Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Stanowisko Episkopatu Polski w sprawie Traktatu KonstytucyjnegoBiskupi polscy, zgromadzeni na 339. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, oraz biskupi zaproszeni z kilkunastu krajów europejskich wiele czasu poświęcili tematyce Unii Europejskiej, w szczególności Traktatowi Konstytucyjnemu. Tym samym aktywnie włączyli się w «okres refleksji» i Plan D (Demokracja, Dialog, Debata), w którym społeczeństwa obywatelskie poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej dyskutują na temat istoty Unii, jej historycznej i kulturowej prawdy, wartości, zasad i celów.

Kolejny raz przypominają, że człowiek ze swoją niezbywalną osobową godnością, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, powinien być podmiotem, centrum, zasadą i celem Unii Europejskiej. Unia we wszystkich swoich strukturach i przedsięwzięciach powinna służyć integralnemu rozwojowi każdego człowieka.

Jednak człowiek z samej swej natury jest istotą społeczną i do swego integralnego rozwoju potrzebuje różnych wspólnot, z których najważniejszą jest rodzina, oparta na nierozerwalnym związku mężczyzny i kobiety. Biskupi przestrzegają przed zrównywaniem z tak rozumianym małżeństwem i rodziną innych związków, które przeczą naturze małżeństwa i rodziny.

Biskupi dostrzegli pozytywne rozstrzygnięcia, zawarte w Traktacie Konstytucyjnym, jak choćby artykuł I — 52, nakładający na Unię obowiązek poszanowania statusu prawnego Kościołów i związków wyznaniowych oraz prowadzenia z nimi regularnego dialogu, czy też artykuł II — 70, gwarantujący obywatelom Unii wolność religijną.

Dostrzegają jednak dwa zasadnicze braki Traktatu. Pierwszy z nich dotyczy kwestii odwołania do Boga, drugi to podkreślenie niezbywalnej roli chrześcijaństwa w kształtowaniu się Europy.

Odwołanie się do Boga wyraża nie tylko stosunek europejskiej wspólnoty do religii, ale jest także przypomnieniem, że ani człowiekowi, ani demokratycznej większości nie przysługuje absolutna władza nad jakimkolwiek innym człowiekiem. Niezbywalna rola chrześcijaństwa jest niezaprzeczalnym faktem historycznym i kulturowym, odnoszącym się także do współczesności. Traktat Konstytucyjny nie może tego nie uwzględniać. Jak głosi Encyklika Pacem in terris, uniwersalny pokój — środowisko integralnego rozwoju człowieka oraz solidarnego współistnienia narodów, należy budować właśnie na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i odpowiedzialnej wolności. Dotyczy to także Unii Europejskiej.

Biskupi polscy wyrażają uznanie dla postawy przedstawicieli polskich władz, którzy w imię budowania Unii Europejskiej na miarę człowieka oraz w imię prawdy historycznej są rzecznikami wprowadzenia do Traktatu Konstytucyjnego odwołania do Boga oraz niezbywalnej roli chrześcijaństwa w kształtowaniu się Europy. Wspierają modlitwą postawę wytrwałości w urzeczywistnianiu tych słusznych postulatów.

Podpisali:
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi zebrani na 339. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 14 marca 2007 r.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Europa społeczeństwo Unia Europejska wolność religijna tożsamość europejska odwołanie do Boga Traktat Konstytucyjny dziedzictwo Europy Plan D
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W