Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Tchnienie Ducha Świętego napełnia wszechświat

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 12 czerwca 2011Drodzy bracia i siostry!

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, którą dzisiaj obchodzimy, kończy liturgiczny okres wielkanocny. Tajemnica paschalna — męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa oraz Jego wniebowstąpienie — znajduje rzeczywiście swe dopełnienie w potężnym wylaniu Ducha Świętego na apostołów, zgromadzonych wraz z Maryją, Matką Pana, i innymi uczniami. Był to «chrzest» Kościoła, chrzest w Duchu Świętym (por. Dz 1, 5). Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, rankiem w dzień Pięćdziesiątnicy szum, jakby wiatru, wypełnił Wieczernik i na każdego z uczniów zstąpiły jakby języki ognia (por. Dz 2, 2-3). Św. Grzegorz Wielki tak to komentuje: «Dziś Duch Święty zstąpił z niespodziewanym odgłosem na uczniów i zmienił umysły istot cielesnych w łonie swojej miłości, a gdy pojawiły się na zewnątrz języki ognia, ich serca w głębi pałały, gdyż przyjmując Boga w postaci ognia, spokojnie płonęli z miłości» (Hom. in Evang. XXX,1: CCL 141, 256). Głos Boży czyni boskim ludzki język apostołów, uzdalniając ich do głoszenia w sposób «polifoniczny» jednego Słowa Bożego. Tchnienie Ducha Świętego napełnia wszechświat, rodzi wiarę, prowadzi do prawdy, zaprowadza jedność między narodami. «Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak [tamci] przemawiali w jego własnym języku», i głosili «wielkie dzieła Boże» (Dz 2, 6. 11).

Bł. Antoni Rosmini wyjaśnia, że «w dniu Pięćdziesiątnicy chrześcijan Bóg ogłosił (...) swoje prawo miłości, zapisując je za pośrednictwem Ducha Świętego nie na tablicach kamiennych, ale w sercach apostołów, a za pośrednictwem apostołów przekazał je następnie całemu Kościołowi» (Catechismo disposto secondo l'ordine delle idee..., n. 737, Torino 1863). Duch Święty, który jest «Panem i Ożywicielem», jak odmawiamy w Credo, jest złączony z Ojcem przez Syna i dopełnia objawienie Trójcy Przenajświętszej. Pochodzi od Boga jako tchnienie Jego ust i ma moc uświęcania, znoszenia podziałów, rozpraszania nieporozumień wywołanych grzechem. On, bezcielesny i niematerialny, rozdziela dobra Boże, wspiera istoty żyjące, aby działały zgodnie z dobrem. Niczym jasne Światło nadaje znaczenie modlitwie, moc misji ewangelizacyjnej, sprawia, że płoną serca tych, którzy słuchają radosnego orędzia, jest natchnieniem dla sztuki chrześcijańskiej i muzyki liturgicznej.

Drodzy przyjaciele, Duch Święty, który stwarza w nas wiarę w chwili naszego chrztu, pozwala nam żyć jako dzieci Boże, świadome i uległe, zgodnie z obrazem Syna Jednorodzonego. Również władza odpuszczania grzechów jest darem Ducha Świętego; w istocie ukazując się apostołom w wieczór paschalny, Jezus tchnął na nich i powiedział: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20, 22-23). Maryi Pannie, Świątyni Ducha Świętego, powierzajmy Kościół, aby żył zawsze Jezusem Chrystusem, Jego Słowem, Jego przykazaniami i pod nieustannym działaniem Ducha Pocieszyciela głosił wszystkim, że «Jezus jest Panem!» (1 Kor 12, 3).

Beatyfikacja Alojsa Andrickiego

Drodzy bracia i siostry, z radością przypominam, że jutro w Dreźnie, w Niemczech, zostanie ogłoszony błogosławionym Alojs Andricki, kapłan i męczennik, zamordowany przez narodowych socjalistów w 1943 r., w wieku 28 lat. Wychwalajmy Pana za tego heroicznego świadka wiary, który dołącza do zastępu męczenników, którzy w obozach koncentracyjnych oddali życie w imię Chrystusa. Dzisiaj, w dniu Pięćdziesiątnicy ich wstawiennictwu pragnę powierzyć sprawę pokoju na świecie. Niech Duch Święty inspiruje do odważnych decyzji na rzecz pokoju i pomaga w ich realizacji, by dialog przeważył nad zbrojeniami, a szacunek dla ludzkiej godności nad stronniczymi korzyściami. Niech Duch Święty, będący więzią wspólnoty, oczyści serca skażone egoizmem i pomoże rodzinie ludzkiej odkryć na nowo i zachować jej fundamentalną jedność.

Światowy Dzień Honorowych Dawców Krwi

Pojutrze, 14 czerwca, przypada Światowy Dzień Honorowych Dawców Krwi, milionów osób, które bez rozgłosu spieszą z pomocą braciom w potrzebie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich honorowych dawców krwi, a młodzież zachęcam do brania z nich przykładu.

po polsku:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. W uroczystość Pięćdziesiątnicy apostoł Paweł przypomina nam, że «nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: 'Panem jest Jezus'» (1Kor 12, 3). Dziękujemy więc Bogu za dar Ducha Świętego, który uzdalnia nas do wiary w Zmartwychwstałego i pozwala uczestniczyć w owocach Jego zbawczego dzieła. Światło i moc Ducha Pocieszyciela niech stale wam towarzyszy.

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kościół sakramenty Duch Święty tchnienie Zesłanie Ducha Świętego oddech honorowy dawca krwi prawo miłości Alojs Andricki Antonio Rosmini
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W