Odezwa Biskupa Gliwickiego z okazji Święceń kapłańskich

Odezwa z okazji święceń kapłańskich wydana 30 maja 1998

(30 maja 1998 r.)

Drodzy Bracia i Drogie Siostry, Drodzy Diecezjanie!

30 maja br. prezbiterium naszej diecezji powiększy się o grono nowych kapłanów. Po sześciu latach studiów, duchowej formacji i rzetelnych przygotowań, ośmiu diakonów przyjmie w gliwickiej katedrze święcenia kapłańskie. [... następuje lista diakonów] Przez ten fakt zostaną ci nowi kapłani włączeni w wielki dramat zbawienia, który nieustannie się uobecnia wśród nas - od wydarzenia z wieczernika aż po koniec dziejów ludzkości. Nasza diecezja wita ich z wielką radością i nadzieją.

 

1. Żniwo jest wielkie

Wciąż potrzeba Kościołowi gorliwych i oddanych pracowników na Pańskim żniwie, ponieważ nowa sytuacja, w której od kilku lat żyjemy, otwiera nowe możliwości działania i apostolskiej pracy. Na kapłanów czekają szkoły, które przez lata były miejscem zamkniętym dla kapłana. Wiele szkół prosi o kapłanów, którzy byliby szkolnymi prefektami, całkowicie oddanymi do dyspozycji uczącej się w nich młodzieży. Również chorzy i cierpiący w klinikach, szpitalach i sanatoriach chcieliby stałej obecności księdza pośród siebie. Obecności księdza domagają się zakłady poprawcze, więźniowie, hospicja, schroniska św. Brata Alberta, różnego rodzaju grupy i stowarzyszenia. W końcu wielu proboszczy, starszych wiekiem i naznaczonych trudem wieloletniej kapłańskiej pracy, prosi swojego biskupa o wikariuszy - o młodych kapłanów - którzy pomogliby udźwignąć część parafialnych obowiązków i trosk.

Mamy także świadomość, że liczne kraje naszego kontynentu pozbawione są dostatecznej liczby duszpasterzy. Stąd rozpaczliwe wołanie o kapłanów, kierowane do nas z Czech, Niemiec, a zwłaszcza z terenu byłego Związku Radzieckiego. O kolejnych misjonarzy proszą biskupi z kontynentu afrykańskiego, by wyjść na przeciw ludzkiemu pragnieniu poznania Boga. W miarę naszych możliwości tym prośbom staramy się czynić zadość.

 

2. Kapłaństwo sakramentem społecznym

W tak zarysowanej sytuacji szczególnym zadaniem nas wszystkich jest wspólna troska o nowe powołania - kapłańskie, zakonne i misyjne. Kapłaństwo jest jednak sakramentem społecznym. Każde kapłańskie powołanie ma zawsze wymiar wspólnotowy - kapłan jest darem Boga, który wyprasza jednak modlitwa Ludu Bożego. Każde powołanie ma swoje źródło w Bogu, jednak dialog powołaniowy toczy się w Kościele i za jego pośrednictwem (por. Orędzie Jana Pawła II na XXXV Światowy Dzień Modlitw o Powołania, 3). Chrystus zapewnił, że pośle robotników na swoje żniwo, gdy jednak sami będziemy o nich prosić (por. Mt 9, 37-38). Troska o nowe powołania przejawia się przede wszystkim w wytrwałej i ufnej modlitwie. To ona sprawia, że wciąż tylu młodych ludzi podejmuje kapłańską i zakonną służbę. Bóg nie może być obojętny na modlitewne wołanie swojego ludu. Dlatego wspólnota Kościoła nie tylko winna oczekiwać nowych powołań, lecz również powinna o nie niewzruszenie zabiegać. Nowa ewangelizacja potrzebuje nowych głosicieli Ewangelii, a czasy współczesne nie pomniejszają wcale roli kapłana. Wręcz przeciwnie. Jesteśmy świadkami wołania współczesności o autentycznych świadków Boga na ziemi. Dzieła Boże domagają się bowiem obecności Bożych ludzi.

 

3. Proście zatem Pana żniwa

Jak zauważa Ojciec Święty Jan Paweł II w Orędziu na tegoroczny Dzień Modlitw o Powołania, każdy Kościół diecezjalny winien wspomagać rozwój darów i charyzmatów, które Bóg wzbudza w sercach wiernych (por. Orędzie, 4).

Jedną z form takiej troski o powołania mogą być działające już w wielu parafiach grupy Apostolatu Budzenia i Wspierania Powołań. Powinni do tego Apostolatu należeć członkowie także innych grup parafialnych, w tym młodzież, ministranci, lektorzy, świeccy szafarze Komunii św., członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich itp. Formy jego działalności mogą być różnorakie, w zależności od potrzeb, zaangażowania i możliwości takiej grupy. Najważniejszym jednak zadaniem byłaby modlitwa za kapłanów oraz w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Czasem takiej modlitwy może być Godzina Święta w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Niech nie będzie parafii bez takiej modlitewnej wspólnoty, niech każdy pierwszy czwartek miesiąca będzie czasem wołania do Boga o nowych i świętych kapłanów. Taka modlitwa, wsparta zapewnieniem Zbawiciela, że o cokolwiek zgodnie prosić będziemy, to nam się stanie, na pewno nie pozostanie bezowocna.

Drodzy Diecezjanie!

Z radością pragnę również poinformować, że 9 maja br. siedmiu kleryków naszego seminarium przyjęło święcenia diakonatu. Otoczmy ich, i wszystkich naszych kleryków, modlitewną pamięcią, aby wiedzieli, że diecezja ich potrzebuje i na nich czeka.

Niech słowa z modlitwy Ojca Świętego na tegoroczny Światowy Dzień Modlitw o Powołania staną się naszym wspólnym wołaniem o nowych i gorliwych kapłanów:

Duchu wiecznej Miłości 
wejrzyj na swój Kościół, 
który szczególnie potrzebuje dziś świętych kapłanów, 
wiernych i wiarygodnych świadków Twojej łaski. 
Kościół potrzebuje osób konsekrowanych, 
aby ukazywali innym radość tych, którzy żyją wyłącznie dla Ojca. 
Otwórz serca i umysły młodych chłopców i dziewcząt,
aby nowy rozkwit świętych powołań
ukazał światu wierność Twojej miłości
oraz aby wszyscy mogli poznać Chrystusa,
prawdziwe światło, które przyszło na świat,
aby przynieść każdemu człowiekowi
niezawodną nadzieję życia wiecznego. Amen. (por. Orędzie, 6)

Na trud budzenia nowych powołań wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Gliwice, dnia 08 maja 1998 r.

+ Jan Wieczorek

Biskup Gliwicki

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao