Uzdrowienia są przesłaniem nadziei i zbawienia

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 8.02.2009

Drodzy bracia i siostry!

Dzisiejsza Ewangelia (por. Mk 1, 29-39) — będąca kolejnym urywkiem rozdziału czytanego w zeszłą niedzielę — ukazuje Jezusa, który po wyjściu z synagogi w Kafarnaum, gdzie nauczał w szabat, uzdrawia wielu chorych, poczynając od teściowej Szymona. Gdy przyszedł do jej domu i zobaczył, że leży w łóżku w gorączce, natychmiast wziął ją za rękę, uzdrowił i pomógł jej wstać. Po zachodzie słońca uzdrowił wiele osób dotkniętych różnymi chorobami. Uzdrawianie chorych stanowiło pokaźną część publicznej działalności Chrystusa i nadal skłania nas do refleksji nad sensem i wartością choroby w każdej sytuacji, w jakiej może się znaleźć istota ludzka. Sposobnością do tego jest także Światowy Dzień Chorego, który będziemy obchodzić w najbliższą środę, 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

Chociaż choroba należy do doświadczeń człowieka, nie potrafimy się do niej przyzwyczaić, nie tylko dlatego, że niekiedy bywa bardzo uciążliwa i poważna, lecz głównie dlatego, że jesteśmy stworzeni do życia, do pełni życia. Nasz «wewnętrzny instynkt» słusznie skłania nas do postrzegania Boga jako pełni życia, a wręcz jako wiecznego i doskonałego Życia. Kiedy dotyka nas cierpienie, a nasze modlitwy zdają się nie odnosić skutku, budzą się w nas wątpliwości i z lękiem zapytujemy: jaka jest wola Boża? I na to właśnie pytanie znajdujemy odpowiedź w Ewangelii. Na przykład w dzisiejszym fragmencie czytamy, że Jezus «uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił» (Mk 1, 34); w innym miejscu, w Ewangelii św. Mateusza, napisane jest, że «obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu» (4, 23). Jezus nie zostawia wątpliwości: Bóg — którego oblicze On sam nam objawił — jest Bogiem życia, który nas wyzwala z wszelkiego zła. Znakami tej Jego potęgi miłości są dokonywane przez Niego uzdrowienia: pokazuje w ten sposób, że Królestwo Boże jest blisko, przywracając mężczyznom i kobietom ich integralność duchowo-cielesną. Mówię, że owe uzdrowienia są znakami: ich sens nie wyczerpuje się w samym fakcie, lecz kierują one ku przesłaniu Chrystusa, prowadzą nas do Boga i pozwalają zrozumieć, że prawdziwą i najpoważniejszą chorobą człowieka jest nieobecność Boga, źródła prawdy i miłości. I tylko pojednanie z Bogiem może nam dać prawdziwe uzdrowienie, prawdziwe życie, bo życie bez miłości i bez prawdy nie byłoby życiem. Królestwo Boże to właśnie obecność prawdy i miłości, i tym jest uzdrowienie w głębi naszego jestestwa. Rozumiemy zatem, dlaczego Jego nauczaniu towarzyszą zawsze uzdrowienia: tworzą one jedno przesłanie nadziei i zbawienia.

Za sprawą Ducha Świętego dzieło Jezusa trwa w misji Kościoła. Za pośrednictwem sakramentów Chrystus daje udział w swoim życiu rzeszom braci i sióstr, a licznych chorych uzdrawia i pociesza poprzez rozmaite dzieła opieki zdrowotnej, które wspólnoty chrześcijańskie wspierają z braterską miłością, ukazując prawdziwe oblicze Boga, Jego miłość. To prawda, jakże liczni chrześcijanie — kapłani, zakonnicy i świeccy — we wszystkich częściach świata użyczali i dalej użyczają swoich rąk, oczu i serc Chrystusowi, prawdziwemu lekarzowi ciał i dusz! Módlmy się za wszystkich chorych, zwłaszcza tych w najpoważniejszym stanie, którzy w żaden sposób nie mogą sami o siebie zadbać i są całkowicie zdani na opiekę innych: oby każdy z nich mógł w troskliwości osób, które się nimi zajmują, doświadczyć potęgi miłości Boga i bogactwa Jego zbawczej łaski. Maryjo, Uzdrowienie Chorych, módl się za nami!

Modlitwa o pojednanie i sprawiedliwość społeczną na Madagaskarze

W ostatnich tygodniach na Madagaskarze doszło do silnych napięć politycznych, które spowodowały także zamieszki wśród ludności. Z tego powodu biskupi tej wyspy ogłosili dzisiejszy dzień dniem modlitw o pojednanie narodowe i sprawiedliwość społeczną. Prawdziwie zaniepokojony szczególnie krytycznym okresem w życiu tego kraju, wzywam was, byście w łączności z katolikami malgaskimi zawierzali Panu zabitych podczas manifestacji i błagali Go za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny o przywrócenie zgody, pokoju i harmonii w życiu społecznym.

po polsku:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. W dzisiejszej Ewangelii Jezus objawia się jako Ten, który uzdrawia. Bożą mocą przywracał zdrowie ciała i ducha. I dziś przychodzi z pomocą cierpiącym, udzielając łaski i powołując ludzi, którzy z miłością im towarzyszą. Niech nie zabraknie im naszego wsparcia i modlitwy. Niech Bóg wam błogosławi.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama