Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Źródło: Przewodnik Katolicki

Jezus ponad frustracje i kalkulacje

Z księdzem Wiesławem Alojzym Meringiem, biskupem włocławskim, rozmawia Michał BondyraW drodze do Emaus uczniowie spotykają Jezusa. Nie poznając Go, dają upust swym frustracjom związanym ze skazaniem Mesjasza na śmierć, zanim ten zdążył wyzwolić Izraela z rąk Rzymian. Czego dowodem jest to rozczarowanie?

-W spotkaniu Jezusa z uczniami podczas drogi do Emaus zwróćmy uwagę na to, że: Bóg szuka człowieka; Jezus podchodzi; pragnie włączenia uczniów w swoje posłannictwo mimo ich zwątpień, małostkowości, niezrozumienia, tchórzostwa. To jest najbardziej niezwykłym przesłaniem ewangelicznej opowieści. Rozczarowanie uczniów dowodzi tylko ich bardzo ludzkich kalkulacji! Jakie to ma znaczenie dla nas? Bóg - Jezus - nie traci nadziei, że wreszcie i nam otworzą się oczy i ze zdumieniem sami siebie, za owymi uczniami, zapytamy: „Czy serce nie pałało w nas?". Jak to możliwe, że widząc dzieła, nie poznaliśmy ich Twórcy!? Urok doczesności oślepia! Ale to, czy trwamy w tej ślepocie, jest naszą decyzją, naszym nietrafionym wyborem!

Ostatecznie uczniom do tego, by rozpoznali Chrystusa, potrzebny był znak łamania chleba, sakrament wielkanocny - by nie zagubili się zupełnie; by odzyskali nadzieję, wolę głoszenia Jezusa, dzielenia się Dobrą Nowiną z innymi; by mieli odwagę powrotu do wspólnoty Kościoła, która wprawdzie z ludzkimi potknięciami, błędami i grzechami, ale jednak przechowuje i sprawuje niezmienioną od czasów Jezusa tajemnicę Jego Obecności, Jego Miłosierdzia, Jego zainteresowania człowiekiem! Trwać, dawać innym Bożą Obecność, wiarę, przebaczenie, nadzieję, Miłosierdzie-to dziś prawdziwa moc i bogactwo Kościoła! To jedyne, czego potrzebuje świat! Potrzebuje zatem uczniów z Emaus, którymi i my możemy się stać, jeżeli tylko ponad nasze frustracje i kalkulacje postawimy Jezusa i Jego sprawy w świecie i Kościele!

Czy zachowanie uczniów z drogi do Emaus nie przypomina często naszego zniechęcenia, smutku, rozczarowania, gdy kreśląc swój plan, wspierając go przy tym modlitwą, efekt okazuje się zupełnie inny?

- Nie da się zaklinać Boga; swoiście „kusić" Go swoim „dobrem", „prawością", „niewinnością"! Bóg nie chce naszych praktyk pobożnych spełnianych z nadzieją, że w zamian doczekamy się wysłuchania naszych „życzeń", próśb i planów; to bożkom możemy składać „ofiary", licząc, że tym samym podporządkujemy ich sobie; że nagniemy ich wolę do naszej! Tym samym jednak wdajemy się w pakt z pustką, z niczym, ewentualnie z... samym sobą. Tabuny Europejczyków odwiedzających salony wróżbiarek, magów - szukających szczęścia w tarocie, kryształowych kulach, horoskopach - to dokładnie ci, którzy sądzą, że da się podejrzeć plany, zamiary samego Boga i tym samym na nie wpłynąć!

Bardzo ważne jest to, Kogo i czego poszukuję w życiu: jeżeli zostaję na poziomie poszukiwania siebie - nie zdołam uniknąć rozczarowań, zniechęceń i smutku.

Uczniów z Emaus zmieniło spotkanie z Chrystusem; zaangażowanie w Jego sprawę; altruizm, dostrzeżenie kogoś drugiego, wejście w Bożą strefę; zgoda na stanie się Bożym narzędziem. Wydaje się, że ciągle za mało mamy chrześcijan, którzy przechodzą metamorfozę uczniów z Emaus; dlatego dużo w naszym świecie pustosłowia, samotności, analiz własnych postaw, wzajemnych pretensji, oskarżeń - a mało służby, wierności, bezinteresowności, trwania przy Mistrzu... Nieprzypadkowo Jezus zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?"(Łk 24,17). Gdyby podszedł do nas i powtórzył swoje pytanie: czyż nie zamilklibyśmy smutni i zawstydzeni!?

Nasze zniechęcenia, smutki, rozczarowania - to owoc egoizmu zamykającego nas w zaklętym kręgu samych siebie. Jezus pokazuje, że otwarcie na Niego - to jedyna sensowna możliwość rozwiązania naszych kłopotów i cierpień; z Nim nie są one beznadziejne ani straszne.

Co zrobić, by przywołując wydarzenie z drogi do Emaus, nie iść przez życie obok Jezusa nie dostrzegając Go, a robić to świadomie w petnej łączności z Nim?

- Trwać przy Jezusie obecnym w Kościele! Odszukać w sobie pierwotną gorliwość, odświeżyć miłość, dostrzec swoje miejsce w Kościele, włączyć się ze wszystkich sił w Jego posłannictwo! Zmartwychwstanie stanowi doskonałą okazję, by raz jeszcze podjąć się tego zadania, z nowym zapałem! Jezus nie traci nadziei i wiary, że przynajmniej spróbujemy. Nie zawiedźmy Go, przynajmniej my -Jego uczniowie w XXI wieku, na naszych drogach prowadzących do Emaus!

Bp Wiesław Alojzy Mering urodził się w 1945 r. w Żukowie k. Gdańska. Po dwuletnim pobycie w seminarium duchownym w Pelplinie rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie był uczniem prof. Stefana Świeżawskiego. Po powrocie z Lublina wstąpił ponownie do pelplińskiego seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 r. w Gdyni. Po dwóch latach udał się na dalsze studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1976 r. obronił doktorat nauk humanistycznych. Następnie studiował teologię na Uniwersytecie Nauk Humanistycznych w Strasburgu jako stypendysta rządu Francji. Po powrocie do Polski pracował jako duszpasterz, a od 1992 roku byt rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Ceniony wykładowca i intelektualista w 2003 roku mianowany przez Papieża Jana Pawła II biskupem włocławskim.opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wróżka Jezus osoba horoskop gorliwość Emaus uczeń Jezusa idolatria bożki poznać Jezusa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W