Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Benedykt XVI

Na drogach dialogu, zrozumienia i pojednania

1 I 2013 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»Drodzy Bracia i Siostry!

Życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku! W tym pierwszym dniu 2013 r. chciałbym udzielić każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie na świecie Bożego błogosławieństwa. Czynię to słowami starożytnej formuły zawartej w Piśmie Świętym: «Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem» (Lb 6, 24-26).

Jak światło i ciepło słońca są błogosławieństwem dla ziemi, tak światło Boga jest nim dla ludzkości, kiedy rozpromienia On nad nią swoje oblicze. A wydarzyło się to wraz z narodzinami Jezusa Chrystusa! Bóg rozpromienił nad nami swe oblicze: na początku w sposób bardzo pokorny, ukryty — w Betlejem świadkami tego objawienia byli jedynie Maryja, Józef i kilku pasterzy. Stopniowo jednak, tak jak słońce, które od świtu dochodzi do południa, światło Chrystusa wzrastało i wszędzie się rozpowszechniało, już w krótkim czasie swojego życia ziemskiego Jezus z Nazaretu sprawił, że zajaśniało oblicze Boga nad Ziemią Świętą. Następnie przez Kościół, ożywiany Jego Duchem, niósł wszystkim narodom Ewangelię pokoju. «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał» (Łk 2, 14). Tak śpiewali aniołowie w Boże Narodzenie, jest to też śpiew chrześcijan pod każdym niebem; śpiew, który z serc i warg przechodzi w konkretne czyny, uczynki miłości, które budują dialog, zrozumienie i pojednanie.

Z tego względu osiem dni po Bożym Narodzeniu, gdy Kościół, podobnie jak Dziewica Matka Maryja, ukazuje światu nowo narodzonego Jezusa — Księcia Pokoju — obchodzimy Światowy Dzień Pokoju. Tak, to Dziecko, będące Słowem Bożym, które stało się ciałem, przyszło, aby przynieść ludziom pokój, którego świat dać nie może (pon J 14, 27). Jego misją jest zburzenie «muru wrogości» (por. Ef 2, 14). A kiedy na brzegu Jeziora Galilejskiego głosi On swoje «błogosławieństwa», jest wśród nich także to: «Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi» (Mt 5, 9). Kim są ci «wprowadzający pokój»? Są to wszyscy ludzie, którzy dzień po dniu starają się zło zwyciężać dobrem, siłą prawdy, orężem modlitwy i przebaczenia, uczciwą, dobrze wykonaną pracą, badaniami naukowymi w służbie życia, dziełami miłosierdzia wobec ciała i ducha. Wielu jest tych, którzy czynią pokój, a nie robią wokół siebie hałasu. Niczym zaczyn w cieście sprawiają, że ludzkość wzrasta zgodnie z Bożym planem.

W tej pierwszej w nowym roku modlitwie Anioł Pański prośmy Najświętszą Maryję, Matkę Bożą, aby nas pobłogosławiła, tak jak matka błogosławi swoje dzieci, które mają wyruszyć w podróż. Nowy rok jest jak podróż: oby ze światłem i łaską Boga był drogą pokoju dla każdego człowieka i każdej rodziny, dla każdego kraju i dla całego świata.

Życzenia noworoczne i pozdrowienia

Drodzy Bracia i Siostry!

Kieruję do wszystkich najserdeczniejsze życzenia na nowy rok: oby był on naprawdę dobrym rokiem, a będzie taki, jeśli przyjmiemy w sobie i wśród nas miłość, którą dał nam Chrystus. Z wdzięcznością składam najlepsze życzenia prezydentowi Republiki Włoskiej i całemu narodowi włoskiemu, a także innym przedstawicielom władz, którzy przesłali mi życzenia.

Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam młodzież, która przyjechała do Rzymu na Europejskie Spotkanie zorganizowane przez Wspólnotę z Taizé. Pragnę wyrazić duchową łączność z inicjatywami kościelnymi podejmowanymi z okazji dzisiejszego Światowego Dnia Pokoju: myślę zwłaszcza o Narodowym Marszu, który odbył się wczoraj wieczorem w Lecce, jak również o tym, który dziś rano odbył się tu, w Rzymie, zorganizowanym z inicjatywy Wspólnoty św. Idziego. Pozdrawiam członków Ruchu Miłości Rodzinnej, którzy w minioną noc czuwali na modlitwie na placu św. Piotra, a także w Mediolanie i w L'Aquili. Wszystkim powtarzam słowa Jezusa: «Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój»!

po polsku:

Pozdrawiam wszystkich Polaków i życzę, aby rozpoczynający się rok był pełen pokoju i Bożego błogosławieństwa. Niech ten czas, przeżywany w duchu wzajemnej miłości, przyniesie wam wszelką pomyślność. Do siego roku!

 


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój Maryja światło błogosławieństwo nowy rok Światowy Dzień Pokoju oblicze Boga Niech Pan cię błogosławi wprowadzający pokój
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W