Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Światło Chrystusa ogarnia cały świat

6 I 2006 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»Obchodzimy dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, to znaczy objawienia się Jezusa ludom, reprezentowanym przez tajemnicze postacie Mędrców przybyłych ze Wschodu, o których mówi Ewangelia św. Mateusza (2, 1-12). Oddanie hołdu Jezusowi przez Mędrców zostało od razu uznane za wypełnienie się Pism prorockich. «Pójdą narody do twojego światła — czytamy w Księdze proroka Izajasza — królowie do blasku twojego wschodu (...) zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana» (Iz 60, 3, 6). Światło Chrystusa, które w betlejemskiej grocie jest jakby zamknięte, dziś rozprzestrzenia się na cały świat. Myślę w szczególności o umiłowanych braciach i siostrach z Kościołów wschodnich, którzy zgodnie z kalendarzem juliańskim będą obchodzić jutro święta Bożego Narodzenia. Składam im najserdeczniejsze życzenia pokoju i dobra w Panu.

Dziś spontanicznie przychodzi na myśl Światowy Dzień Młodzieży. W sierpniu ubiegłego roku zgromadził on w Kolonii ponad milion młodych ludzi, a mottem ich spotkania były słowa Mędrców odnoszące się do Jezusa: «Przybyliśmy oddać Mu pokłon» (Mt 2, 2). Ileż razy słyszeliśmy je i powtarzali! Słuchając ich teraz, nie sposób nie powrócić w duchu do owego pamiętnego wydarzenia, które było prawdziwą «epifanią». W istocie, ta pielgrzymka młodzieży w swym najgłębszym wymiarze może być postrzegana jako wędrowanie, któremu kierunek wskazuje światło «gwiazdy», światło wiary. Zatem dziś pragnę przekazać całemu Kościołowi przesłanie, które wówczas skierowałem do młodych ludzi zgromadzonych nad brzegami Renu: «Otwórzcie szeroko wasze serca Bogu — mówiłem do nich, a dziś powtarzam to wszystkim — pozwólcie Chrystusowi, by was zadziwił! Otwórzcie drzwi waszej wolności przed Jego miłosierną miłością! Podzielcie się waszymi radościami i waszymi troskami z Chrystusem, pozwalając, aby oświecił swym światłem wasz umysł i dotknął swą łaską wasze serca» (przemówienie z 18 sierpnia 2005 r.).

Pragnę, aby cały Kościół, podobnie jak to było w Kolonii, żył atmosferą «Epifanii» i autentycznego misyjnego zaangażowania, do którego zobowiązuje objawienie się Chrystusa, Światłości świata, posłanego przez Boga Ojca, aby pojednał świat i zjednoczył ludzkość mocą miłości. W tym duchu módlmy się żarliwie o pełną jedność wszystkich chrześcijan, ażeby ich świadectwo stało się zaczynem jedności dla całego świata. Prośmy o wstawiennictwo w tej intencji Najświętszą Maryję, Matkę Chrystusa i Matkę Kościoła.

Misyjny Dzień Dzieci

W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzony jest Misyjny Dzień Dzieci, ustanowiony przez świętej pamięci papieża Piusa XII. Pod hasłem «Dzieci pomagają dzieciom» Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego realizuje tysiące dzieł solidarności, wychowuje dzieci, by wzrastały w duchu otwarcia na świat i były wrażliwe na problemy ich rówieśników, żyjących w trudnych sytuacjach. Ja także liczę — i widzę, że nie bez racji — na modlitwy dzieci w intencji posługi, którą pełnię, a także na ich czynny udział w misji Kościoła.

Po polsku Ojciec Święty powiedział:

Pozdrawiam wszystkich Polaków. Boże światło, które prowadziło Mędrców do Chrystusa, niech stale wam towarzyszy. Niech Bóg wam błogosławi!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: misje Kolonia Objawienie Pańskie Trzech Króli Epifania mędrcy Światowy Dzień Młodych światło Chrystusa zaangażowanie misyjne misyjny dzień dzieci
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W