Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Umocnieni łaską Pana, dążmy do globalnej solidarności

1 I 2009 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»Drodzy bracia i siostry!

W tym pierwszym dniu roku pragnę złożyć wam wszystkim, obecnym na placu św. Piotra oraz osobom, które łączą się z nami za pośrednictwem radia i telewizji, gorące życzenia pokoju i wszelkiego dobra. Wiara chrześcijańska daje tym życzeniom «niezawodną» podstawę, jeśli można tak powiedzieć, wiążąc je z wydarzeniem, które świętujemy w tych dniach: z Wcieleniem Słowa Bożego, które narodziło się z Maryi Dziewicy. W istocie dzięki łasce Pana — i tylko dzięki niej — możemy wciąż odnawiać w sobie nadzieję, że przyszłość będzie lepsza od przeszłości. Nie chodzi bowiem o to, byśmy ufali, że los będzie nam bardziej sprzyjał lub we współczesne układy rynkowe i finansowe, lecz sami starali się być nieco lepsi i bardziej odpowiedzialni, abyśmy mogli liczyć na przychylność Pana. A to jest zawsze możliwe, ponieważ «Bóg przemówił do nas przez Syna» (Hbr 1, 2) i wciąż do nas przemawia — przez głoszoną Ewangelię i głosem naszego sumienia. W Jezusie Chrystusie wszystkim ludziom ukazana została droga do zbawienia, którym jest przede wszystkim odkupienie duchowe, lecz obejmuje ono w pełni to, co ludzkie, także wymiar społeczny i historyczny.

Dlatego obchodząc uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Kościół w tym dniu, który przed ponad 40 laty został ustanowiony Światowym Dniem Pokoju, ukazuje wszystkim Jezusa Chrystusa jako Księcia Pokoju. Zgodnie z tradycją, zapoczątkowaną przez sługę Bożego Pawła vi, napisałem z tej okazji specjalne orędzie, w którym rozwinąłem temat: «Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju». Pragnę w ten sposób jeszcze raz nawiązać dialog z przywódcami narodów i organizacji międzynarodowych, by Kościół katolicki mógł wnosić wkład w propagowanie światowego ładu odpowiadającego godności człowieka. Na początku nowego roku za pierwszorzędny cel stawiam sobie właśnie wzywanie wszystkich — rządzących i zwykłych obywateli — aby nie zrażali się trudnościami i porażkami, lecz odnowili swoje zaangażowanie. W drugiej połowie 2008 r. zapanował wielkich rozmiarów kryzys ekonomiczny. Kryzys ten należy głęboko analizować jak poważny objaw, który wymaga leczenia przyczyn. Nie wystarczy — jak powiedziałby Jezus — przyszyć nowe łaty do starego ubrania (por. Mk 2, 21). Postawienie na pierwszym miejscu ludzi ubogich to zdecydowany krok ku owej solidarności globalnej, na której konieczność wskazywał już Jan Paweł ii, gdzie możliwości rynku zostają dostosowane do możliwości społeczeństwa (por. Orędzie, 12), przy stałym poszanowaniu praworządności i jako nieustanne dążenie do wspólnego dobra. Jezus Chrystus nie organizował kampanii przeciwko ubóstwu, lecz głosił ubogim Ewangelię, by ich w pełni wyzwolić z nędzy moralnej i materialnej. To samo czyni Kościół przez nieustające dzieło ewangelizacji i promocji człowieka. Prośmy Maryję Dziewicę, Matkę Boga, aby pomagała wszystkim ludziom iść razem drogą pokoju.

Dziękuję wszystkim za życzenia

Pragnę podziękować wszystkim, którzy przysłali mi życzenia noworoczne. Szczególną wdzięczność wyrażam prezydentowi Republiki Włoskiej i bardzo serdecznie raz jeszcze jemu i całemu narodowi włoskiemu życzę pokoju i pomyślności. Z radością pozdrawiam uczestników marszu nazwanego «Pacem in terris», zorganizowanego przez Wspólnotę św. Idziego w Rzymie i w 70 krajach świata. Cieszę się także z licznych spotkań poświęconych modlitwie i refleksji na temat pokoju. Wśród nich pragnę wymienić spotkanie zorganizowane przez Konferencję Episkopatu Włoch, które odbyło się wczoraj wieczorem w Palermo. Nowy rok rozpoczęły inicjatywy budujących pokój. Dziękuję za to wszystko! Niech Pan nam pomoże i obdarzy pokojem!

po polsku:

Pozdrawiam Polaków tu obecnych i tych, którzy łączą się z nami przez radio i telewizję. Zawierzam Maryi, Świętej Bożej Rodzicielce, rozpoczynający się nowy rok. Niech będzie dla wszystkich dobry i szczęśliwy, obfity w łaski i Boże błogosławieństwo. «Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze» (Rz 15, 13). Do siego roku!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój ubóstwo bieda Solidarność nędza wyzwolenie kryzys ekonomiczny wspólnota św. Idziego
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W