Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


XI ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE SYNODU BISKUPÓW (2-23 X 2005 r.)
Abp Tadeusz Kondrusiewicz
Metropolita archidiecezji Matki Bożej w Moskwie (Rosja)

Przestrzegać norm liturgicznychReforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II stworzyła nowe możliwości bardziej świadomego, czynnego i owocniejszego udziału wiernych w Eucharystii. Niestety, z powodu jej niewłaściwego zrozumienia i zastosowania, obok pozytywnych skutków miała również i negatywne. Niedostateczna świadomość i dyscyplina liturgiczna w sprawowaniu Eucharystii negatywnie wpływa także na relacje ekumeniczne. Nieprzestrzeganie norm liturgicznych rzuca cień na wiarę i doktrynę Kościoła o Eucharystii, a także prowadzi do naruszenia reguły Lex orandi — lex credendi, tzn. Jak się modlisz, tak i wierzysz.

Eucharystia znajduje się niejako w «sercu» chrześcijańskiej wiary. Niestety, z powodu nadużyć w sprawowaniu Eucharystii to serce jest chore. Papież Benedykt XVI wzywa do pobożności eucharystycznej, a także do odważnego i zdecydowanego okazywania wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, zwłaszcza poprzez uroczyste i poprawne jej sprawowanie. Trzeba więc uznać, że Eucharystia ma charakter «z góry ustanowiony, a nie dowolny», że jej znaczenie jest «nienaruszalne», że «znaki widzialne, których używa święta liturgia dla oznaczenia niewidzialnych spraw Bożych, zostały wybrane przez Chrystusa lub przez Kościół». Potrzebny jest nowy dokument Magisterium Kościoła, mocno podkreślający konieczność przestrzegania norm liturgicznych.

Chrystus nie może cierpieć w swoim Kościele z powodu nadużyć w sprawowaniu Eucharystii, która zawsze powinna być przyjmowana i przeżywana przez wiernych jako sacrum, jako tajemnica uobecnienia Ofiary Chrystusa, jako Jego zbawcza i przemieniająca człowieka i świat moc, jako utwierdzenie w wierze i źródło moralności.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Eucharystia ekumenizm rygoryzm dyscyplina sacrum nadużycia rubryki reforma liturgiczna normy liturgiczne lex orandi lex credendi prawo liturgiczne rubrycyzm
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W