Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Telegram Papieża po śmierci Arcybiskupa Aten i całej Grecji Christodulosa29 stycznia zmarł w Atenach prawosławny Arcybiskup Aten i całej Grecji Christodulos. Zwierzchnik greckiego Kościoła prawosławnego urodził się w 1939 r. w Ksanti w północnej Grecji. W 1962 r. ukończył prawo na uniwersytecie w Atenach, a w 1967 r. teologię na tej samej uczelni. Święcenia kapłańskie przyjął w 1965 r. Był bardzo cenionym kaznodzieją i przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza Świętego Synodu. W 1998 r. został wybrany arcybiskupem Aten i całej Grecji. W 2001 r. gościł Jana Pawła II, w 2005 r. przybył do Rzymu na jego pogrzeb, a w 2006 r. złożył wizytę Benedyktowi XVI w Watykanie. Poniżej zamieszczamy telegram skierowany przez Papieża do arcybiskupa Serafima, metropolity Karystii i Skyrosu.

Głęboko zasmucony wiadomością o przedwczesnej śmierci Wielce Błogosławionego Christodulosa, Arcybiskupa Aten i całej Grecji, przekazuję Eminencji, Świętemu Synodowi i wszystkim wiernym najszczersze wyrazy współczucia i zapewniam o duchowej bliskości ze wszystkimi, których pogrążyła w smutku śmierć tego wybitnego pasterza Kościoła w Grecji. Braterska gościnność, z jaką Wielce Błogosławiony przyjmował mojego poprzednika Papieża Jana Pawła II w czasie jego wizyty w Atenach w maju 2001 r. oraz wizyta, którą Arcybiskup Christodulos złożył w Rzymie w grudniu 2006 r. zapoczątkowały nowy etap serdecznej współpracy między nami, umożliwiły częstsze kontakty i przyczyniły się do pogłębienia przyjaźni na drodze do zacieśnienia więzów komunii w kontekście zjednoczenia Europy. Wraz z katolikami na całym świecie modlę się, aby Bóg umocnił swą łaską grecki Kościół prawosławny, by dalej się rozwijał, korzystając z pasterskich osiągnięć nieodżałowanego Arcybiskupa, i byście towarzysząc przezacnej duszy Wielce Błogosławionego w drodze na spotkanie z pełną miłości łaskawością Ojca, zostali umocnieni obietnicą Pana, który zapowiedział, że wynagrodzi swe wierne sługi.

Proszę przyjąć zapewnienie o bliskości w modlitwie z Eminencją i pozostałymi biskupami greckimi w tym okresie przejściowych rządów w waszym Kościele. Z braterską miłością w Panu

BENEDYKT XVI

Benedykt XVIopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Europa ekumenizm jedność Kościoła komunia Kościół prawosławny Christodoulos arcybiskup Aten Christodulos
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W