Szanować życie

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 5.02.2006

Drodzy Bracia i Siostry!

We Włoszech obchodzony jest dzisiaj Dzień Życia, który stanowi szczególnie cenną okazję do modlitwy i refleksji nad kwestiami obrony i wspierania ludzkiego życia, zwłaszcza wtedy, gdy pojawiają się trudności. Na placu św. Piotra są obecni liczni wierni świeccy, którzy działają w tej dziedzinie. Niektórzy z nich są zaangażowani w Ruch Obrony Życia. Serdecznie ich wszystkich pozdrawiam, a w szczególności kard. Camilla Ruiniego, który im towarzyszy. Wyrażam raz jeszcze uznanie dla ich działalności, zmierzającej do tego, by życie było zawsze przyjmowane jako dar i otaczane miłością.

Zachęcając do rozważenia przesłania biskupów włoskich na temat «Szanować życie», wspominam umiłowanego Papieża Jana Pawła II, który nieustannie poświęcał uwagę tym zagadnieniom. W szczególności pragnę przypomnieć jego Encyklikę Evangelium vitae, opublikowaną w 1995 r., która stanowi prawdziwy kamień milowy w Magisterium Kościoła dotyczącym tak bardzo aktualnego i doniosłego zagadnienia. Rozpatrując kwestie moralne w szerokim kontekście duchowym i kulturowym, mój czcigodny poprzednik wielokrotnie podkreślał, że życie ludzkie jest wartością podstawową, którą trzeba uznać, a Ewangelia wzywa, by zawsze je szanować. Ja natomiast, nawiązując do opublikowanej niedawno encykliki o miłości chrześcijańskiej, chcę podkreślić znaczenie posługi miłości dla wspierania i promowania ludzkiego życia. W związku z tym bardzo ważne jest, aby konkretne działania poprzedzało kształtowanie właściwej postawy względem drugiego człowieka: kultura życia opiera się bowiem na wrażliwości na innych, bez wyjątku i bez dyskryminacji. Każde życie ludzkie jako takie zawsze zasługuje na obronę i wsparcie i tego wymaga. Dobrze wiemy, że prawdzie tej często zaprzecza hedonizm, szerzący się w tak zwanych społeczeństwach dobrobytu: życie jest cenione, dopóki jest przyjemne, ale istnieje tendencja do odmawiania mu szacunku, kiedy człowiek jest chory bądź upośledzony. Kierując się natomiast głęboką miłością do każdego człowieka, można znaleźć skuteczne sposoby służenia życiu: temu, które się rodzi, i temu, które jest zepchnięte na margines czy naznaczone cierpieniem, zwłaszcza w jego końcowej fazie.

Najświętsza Maryja Panna z doskonałą miłością przyjęła Słowo Życia, Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, aby ludzie «mieli życie, i mieli je w obfitości» (por. J 10, 10). Jej zawierzamy kobiety oczekujące potomstwa, rodziny, pracowników służby zdrowia i wolontariuszy, którzy na różne sposoby służą życiu. Módlmy się w szczególności za osoby, które są w bardzo trudnych sytuacjach.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama