Kształtujcie chrześcijańską świadomość wiernych

List do biskupów hiszpańskich - podróż na Światowe Spotkanie Rodzin w Walencji (07-2006)


Benedykt XVI

Kształtujcie chrześcijańską świadomość wiernych

List Benedykta XVI do biskupów hiszpańskich 8.07.2006

Po przybyciu do Walencji Papież nawiedził katedrę pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie spotkał się z grupą ok. 100 biskupów hiszpańskich. Po krótkiej modlitwie podpisał przeznaczony dla nich list, który wręczył przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Hiszpanii bpowi Ricardowi Blazguezowi Perezowi.

Drodzy Bracia w biskupstwie!

Z radością w sercu dziękuję Panu za to, że mogłem przybyć do Hiszpanii jako Papież, aby uczestniczyć w Światowym Spotkaniu Rodzin w Walencji. Serdecznie was pozdrawiam, bracia biskupi tego umiłowanego kraju. Dziękuję wam za obecność tutaj i za wielki trud, włożony zarówno w okresie przygotowań do tego wydarzenia, jak i w czasie jego trwania. Doceniam szczególnie ogromny wkład pracy arcybiskupa Walencji i jego biskupów pomocniczych nad tym, aby to wydarzenie, tak znaczące dla całego Kościoła, przyniosło oczekiwane owoce, przyczyniając się do wewnętrznej odnowy rodziny, będącej sanktuarium miłości, życia i wiary.

W rzeczywistości starania was wszystkich umożliwiły stworzenie atmosfery rodzinnej pośród samych współpracowników i uczestników z różnych stron Hiszpanii. To obiecujący znak w obliczu pragnień, jakie wyraziliście w waszym wspólnym przesłaniu na to światowe spotkanie, a także zachęta, by przyjąć jego owoce i prowadzić nieustannie wywierające znaczący wpływ duszpasterstwo rodzin w waszych diecezjach, dzięki któremu do każdego domu dotrze orędzie ewangeliczne, umacniające miłość i nadające jej nowy wymiar, pomagające tym samym przezwyciężać trudności napotykane na drodze.

Jak wiecie, z bliska i z dużym zainteresowaniem śledzę to, co dzieje się w Kościele w waszym kraju o głębokich korzeniach chrześcijańskich, który tak wielce przyczyni! się i nadal powinien się przyczyniać do dawania świadectwa wierze i do jej szerzenia w wielu innych częściach świata. Zabiegajcie o to, by pozostawał żywy i mocny ten duch, jaki był obecny w życiu Hiszpanów w ich dziejach, ażeby nadal karmił i ożywiał duszę waszego narodu.

Znam i popieram sposób, w jaki prowadzicie działalność duszpasterską w czasach szybko postępującej sekularyzacji, która niekiedy wkrada się nawet w wewnętrzne życie wspólnot chrześcijańskich. Nadal głoście zatem, nie tracąc zapału, że pomijanie Boga, postępowanie tak, jak gdyby On nie istniał, bądź sprowadzanie wiary do sfery czysto prywatnej podważa prawdę o człowieku i wystawia na niebezpieczeństwo przyszłość kultury i społeczeństwa. I przeciwnie, wpatrywanie się w żywego Boga, który jest rękojmią naszej wolności i prawdy, to przesłanka zbudowania nowej ludzkości. Świat w sposób szczególny potrzebuje dziś głoszenia i dawania świadectwa Bogu, który jest miłością, a tym samym jedynym światłem, które w istocie rozprasza mroki ciemnego świata i daje nam odwagę do życia i działania (por. Deus Caritas est, 39).

W trudnych chwilach czy sytuacjach przypominajcie sobie słowa z Listu do Hebrajczyków: «biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę (...), abyście nie ustawali, załamani na duchu» (12, 1-3). Głoście, że Jezus jest «Mesjaszem, Synem Boga żywego» (por. Mt 16, 16), który «ma słowa życia wiecznego» (por. J 6, 68), i niestrudzenie uzasadniajcie waszą nadzieję (por. 1 P 3, 15).

Kierując się pasterską troską i w duchu pełnej jedności w głoszeniu Ewangelii uwrażliwialiście świadomość chrześcijańską waszych wiernych na rozmaite aspekty rzeczywistości, z którą obcują, a które niekiedy wystawiają na próbę życie Kościoła i wiarę prostych ludzi. Uczyniliście też Eucharystię głównym tematem waszego planu duszpasterskiego, którego celem jest ożywienie życia chrześcijańskiego, poczynając od samego jego serca, bowiem wnikając w tajemnicę eucharystyczną, wchodzimy w Serce Boga» (n. 5). Niewątpliwie w Eucharystii dokonuje się «ta główna przemiana, jedyny akt, który jest w stanie prawdziwie odnowić świat» (homilia w Marienfeld, Kolonia, 21 sierpnia 2005 r.). Bracia w biskupstwie, zachęcam was gorąco do zachowywania i pogłębiania waszej braterskiej komunii, będącej świadectwem i przykładem komunii Kościoła, która winna panować w całym powierzonym wam ludzie chrześcijańskim. Modlę się za was, modlę się za Hiszpanię. Proszę, abyście modlili się za mnie i za cały Kościół. Najświętszą Maryję Dziewicę, otaczaną tak wielką czcią na waszych ziemiach, proszę, by was strzegła i towarzyszyła wam w posłudze pasterskiej. Z serca udzielam wam Apostolskiego Błogosławieństwa.

Walencja, 8 lipca 2006 r.

Benedykt XVI


opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama