei, i obejmują swym błogosławieństwem zarówno pracujących, jak i tych, którzy korzystają z zasłużonego odpoczynku.

Podpisali:

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
zgromadzeni na 344. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
Katowice, 18 czerwca 2008 r.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama