Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Watykan, 7-28 października 2012 r.
Kard. Kazimierz Nycz

Szkoły nowej ewangelizacji
w Polsce

Kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, ordynariusz dla wiernych obrządku wschodniego nie mających własnego ordynariuszaPierwszy tydzień dyskusji synodalnych pokazał, jak ważny i palący jest temat nowej ewangelizacji. Wypowiedzi w tej kwestii ukazały wspólne problemy Kościoła w różnych częściach świata. Niewątpliwie wspólnymi problemami w zglobalizowanym świecie są sekularyzacja, relatywizm, subiektywizm, a także czynienie religii sprawą prywatną. Jednak oprócz tego, co jest wspólne, można mówić o geografii nowej ewangelizacji. Tym bowiem, co różni poszczególne regiony świata, są adresaci owej ewangelizacji. W krajach europejskich mamy do czynienia z osobami ochrzczonymi, które z różnych powodów odeszły od Chrystusa i Kościoła. W Polsce, gdzie w większości przypadków chrzczone są dzieci, przyczyną odchodzenia od Chrystusa i Kościoła jest fakt, że decyzja rodziców o ochrzczeniu swojego dziecka nie jest motywowana żarliwą wiarą. Brakuje mianowicie właśnie ze strony rodziców i bliskich osób owej minimalnej postawy wiary. W tych przypadkach rodzi się zatem pytanie o celowość takiego chrztu. Kościół w Polsce musi więc zmierzyć się z problemem inicjacji do wiary, do modlitwy, do sakramentów, do wspólnoty. Jesteśmy świadomi, że podstawowym miejscem inicjacji musi pozostać rodzina, pomimo wszystkich trudności i słabości, jakie przeżywa w dzisiejszym świecie. Jest rzeczą naturalną, że w tej sytuacji potrzebuje ona pomocy ze strony parafii, ruchów i wspólnot działających w tej parafii. Parafia powinna być uprzywilejowanym miejscem nowej ewangelizacji. Chciałbym teraz poświęcić chwilę katechezie w parafii i w szkole. W Polsce jest ona ważnym narzędziem nowej ewangelizacji. W odróżnieniu od wielu krajów europejskich, jak wspomniał kard. Erdő, w szkołach w Polsce nie tylko prowadzimy naukę religii, ale próbujemy także wprowadzać katechezę.

W większości regionów polskich w lekcjach religii uczestniczy 90% uczniów. Dysproporcja między liczbą osób uczestniczących w lekcjach religii a liczbą uczestniczących w życiu sakramentalnym Kościoła jest dla nowej ewangelizacji w Polsce wielkim wyzwaniem, a dla katechezy w szkole wielką sposobnością i odpowiedzialnym zadaniem. Dotyczy to zarówno młodzieży, jak i rodziców. Katecheza w szkole jest jednak wciąż nie w pełni wykorzystywanym narzędziem ewangelizacji i spotkania z tymi, którzy pomimo chrztu porzucili Chrystusa i Kościół. Co należy zrobić, żeby nie zmarnować tej sposobności? Wydaje się, że potrzebne jest nowe podejście do formacji katechetów i animatorów grup parafialnych. Nie wystarczy przygotować ich do pracy duszpasterskiej i do katechezy. Konieczna jest formacja do ewangelizacji. W Polsce w ramach nowej ewangelizacji i przygotowania do Roku Wiary w diecezjach i uczelniach kościelnych i katolickich powstały liczne szkoły nowej ewangelizacji. Wydaje się, że jest to nadzieja dla nowej ewangelizacji.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wspólnota nowa ewangelizacja wychowanie rodzina katecheza sekularyzacja formacja Synod Biskupów geografia Szkoła Nowej Ewangelizacji ruchy świeckie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W