Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 22.05.2005

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 22.05.2005

„Nie możemy żyć bez niedzieli" - te słowa pierwszych chrześcijan przypomniał Benedykt XVI przed niedzielną modlitwą Anioł Pański w Watykanie. W obecności tysięcy pielgrzymów, którzy szczelnie wypełnili Plac św. Piotra, Papież nawiązał do odbywającego się w Bari XXIV Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Przypomniał, że „każda parafia wezwana jest, by odkryć na nowo piękno niedzieli, Dnia Pańskiego, kiedy uczniowie Chrystusa odnawiają w Eucharystii jedność z Tym, który nadaje sens radościom i trudom dnia codziennego". Na koniec Ojciec Święty powiedział po polsku: „Pozdrawiam pielgrzymów z Polski. Wszystkich polecam Matce Bożej i z serca błogosławię".

Drodzy Bracia i Siostry!

Liturgicznie obchodzimy dzisiaj uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Dla podkreślenia, że w świetle tajemnicy paschalnej w pełni ukazuje się centrum wszechświata i historii sam Bóg, wieczna i nieskończona Miłość. Słowo, które podsumowuje cale objawienie, brzmi: „Bóg jest miłością" (1 J 4,8.16); miłość zaś zawsze jest tajemnicą, rzeczywistością, która przerasta rozum, nie przecząc mu, owszem, powiększa jego możliwości. Jezus objawił nam tajemnicę Boga: On, Syn, dał nam poznać Ojca, który jest w niebie i dał nam Ducha Świętego, Miłość Ojca i Syna. Chrześcijańska teologia wyraża prawdę o Bogu w tych słowach: jedyna istota w trzech postaciach. Bóg nie jest samotnością, lecz doskonałą jednością. Dlatego osoba ludzka, obraz Boga, realizuje się w miłości, która jest darem z siebie.

Kontemplujemy tajemnicę miłości Boga, uczestnicząc w sposób podniosły w Najświętszej Eucharystii, sakramencie Ciała i Krwi Chrystusa, wyobrażeniu Jego odkupieńczej Ofiary. Dlatego rad jestem, że mogę skierować dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, pozdrowienie do uczestników Kongresu Eucharystycznego włoskiego Kościoła, który rozpoczął się wczoraj w Bari.

W sercu Roku Eucharystii lud chrześcijański gromadzi się wokół Chrystusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie, źródle i szczycie swego życia i posłannictwa. W szczególności każda parafia wezwana jest, by odkryć na nowo piękno niedzieli, Dnia Pańskiego, kiedy uczniowie Chrystusa odnawiają w Eucharystii jedność z Tym, który nadaje sens radościom i trudom dnia codziennego. „Nie możemy żyć bez niedzieli" - wyznawali pierwsi chrześcijanie, nawet za cenę życia, i my także wezwani jesteśmy, aby powtarzać to dzisiaj.

W oczekiwaniu na to, że udam się osobiście w przyszłą niedzielę do Bari na celebrę eucharystyczną, już teraz duchowo łączę się z tym ważnym wydarzeniem kościelnym. Wzywamy razem wstawiennictwa Maryi Panny, ażeby dni tak intensywnej modlitwy i adoracji Chrystusa Eucharystii wzbudziły w Kościele włoskim odnowiony zapał wiary, nadziei i miłości. Maryi pragnę też zawierzyć wszystkie dzieci, dorastającą młodzież i ludzi młodych, przystępujące w tym okresie do Pierwszej Komunii Świętej, bądź otrzymujących sakrament bierzmowania. W tej intencji odmówimy teraz „Angelus", przeżywając na nowo wraz z Maryją tajemnice zwiastowania.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama