Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Konferencja Episkopatu Polski

Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz Biskupów Diecezjalnych1. Rada Stała Episkopatu i Biskupi Diecezjalni, zebrani na Jasnej Górze w Wigilię Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, dziękują Bogu razem z całym Polskim Narodem i światem za wspaniały Jubileusz 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II. Dzień Papieski, który będzie obchodzony w całej Ojczyźnie w niedzielę 12 października, niech zjednoczy wszystkich Polaków na modlitwie w intencji Namiestnika Chrystusowego na ziemi. Dźwięk dzwonów 16. października o godz. 17.15 przypomni wybór Papieża-Polaka dokonany przed 25. laty.

2. Biskupi wyrażają wdzięczność Ojcu Świętemu za troskę o losy Europy i świata, zawartą w Adhortacji Apostolskiej Kościół w Europie oraz w publicznych wypowiedziach z ostatnich tygodni. Ojciec Święty przypomina o chrześcijańskich korzeniach kultury i cywilizacji europejskiej, wskazuje na Osobę Jezusa Chrystusa jako podstawę i gwarancję nadziei dla ludzkości nękanej obecnie wielorakimi zagrożeniami i niebezpieczeństwami; domaga się też wpisania Imienia Bożego oraz wyraźnego odwołania się do chrześcijaństwa w przygotowywanej obecnie Konstytucji Unii Europejskiej. Episkopat Polski, mając na uwadze historyczne doświadczenia zarówno naszej Ojczyzny jak i całej Europy, a także szukając dróg wyjścia z kryzysu moralnego oraz z trudnej sytuacji społecznej, politycznej i ekonomicznej naszego kontynentu, utożsamia się ze stanowiskiem Ojca Świętego i wzywa kompetentne, demokratycznie wybrane władze Wspólnoty Europejskiej do uwzględnienia głosu Jan Pawła II. W sposób szczególny Episkopat Polski zwraca się do wysokich przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej, żeby zgodnie z myślą Papieża i pragnieniami milionów Polaków, w powyższym duchu reprezentowali naszą Ojczyznę.

3. W sytuacji poważnych napięć spowodowanych wielkim bezrobociem, szerzącą się korupcją, brakiem wizji a w wielu przypadkach także woli rozwiązywania bieżących problemów ludzkich, i idącą za tym biedą wielu rodzin polskich, Biskupi wzywają osoby odpowiadające za losy Polski, by w swoim myśleniu i działaniu kierowały się przede wszystkim dobrem wspólnym a nie egoistycznymi interesami jednostek i grup społecznych bądź politycznych. Biskupi apelują do władz rządowych, samorządowych oraz biur pracy, aby zdynamizowały działania na rzecz tworzenia nowych miejsc zatrudnienia a kierujących przedsiębiorstwami, by dbali o każde stanowisko pracy. Grzechem wołającym o pomstę do nieba jest niewypłacanie całymi miesiącami należności za pracę. Szczególny niepokój budzą także sytuacje, gdy zakłady pracy mają zamówienia a nie mogą ich realizować wskutek niegospodarności rad nadzorczych czy zarządów. Wspólnota Kościoła według swoich możliwości pomaga i będzie pomagała ludziom dotkniętym biedą. Z całą mocą biskupi jednak podkreślają, że rozwiązanie kwestii ekonomicznych i społecznych, a zwłaszcza bezrobocia, należy przede wszystkim do kompetentnych struktur państwowych.

4. Biskupi zwracają uwagę, że odpowiedzialność za losy naszego kraju, Europy i za los własny, spoczywa także na każdym z nas. Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, przewidziane na czerwiec przyszłego roku, będą kolejną, ważną okazją do gruntownego przemyślenia i odpowiedzialnego zadecydowania, komu na najbliższy czas powierzyć prawo decydowania o sprawach Polski i Europy.

5. Głęboko świadomi, że losy człowieka i ludzkości spoczywają w rękach Bożej Opatrzności, biskupi zawierzają wszystkie trudne sprawy Polski, Europy i świata nieskończonemu miłosierdziu Jezusa Chrystusa. Klęcząc przed tronem Częstochowskiej Pani Episkopat prosi cały naród o gorącą modlitwę, zwłaszcza różańcową, do której w tym roku szczególnie zachęca Ojciec Święty.

6. Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom, katechetom i wychowawcom a także utrudzonym rolnikom i przeżywającym wielkie trudności robotnikom oraz całemu narodowi biskupi udzielają błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
Jasna Góra 25 sierpnia 2003 r.

Słowo należy odczytać z ambon w niedzielę 31 sierpnia 2003 r.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: odpowiedzialność Europa praca papież jubileusz bezrobocie korupcja wypłata 25-lecie pontyfikat Jana Pawła II
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W