Tajemnica miłosiernej miłości Boga

Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański/Regina Caeli, 23.04.2006

Drodzy Bracia i Siostry!

W dzisiejszej Ewangelii Jan mówi, że zmartwychwstały Jezus objawił się uczniom, zamkniętym w Wieczerniku, wieczorem «pierwszego dnia tygodnia» (J 20, 19) i że ukazał się ponownie w tym samym miejscu «po ośmiu dniach» (J 20, 26). A zatem od samego początku rytm życia wspólnoty chrześcijańskiej wyznaczały cotygodniowe spotkania ze zmartwychwstałym Panem. To właśnie podkreśla Konstytucja Soboru Watykańskiego II o liturgii: «Zgodnie z apostolską tradycją, która rozpoczęła się w dniu zmartwychwstania Chrystusa, Kościół celebruje misterium paschalne każdego ósmego dnia, który słusznie nazywany jest dniem Pańskim albo niedzielą» (Sacrosanctum Concilium, 106).

Ewangelista przypomina również, że w obu objawieniach — w dzień zmartwychwstania i osiem dni później — Pan Jezus pokazał uczniom ślady po ukrzyżowaniu, które były dobrze widoczne i namacalne również w Jego chwalebnym ciele (por. J 20, 20. 27). Te święte rany, na dłoniach, stopach i przebitym boku, są niewyczerpanym źródłem wiary, nadziei i miłości, z którego każdy może czerpać, a w sposób szczególny dusze, które najbardziej są spragnione Bożego miłosierdzia. Mając to na uwadze i doceniając duchowe doświadczenie prostej zakonnicy, św. Faustyny Kowalskiej, Sługa Boży Jan Paweł II postanowił, że niedziela po Wielkanocy będzie w sposób szczególny poświęcona Bożemu Miłosierdziu; Opatrzność zrządziła, że umarł on dokładnie w wigilię tego dnia, powierzając się Bożemu miłosierdziu. Tajemnica miłosiernej miłości Boga zajmowała poczesne miejsce w pontyfikacie mojego czcigodnego Poprzednika. Przypomnijmy w szczególności Encyklikę Dives in misericordia z 1980 r. i konsekrację nowego sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie w 2002 r. Słowa, które wówczas wypowiedział, były swoistą syntezą jego nauczania i podkreślały, że kult Miłosierdzia Bożego nie jest drugorzędną formą pobożności, lecz tym, co integruje wiarę i modlitwę chrześcijanina.

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła, do której zwracamy się teraz w modlitwie Regina caeli, wyjedna, aby wszyscy chrześcijanie w pełni przeżywali niedzielę jako «paschę tygodnia», pozwalającą zasmakować piękna spotkania ze zmartwychwstałym Panem i zaczerpnąć ze źródła Jego miłosiernej miłości, by stać się apostołami Jego pokoju.

Po odmówieniu modlitwy «Regina caeli» Ojciec Święty powiedział:

Serdeczne słowa kieruję teraz do naszych braci z Kościołów wschodnich, którzy obchodzą dziś Wielkanoc. Niech Pan zmartwychwstały obdarzy wszystkich swoją światłością i pokojem. Christos anesti! Christos vaskries! W radosnej atmosferze tego dnia nie mogę zapomnieć o tak wielu mieszkańcach Serbii, Rumunii i Bułgarii, którzy cierpią na skutek powodzi, do jakiej doszło w minionych dniach. Jestem im bliski w modlitwie i żywię głęboką nadzieję, że dzięki współpracy wszystkich będą mogli szybko przezwyciężyć te trudne momenty.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao