Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Wielkich dzieł Boga - nie zapominajcie (por. Ps 78, 7)

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po zakończeniu III Krajowego Kongresu Eucharystycznego oraz po akcie pojednania Polaków i Ukraińców - 20.06.2005Mając świeżo w pamięci sobotnie i niedzielne uroczystości związane z III Krajowym Kongresem Eucharystycznym pragniemy wyrazić za nie wdzięczność nade wszystko Bogu a także i wielu ludziom. W tych dniach zostali ogłoszeni błogosławionymi ks. Ignacy Kłopotowski, ks. Bronisław Markiewicz oraz ks. Władysław Findysz. Z nadzieją patrzymy także na proces wzajemnego przebaczenia i pojednania między Polakami i Ukraińcami.

Owoce wszystkich tych wydarzeń należy utrwalić zwłaszcza poprzez modlitewną refleksję nad własnym życiem Eucharystią oraz nad odniesieniem do naszych braci Ukraińców i Łemków a także do wszystkich sąsiednich narodów. Pojednanie to proces, który zapoczątkowany ma trwać i przybierać konkretne formy w słowach i czynach. Do takiej właśnie postawy wzywa nas wszystkich w swym liście apostoł Jakub — „wprowadzajcie (...) słowo w czyn a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie” (Jk 1, 22). Tym zaś, którzy są nie tylko słuchaczami ale i wykonawcami dzieła obiecuje św. Jakub Boże błogosławieństwo (por. Jk 1, 25). Dokonując głębokiego rachunku sumienia i przebaczając winy oraz prosząc o wybaczenie grzechów, narody ukraiński i polski starają się wypełnić wolę Jezusa Chrystusa z zawartą w Modlitwie Pańskiej; wykonują także życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II wyrażone w czasie pamiętnej pielgrzymki w 2001 na Ukrainę oraz w przesłaniu w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Niech przebaczenie i pokój zagoszczą w sercu każdego Polaka i Ukraińca a pojednanie niech pozwoli nam spojrzeć na teraźniejszość i przyszłość w nowym duchu. Tę samą postawę biskupi greckokatoliccy Ukrainy oraz rzymskokatoliccy Polski proponują społeczności świeckiej, zachęcając do pojednania.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ogłoszenia błogosławionymi trzech kapłanów, zwłaszcza Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI a także osobom pracującym w procesie beatyfikacyjnym. Dziękujemy za wysiłek prowadzenia dialogu i doprowadzanie do porozumienia między Polakami i Ukraińcami; tu szczególne pamiętamy o wysiłkach obecnego zwierzchnika Kościoła greckokatolickiego Ks. Kard. Lubomyra Husara oraz Prymasa Polski Ks. Kard. Józefa Glempa. Modlić się będziemy, by trwało to dzieło pojednania, które oni zapoczątkowali. Słowa podzięki kierujemy pod adresem organizatorów i gospodarzy III Krajowego Kongresu Eucharystycznego jak i wiernych z całego kraju, którzy podjęli trud pielgrzymowania do Stolicy; te podziękowania składamy na ręce diecezjalnych biskupów Warszawy oraz władz samorządowych Miasta Stołecznego.

Niech te wielkie dzieła trwają w nas i rozwijają się!

Abp Józef Michalik, przewodniczacy KEP

Abp Stanisław Gądecki, zastępca przewodniczącego KEP

Bp Piotr Libera, sekretarz generalny KEP

Warszawa, 20.06.2005 r.

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pojednanie Polska Ukraina przebaczenie beatyfikacja Konferencja Episkopatu Polski KEP Bronisław Markiewicz Władysław Findysz Ignacy Kłopotowski
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W