Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów (5-26 X 2008 r.)
8 X — V KONGREGACJA

Abp Tomasz Peta
Metropolita archidiecezji Najświętszej Maryi Panny w Astanie
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Kazachstanu

Przyjmowanie Słowa na wzór MaryiW Instrumentum laboris Synodu, w części I, w III rozdziale, znajdują się piękne słowa poświęcone Najświętszej Maryi Pannie. «Maryja jest dla wierzącego wzorem przyjęcia Słowa».

Nie są one tylko pobożnym dodatkiem. Moim zdaniem poruszają zasadnicze kwestie dotyczące Słowa Bożego.

Z jednej strony, Maryja jawi się nam jako najlepszy przykład przyjmowania Słowa Bożego, ludzkiego serca otwartego na Słowo Boga.

Z drugiej strony, Ona sama, poprzez swój głęboki i pełny związek z Jezusem — «Słowem Wcielonym» — jest wspaniałym «komentarzem» do Słowa Bożego.

Możemy nawet nazwać Jej życie «kluczem do zrozumienia Biblii». W świetle Jej życia możemy odczytywać całą Biblię, a zatem rozumieć tajemnice Chrystusa i Kościoła — tak, lepiej rozumieć cały Boży plan zbawienia.

Instrumentum laboris ukazuje także różaniec jako prostą, możliwą do powszechnego stosowania formę modlitewnego wsłuchiwania się w Słowo Boże. Jestem przekonany, że w naszych czasach jest rzeczą niezwykle ważną przypominanie tej formy modlitwy i korzystanie z niej, ponieważ różaniec jest drogą Maryi, Tej, która rozumiała Słowo Boże i była z Nim zjednoczona bardziej niż ktokolwiek inny.

U nas w Kazachstanie, w Azji Środkowej, bardzo wielu katolików, którzy zostali tu zesłani, przez całe dziesięciolecia nie miało możliwości kontaktu z księżmi, kościołami, Biblią i sakramentami (z wyjątkiem chrztu dzieci, którego udzielali sami), ale mieli różaniec. To właśnie dzięki modlitwie różańcowej udało im się mimo wszystko ocalić swoją wiarę i zdolność pojmowania podstawowych prawd wiary katolickiej, swoją godność i nadzieję na lepsze czasy.

Kilkadziesiąt lat później wnuczka zesłańców tak napisała w pieśni religijnej:

«Maryjo, na kazachskim stepie otworzyłaś przede mną drzwi i wyszłaś mi na spotkanie z różańcem. O błogosławiona, błogosławiona, błogosławiona i Najświętsza».

Maryja jako «klucz do zrozumienia Słowa Bożego» jest wsparciem nie tylko w duszpasterstwie biblijnym czy w rozwoju ludzkiej pobożności, lecz także w innych dziedzinach, związanych ze Słowem Bożym i Biblią.

Temat naszego Synodu: «Słowo Boże w życiu i misji Kościoła», nie zostałby gruntownie zgłębiony bez Maryi.

Matka Boża — Matka Kościoła — uczy nas, jak słuchać Słowa Bożego i je przyjmować, jak żyć zgodnie z nim, a także jak odważnie i w pełni je głosić, unikając kompromisów z tym, co «powszechnie przyjęte».


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Biblia Maryja prawdy wiary Kazachstan różaniec Pismo Święte Słowo Boże doktrynat

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W