reklama

Wsłuchujmy się w Pana

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 12.03.2006 (wersja: Przewodnik Katolicki)

Do uważnego wsłuchiwania się w głos Boga, zwłaszcza obecnie, w okresie Wielkiego Postu, wezwał wszystkich wiernych Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w niedzielę 12 marca. Nawiązał w nich do czytanego w tym dniu fragmentu Ewangelii św. Marka, mówiącego o Przemienieniu Pańskim.

Oto polski tekst przemówienia Ojca Świętego:

Drodzy Bracia i Siostry!

Wczoraj rano zakończyły się rekolekcje, które emerytowany patriarcha Wenecji kardynał Marco Ce głosił tutaj, w Pałacu Apostolskim. Były to dni poświęcone w całości słuchaniu Pana, który zawsze do nas przemawia, ale oczekuje się od nas coraz większej uwagi szczególnie w czasie Wielkiego Postu. Przypomina o tym także karta Ewangelii z dzisiejszej niedzieli, proponując na nowo opowieść o przemienieniu Chrystusa na górze Tabor. Gdy stali zdumieni w obecności przemienionego Pana, który rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem, Piotr, Jakub i Jan zostali w pewnej chwili spowici przez obłok, z którego dał się słyszeć głos mówiący: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!" (Mk 9,7).

Gdy ma się łaskę mocnego doświadczenia Boga, czuje się tak, jakby się przeżywało coś podobnego do tego, co przydarzyło się uczniom w czasie Przemienienia: przez chwilę można odczuwać przedsmak tego, co będzie stanowiło błogosławieństwo raju. Chodzi o rodzaj krótkich doświadczeń, których Bóg udziela czasami, zwłaszcza w obliczu ciężkich prób. Nikomu nie zostało dane przeżycie „Taboru" tu, na tej ziemi. Istnienie ludzkie jest bowiem drogą wiary i jako takie przebiega bardziej w półmroku niż w pełnym świetle, chwilami w ciemnościach, a nawet w gęstym mroku. Dopóki jesteśmy tutaj, nasz związek z Bogiem wyraża się bardziej w słuchaniu niż oglądaniu; a samo kontemplowanie dokonuje się, by tak rzec, z zamkniętymi oczami, dzięki światłu wewnętrznemu zapalonemu w nas przez Słowo Boże.

Sama Maryja Panna, choć spośród wszystkich stworzeń ludzkich była najbliżej Boga, wędrowała dzień po dniu jakby w pielgrzymce wiary (por. „Lumen gentium", 58), zachowując i rozważając nieustannie w swym sercu słowo, które Bóg do Niej skierował, zarówno przez Pismo Święte, jak i za pośrednictwem wydarzeń z życia swego Syna, w którym rozpoznała i usłyszała tajemniczy głos Pana. To właśnie jest darem i zobowiązaniem dla każdego z nas w czasie wielkopostnym: słuchać Chrystusa jak Maryja. Słuchać Go w Jego słowie, strzeżonym w Piśmie Świętym. Słuchać Go w samych wydarzeniach naszego życia, próbując odczytywać w nich przesłania Opatrzności. Słuchać Go wreszcie w braciach, zwłaszcza w małych i ubogich, dla których sam Jezus prosi o naszą konkretną miłość. Słuchać Chrystusa i być posłusznym Jego głosowi - oto jest droga pouczeń, jedyna, jaka prowadzi do pełni radości i miłości.

Następnie Papież odmówił z wiernymi modlitwę Anioł Pański i udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego, po czym pozdrowił zgromadzonych kolejno w językach: francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, polskim i litewskim, po czym na zakończenie powrócił do włoskiego.

Po polsku powiedział:

„Pozdrawiam pielgrzymów z Polski, zwłaszcza z Gdańska i Lublina. Nawiedzenie grobów apostołów Piotra i Pawła niech owocuje w waszych sercach umocnieniem wiary i świadomości kościelnej komunii. Niech Warn Bóg błogosławi!".

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama