Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Benedykt XVI

Nie lękajmy się przyszłości

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 18 listopada 2007W czytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii św. Łukasz przedstawia pobudzającą do refleksji biblijną wizję historii i przytacza słowa, w których Jezus mówi do uczniów, by się nie lękali, lecz z ufnością stawiali czoło trudnościom, niezrozumieniu, a nawet prześladowaniom, trwając w wierze w Niego. «I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec» (Łk 21, 9). Kościół, pomny na tę przestrogę, od początku żyje modlitwą, oczekując na powrót Pana; odczytuje znaki czasu i ostrzega wiernych przed pojawiającymi się wciąż ideami mesjanistycznymi, które od czasu do czasu mówią o bliskim końcu świata. W rzeczywistości historia ma swój bieg i należą do niego również ludzkie dramaty i klęski żywiołowe. W niej urzeczywistnia się plan zbawienia, który Chrystus już wypełnił przez swoje wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Tę tajemnicę Kościół wciąż głosi i uobecnia poprzez przepowiadanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i dawanie świadectwa miłości.

Drodzy bracia i siostry, odpowiadajmy na wezwanie Chrystusa, by stawiać czoło codziennym wydarzeniom z ufnością w Jego opatrznościową miłość. Nie lękajmy się o przyszłość, choć może się ona wydawać mroczna, ponieważ Bóg Jezusa Chrystusa, który wszedł w historię, aby mogła osiągnąć swoje transcendentne spełnienie, jest jej Alfą i Omegą, początkiem i końcem (por. Ap 1, 8). On gwarantuje nam, że w każdym, choćby małym, lecz szczerym uczynku miłości zawiera się cały sens wszechświata, i że ten, kto nie waha się stracić swojego życia z Jego powodu, odnajdzie je w pełni (por. Mt 16, 25). Szczególnie skutecznie zachęcają nas do pamiętania o tej perspektywie osoby konsekrowane, które bez wahania oddały swoje życie na służbę królestwa Bożego. Spośród nich chciałbym wspomnieć w sposób szczególny te, które głos powołania kontemplacyjnego zawiódł do klasztorów klauzurowych. Im to Kościół poświęca specjalny dzień w najbliższą środę, 21 listopada, we wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Bardzo wiele zawdzięczamy tym osobom, które żyją z tego, co daje im Opatrzność poprzez wielkoduszność wiernych. Klasztor «jako duchowa oaza ukazuje współczesnemu światu rzecz najważniejszą, co więcej, decydującą: istnieje ostateczna racja, dla której warto żyć, to znaczy Bóg i Jego niezgłębiona miłość» (przemówienie w Heiligenkreuz, 9 września 2007 r.). Wiara, która działa w duchu miłości, jest prawdziwym antidotum na mentalność nihilistyczną, która w naszej epoce wywiera coraz większy wpływ na świat.

Niech nam towarzyszy w ziemskiej pielgrzymce Maryja, Matka Wcielonego Słowa. Prosimy Ją, aby umacniała świadectwo wszystkich chrześcijan, tak by zawsze opierało się na silnej i wytrwałej wierze.

Apel o pomoc dla mieszkańców Bangladeszu

W tych dniach potężny cyklon przeszedł przez południową część Bangladeszu, powodując liczne ofiary i poważne zniszczenia. Wyrażając raz jeszcze głębokie współczucie rodzinom i całemu narodowi, bardzo mi drogiemu, apeluję o solidarność wspólnoty międzynarodowej, która już zaczęła podejmować działania, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby. Zachęcam do czynienia wszystkiego co możliwe, aby wspomóc naszych braci, tak ciężko doświadczonych.

Konferencja w sprawie min przeciwpiechotnych

Dziś w Jordanii rozpoczyna się ósme spotkanie państw sygnatariuszy konwencji o zakazie stosowania, magazynowania, produkcji i transportu min przeciwpiechotnych i o ich zniszczeniu. Stolica Apostolska była jednym z głównych inicjatorów podpisania tej konwencji, która weszła w życie 10 lat temu. Dlatego wyrażam płynące z serca życzenia pomyślnych obrad z nadzieją, że owe miny, wciąż powodujące ofiary — wiele z nich to dzieci — zostaną całkowicie wyeliminowane.

Po polsku Benedykt XVI powiedział:

Pozdrawiam Polaków, a szczególnie rektorów katolickich misji polskich w Europie. Dzisiejsza Ewangelia przypomina, że kiedyś nastąpi koniec doczesnej rzeczywistości. Przynosi jednak przesłanie nadziei: «Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie». Módlmy się o wytrwałość w wierze, nadziei i miłości. Niech Bóg wam błogosławi.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: przyszłość eschatologia mesjanizm znaki czasu klęski żywiołowe koniec świata zakon kontemplacyjny Bangladesz klasztor klauzurowy miny przeciwpiechotne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W