Niech ich przykład was umacnia

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" (po kanonizacji) 15.10.2006

Zanim zakończę tę uroczystą liturgię, pragnę serdecznie was pozdrowić i podziękować wam wszystkim, którzy przybyliście tu z różnych krajów i swym pobożnym uczestnictwem ukazaliście wyraźniej znaczenie dzisiejszego wydarzenia w życiu Kościoła powszechnego.

po hiszpańsku:

Witam pielgrzymów hiszpańskojęzycznych, przybyłych na tę uroczystą liturgię. Pozdrawiam serdecznie braci biskupów z Meksyku, przedstawicieli władz państwowych, jak również licznych Meksykanów, którzy wzięli udział w kanonizacji św. Rafała Guizara Valencii, biskupa Veracruz. Niech jego przykład pomaga katolikom wiernie i konsekwentnie iść drogą Chrystusa, dając całemu społeczeństwu świadectwo o pięknie Jego miłości i Jego pokoju. Wszystkim życzę radosnego świętowania!

po angielsku:

Z radością witam wszystkich obecnych tu dzisiaj pielgrzymów angielskojęzycznych, a zwłaszcza tych, którzy przybyli na kanonizację m. Teodory Guerin, założycielki Zgromadzenia Sióstr Opatrzności z Saint-Mary-of-the--Woods. Kościół raduje się z czworga nowych świętych, którzy dziś zostali wyniesieni do chwały ołtarzy. Niech będą dla nas przykładem, a swymi modlitwami niech wypraszają nam odwagę i Boże przewodnictwo. Proszę Boga, by hojnie wam błogosławił, i życzę miłej niedzieli.

po włosku:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów włoskojęzycznych, przybyłych, by złożyć hołd w szczególności św. Filipowi Smaldone i św. Róży Venerini. Dziękuję za udział oficjalnej delegacji włoskiego rządu, biskupom i władzom publicznym, zwłaszcza Apulii i Neapolu.

Zwróćmy się teraz do Najświętszej Maryi Panny, podziękujmy Jej za matczyną obecność w życiu nowych świętych i prośmy Ją o wstawiennictwo, aby każdy wierzący odpowiadał z radością i wielkodusznym zaangażowaniem na Boże powołanie do bycia znakiem Jego świętości.

po francusku:

Pozdrawiam pielgrzymów francuskojęzycznych przybyłych na kanonizację, a w szczególności oficjalną delegację francuskiego rządu i pielgrzymów z diecezji Saint-Brieuc i Treguier oraz ich biskupa. Niech św. Teodora Guerin pobudza was do życia zgodnego z waszą wiarą i do dawania o niej świadectwa współczesnym ludziom, w szczególności najmniejszym i najbardziej wyobcowanym ze społeczeństwa. Z moim Apostolskim Błogosławieństwem.

po niemiecku:

Z radością pozdrawiam również licznych pielgrzymów niemieckojęzycznych obecnych na placu św. Piotra. Wpatrujcie się w przykład nowych świętych i ufajcie wstawiennictwu wszystkich świętych przed Bogiem.

po polsku:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich, którzy przybyli, by oddać hołd nowym świętym. Życzę, by przykład Rafała Guizara Valencia, Filipa Smaldone, Róży Venerini i Teodory Guerin pomagał wam wiernie naśladować Chrystusa i świadczyć o Jego Ewangelii miłości i pokoju.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama