Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Małoletnim migrantom trzeba zapewnić ochronę prawną i edukację

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 17 stycznia 2010Drodzy bracia i siostry!

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Kościół towarzyszył tym osobom zawsze, a szczególnymi dokonaniami wykazał się na początku ubiegłego wieku: wystarczy wspomnieć bł. bpa Giovanniego Battistę Scalabriniego i św. Franciszkę Cabrini. W orędziu wystosowanym z okazji tego Dnia zwróciłem uwagę zwłaszcza na migrantów i uchodźców małoletnich. Jezus Chrystus, który już jako noworodek — z powodu zagrożenia ze strony Heroda — doświadczył dramatu uchodźcy, pouczał swoich uczniów, by przyjmowali dzieci z wielkim szacunkiem i miłością. Również dziecko bowiem, niezależnie od jego narodowości i koloru skóry, musi być traktowane przede wszystkim i zawsze jako osoba, obraz Boży, musi być wspierane i chronione przed wszelkiego rodzaju marginalizacją i wykorzystywaniem. Należy w szczególności uczynić wszystko, aby małoletni, którym przyszło żyć w obcym kraju, mieli zapewnioną ochronę prawną, a przede wszystkim pomoc w niezliczonych trudnościach, którym muszą sprostać. Z całego serca popieram wspólnoty chrześcijańskie i organizacje zajmujące się pomocą małoletnim migrantom i uchodźcom i apeluję do wszystkich o zachowanie żywej wrażliwości na sprawę ich edukacji i rozwoju kulturowego, zgodnie z autentycznym duchem ewangelicznym.

Dzisiaj po południu, niemal 24 lata po historycznej wizycie czcigodnego Jana Pawła ii, udam się do głównej synagogi w Rzymie, zwanej «Świątynią Większą», by spotkać się ze wspólnotą żydowską tego miasta i uczynić kolejny krok na drodze zgody i przyjaźni katolików z Żydami. Istotnie, pomimo problemów i trudności w stosunkach między wyznawcami obu religii wyczuwa się klimat wielkiego szacunku i dialogu, świadczący o tym, jak bardzo relacje dojrzały, i o wspólnym dążeniu do dowartościowania tego, co nas łączy: przede wszystkim wiara w jednego Boga, ale także ochrona życia i rodziny, zabieganie o sprawiedliwość społeczną i o pokój.

Pragnę przypomnieć na zakończenie, że jutro rozpocznie się tradycyjny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Każdego roku jest on dla wierzących w Chrystusa czasem sprzyjającym ożywianiu ducha ekumenicznego, spotkaniom, poznawaniu się, wspólnej modlitwie i refleksji. Biblijny temat, zaczerpnięty z Ewangelii św. Łukasza, to słowa zmartwychwstałego Jezusa do apostołów: «Wy jesteście świadkami tego» (Łk 24, 48). Nasze głoszenie Ewangelii Chrystusa będzie tym bardziej wiarygodne i skuteczne, im bardziej będziemy zjednoczeni w Jego miłości, jak prawdziwi bracia. Zachęcam zatem parafie, wspólnoty zakonne, stowarzyszenia i ruchy kościelne do nieustannej modlitwy, w szczególności w czasie celebracji eucharystycznych, w intencji pełnej jedności chrześcijan. Zawierzmy te trzy intencje — naszych braci migrantów i uchodźców, dialog religijny z Żydami i jedność chrześcijan — matczynemu wstawiennictwu Najświętszej Maryi, Matki Chrystusa i Matki Kościoła.

po odmówieniu modlitwy «Anioł Pański»:

W tych dniach myślimy o drogiej ludności Haiti i obejmujemy ją szczególną modlitwą. Nuncjusz apostolski, który, Bogu dzięki, czuje się dobrze, stale mnie informuje o sytuacji; od niego dowiedziałem się z bólem o śmierci arcybiskupa, wielu księży, zakonników i kleryków. Śledzę i popieram działania licznych organizacji charytatywnych, które starają się zaradzić ogromnym potrzebom tego kraju. Modlę się za rannych, tych, którzy zostali bez dachu nad głową, i za wszystkich, którzy w sposób tragiczny stracili życie.

W Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy z radością pozdrawiam przybyłych tu przedstawicieli różnych wspólnot etnicznych. Wszystkim życzę, aby w sposób pełny uczestniczyli w życiu społecznym i kościelnym, dbając o zachowanie wartości kultury, w której się ukształtowali. Pozdrawiam również brazylijskich potomków emigrantów z regionu Trydentu. Dziekuję wam za przybycie!

Na koniec pragnę skierować szczególne pozdrowienie do uczestników drugiego Międzynarodowego Festiwalu Drogi w Duchu, którzy są z nami połączeni z Nuova Fiera di Roma, gdzie nieco wcześniej przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących celebrował Mszę św.

po polsku:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. W sposób szczególny łączę się z tymi, którzy modlą się w Tarnowie, gdzie odbywają się główne uroczystości Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Niech życzliwe spotkanie odmiennych tradycji i kultur prowadzi do wzajemnego zrozumienia i szacunku. Wszystkim z serca błogosławię.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Żydzi dziecko dzieci jedność chrześcijan synagoga rzymska Światowy Dzień Migranta małoletni migranci Giovanni Battista Scalabrini Franciszka Cabrini małoletni uchodźcy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W