reklama

Przestrzegać norm liturgicznych

Przemówienie podczas Synodu Biskupów, 3.10.2005


Abp Tadeusz Kondrusiewicz
Metropolita archidiecezji Matki Bożej w Moskwie (Rosja)

Przestrzegać norm liturgicznych

Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II stworzyła nowe możliwości bardziej świadomego, czynnego i owocniejszego udziału wiernych w Eucharystii. Niestety, z powodu jej niewłaściwego zrozumienia i zastosowania, obok pozytywnych skutków miała również i negatywne. Niedostateczna świadomość i dyscyplina liturgiczna w sprawowaniu Eucharystii negatywnie wpływa także na relacje ekumeniczne. Nieprzestrzeganie norm liturgicznych rzuca cień na wiarę i doktrynę Kościoła o Eucharystii, a także prowadzi do naruszenia reguły Lex orandi — lex credendi, tzn. Jak się modlisz, tak i wierzysz.

Eucharystia znajduje się niejako w «sercu» chrześcijańskiej wiary. Niestety, z powodu nadużyć w sprawowaniu Eucharystii to serce jest chore. Papież Benedykt XVI wzywa do pobożności eucharystycznej, a także do odważnego i zdecydowanego okazywania wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, zwłaszcza poprzez uroczyste i poprawne jej sprawowanie. Trzeba więc uznać, że Eucharystia ma charakter «z góry ustanowiony, a nie dowolny», że jej znaczenie jest «nienaruszalne», że «znaki widzialne, których używa święta liturgia dla oznaczenia niewidzialnych spraw Bożych, zostały wybrane przez Chrystusa lub przez Kościół». Potrzebny jest nowy dokument Magisterium Kościoła, mocno podkreślający konieczność przestrzegania norm liturgicznych.

Chrystus nie może cierpieć w swoim Kościele z powodu nadużyć w sprawowaniu Eucharystii, która zawsze powinna być przyjmowana i przeżywana przez wiernych jako sacrum, jako tajemnica uobecnienia Ofiary Chrystusa, jako Jego zbawcza i przemieniająca człowieka i świat moc, jako utwierdzenie w wierze i źródło moralności.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama