reklama

Pomóżmy narodom Europy umacniać ich chrześcijańskie korzenie

List z okazji prezentacji faksimile rękopisu "Żywota Bazylego II"

 

16 listopada 2005 r. w Muzeum Bizantyjskim w Atenach zaprezentowano faksymile rękopisu «Żywota Bazylego II», którego oryginał znajduje się w Apostolskiej Bibliotece Watykańskiej. Faksymile zostało sporządzone przy współpracy tej Biblioteki z Diakonią Apostolską greckiego Kościoła prawosławnego. W prezentacji uczestniczyli m.in. kard. Jean--Louis Tauran, archiwista i bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego, oraz arcybiskup Aten i całej Grecji Christodoulos. Z okazji tego wydarzenia Benedykt XVI skierował list do kard. Taurana.

Kard. Jean-Louis Tauran
Archiwista i bibliotekarz
Świętego Kościoła Rzymskiego

Z zainteresowaniem przyjąłem wiadomość, że Apostolska Biblioteka Watykańska i grecki Kościół prawosławny nawiązały współpracę mającą na celu publikację Żywota Bazylego II, którego rękopis jest przechowywany w Apostolskiej Bibliotece Watykańskiej. Wdzięczny jestem księdzu kardynałowi za to, że czuwał nad pomyślnym przebiegiem różnych etapów realizacji tego projektu.

Ponieważ udaje się ksiądz kardynał na spotkanie w Atenach, podczas którego odbędzie się pierwsza oficjalna prezentacja faksymile rękopisu, proszę o przekazanie Wielce Błogosławionemu Christodoulosowi, arcybiskupowi Aten i całej Grecji, moich serdecznych, braterskich pozdrowień i zapewnienie go, że cieszy mnie to ważne wydarzenie, które jest owocem nowych relacji, nawiązanych po niezapomnianej wizycie mego czcigodnego poprzednika Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II w Atenach z okazji jego jubileuszowej pielgrzymki śladami św. Pawła Apostoła. Z prawdziwą radością stwierdzam, że między Kościołem katolickim i greckim Kościołem prawosławnym rozwija się coraz intensywniejsza współpraca.

Przy tej okazji proszę przekazać Wielce Błogosławionemu Christodoulosowi, że byłoby dla mnie wielką radością gościć go w Rzymie, abyśmy mogli wspólnie pokazać, że rozpoczęliśmy nowy etap drogi pojednania i współpracy. Proszę zapewnić go o moim głębokim pragnieniu bardziej intensywnego rozwijania naszych wzajemnych relacji opartych na zaufaniu i braterstwie, co pozwoliłoby nam wspólnie pracować na licznych polach ewangelizacji: moglibyśmy zwłaszcza skuteczniej pomagać narodom europejskim umacniać ich chrześcijańskie korzenie, aby z nich czerpały życiodajne i wzmacniające soki dla własnej przyszłości, dla dobra jednostek i całego społeczeństwa. Dzięki temu będziemy mogli razem głosić Dobrą Nowinę Chrystusa współczesnemu światu, który tak bardzo jej potrzebuje, a tym samym coraz lepiej spełniać gorące pragnienie wyrażone przez samego Pana: «Aby wszyscy stanowili jedno» (J 17, 21), aż po ów błogosławiony dzień, w którym — kiedy Bóg zechce i pod opatrznościowym przewodnictwem Ducha Świętego — będziemy mogli wspólnie świętować odzyskanie pełnej jedności.

Proszę również, aby ksiądz kardynał przekazał moje serdeczne pozdrowienia członkom Świętego Synodu greckiego Kościoła prawosławnego, a także mym braciom biskupom Kościoła katolickiego, panu prezydentowi Republiki Greckiej i innym osobistościom biorącym udział w tym spotkaniu.

Z ufnością i nadzieją składam księdzu kardynałowi serdeczne życzenia pomyślnego wypełnienia swej misji. Polecając osobę księdza kardynała łaskawemu wstawiennictwu Matki Bożej, z serca udzielam specjalnego Błogosławieństwa Apostolskiego.

Watykan, 27 października 2005 r.

Benedykt XVI


opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama