Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Benedykt XVI

Duch objawia, czym jest Kościół

4 VI 2006 — Rozważanie Ojca Świętego przed modlitwą «Regina caeli»Drodzy Bracia i Siostry!

Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego skłania nas, by sięgnąć do początków Kościoła, który — jak stwierdza Sobór Watykański II — «został objawiony przez wylanie Ducha» (Lumen gentium, 2). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół objawił się jako jeden, święty, powszechny i apostolski; objawił się jako misyjny, obdarzony darem przemawiania wszystkimi językami świata, albowiem dla wszystkich narodów przeznaczona jest Dobra Nowina o miłości Bożej. «Duch — poucza dalej Sobór — prowadzi Kościół do wszelkiej prawdy, jednoczy go we wspólnocie i posłudze, obdarza go rozmaitymi darami hierarchicznymi i charyzmatycznymi i za ich pomocą kieruje nim oraz przyozdabia swoimi owocami» (por. tamże, 4). Wśród rzeczywistości wzbudzonych przez Ducha w Kościele są ruchy i wspólnoty kościelne, z którymi wczoraj dane mi było spotkać się na tym placu w czasie wielkiego zgromadzenia światowego. Cały Kościół, jak zwykł mawiać Papież Jan Paweł II, jest jednym wielkim ruchem, ożywianym przez Ducha Świętego, strumieniem płynącym przez dzieje i napełniającym je łaską Bożą, by je uczynić bogatymi w życie, dobro, piękno, sprawiedliwość, pokój.

po francusku:

Serdecznie was pozdrawiam, drodzy pielgrzymi francuskojęzyczni. Dzięki składam Duchowi Świętemu, który

swoim działaniem umożliwił nowy rozkwit życia duchowego i życia apostolskiego w Kościele. Pana proszę, aby wzrastała w każdym troska o wspólnotę kościelną, tak aby wszystkie żywotne siły współdziałały na rzecz wzrostu Ciała Chrystusa i aby młodzi ludzie odpowiadali na powołanie do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. Udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

po angielsku:

Z radością pozdrawiam angielskojęzycznych pielgrzymów i turystów. Dziś obchodzimy ważną uroczystość Pięćdziesiątnicy, upamiętniającą dzień, w którym zmartwychwstały Pan zesłał na Kościół dar swego Ducha Świętego, by całą ludzkość obdarzyć pokojem i radością. Otwórzmy nasze serca na ten wielki dar, abyśmy mogli nadal głosić Ewangelię i realizować dzieło Pana we współczesnym świecie. Modlę się o Boże błogosławieństwo dla was wszystkich i życzę wam pobożnego i pomyślnego pobytu w Rzymie.

po niemiecku:

Z radością witam wszystkich pielgrzymów niemieckojęzycznych, dziś w szczególności członków wspólnot i ruchów religijnych. W dniu Pięćdziesiątnicy Pan udzielił uczniom obiecanej pomocy. Duch Święty podtrzymuje Kościół w prawdzie, takiej, jaka objawiła się w Jezusie Chrystusie. Uzdalnia go do głoszenia z mocą Ewangelii i przekazywania w dziejach Chrystusowego orędzia. Prośmy razem: «Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca wierzących w Ciebie i rozniecaj w nich płomień Twojej miłości!» Wszystkim wam życzę owocnego świętowania uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam wiernych hiszpańskojęzycznych i zachęcam wszystkich do modlitwy o dary Ducha Świętego, który uświęca Kościół, aby umocnić wiarę, ożywić nadzieję i oświecać drogę prowadzącą do odnowy oblicza ziemi. Radosnego świętowania Zesłania Ducha Świętego!

po portugalsku:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych i słuchaczy portugalskoję-zycznych i życzę wam, abyście wyraźnie doświadczyli obecności Ducha Świętego — najmilszego z gości. Oby Jego życiodajne i płodne tchnienie umacniało was w wierze i czyniło odważnymi w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa. Niech Maryja zawsze będzie dla was Nauczycielką i Matką!

po polsku:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Myślą powracam raz jeszcze do Polski. Przed tygodniem byłem w Krakowie. Dziękuję Bogu i wam wszystkim za żywe świadectwo wiary. Dzisiaj, w Zesłanie Ducha Świętego, proszę Bożego Ducha, by zawsze ożywiał waszą wiarę, odnawiał Kościół i błogosławił waszej Ojczyźnie.

po włosku:

Na koniec pozdrawiam pielgrzymów włoskojęzycznych, zwłaszcza tych, którzy przyjęli sakrament bierzmowania bądź przygotowują się do jego przyjęcia w tym roku. Szczególne pozdrowienie kieruję do licznych stowarzyszeń wolontariatu, które dziś spotykają się z okazji pierwszego krajowego Dnia Chorych na Raka. Zapewniam ich o mojej modlitwie i wyrażam uznanie za ich pomoc chorym i za solidarność z chorymi, rodzinami i wolontariuszami w przeżywaniu razem trudnych chwil. Teraz odśpiewamy Regina caeli. D


opr. mg/mg
opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wspólnota wolontariat Duch Święty bierzmowanie świeccy ruchy kościelne ruch kościelny

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W