Nic nie jest piękniejsze od dzielenia się z innymi

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 23.12.2007

Drodzy bracia i siostry!

Tylko jeden dzień dzieli tę IV Niedzielę Adwentu od Bożego Narodzenia. Jutro w nocy zgromadzimy się, by celebrować wielką tajemnicę miłości, która wciąż nas zadziwia: Bóg stał się Synem człowieczym, abyśmy stali się dziećmi Bożymi. Podczas Adwentu z serca Kościoła często płynęło błaganie «Przyjdź, Panie, i nawiedź nas w pokoju, abyśmy się cieszyli wobec Ciebie». Misja ewangelizacyjna Kościoła jest odpowiedzią na wołanie: «Przyjdź, Panie Jezu», które rozbrzmiewa na przestrzeni całych dziejów zbawienia i wciąż jest powtarzane przez wierzących. Przyjdź, Panie, przemień nasze serca, aby w świecie szerzyły się sprawiedliwość i pokój! Na to pragnie zwrócić uwagę Nota doktrynalna na temat pewnych aspektów ewangelizacji opublikowana w tych dniach przez Kongregację Nauki Wiary. Celem dokumentu jest bowiem przypomnienie wszystkim chrześcijanom — w sytuacji, gdy nawet dla wielu wierzących przestała być jasna racja bytu ewangelizacji — że «przyjęcie Dobrej Nowiny przez wiarę w naturalny sposób przynagla» (n. 7) do przekazywania zbawienia otrzymanego w darze.

W istocie «prawda, która zbawia życie, rozpala w sercu tego, kto ją przyjmuje, miłość do bliźniego, ta zaś powoduje, że dobrowolnie daje on innym to, co sam darmo otrzymał» (tamże). Doznanie obecności Boga, który przychodzi do nas w tajemnicy Bożego Narodzenia, jest nieocenionym darem. Darem sprawiającym, że możemy «żyć w powszechnej wspólnocie przyjaciół Boga» (tamże), w tej «sieci przyjaźni z Chrystusem, łączącej niebo i ziemię» (por. tamże, 9), która kieruje ludzką wolność do jej pełni, a jeśli jest przeżywana w swojej prawdzie, owocuje «miłością bezinteresowną, pełną troski o dobro wszystkich ludzi» (por. tamże, 7). Nie ma nic piękniejszego, potrzebniejszego i ważniejszego od dzielenia się bezinteresownie z ludźmi darem darmo otrzymanym od Boga! Nic nie może nas zwolnić z tego trudnego i wspaniałego obowiązku czy od niego odciążyć. Radość Bożego Narodzenia, która już w nas się budzi, napełnia nas nadzieją i zarazem każe nam głosić wszystkim, że Bóg jest wśród nas. Niedościgłym wzorem ewangelizacji jest Najświętsza Maryja Panna, która podzieliła się ze światem nie ideą, ale Jezusem, Słowem wcielonym. Prośmy Ją z ufnością, aby Kościół także w naszych czasach głosił Chrystusa Zbawiciela. Oby każdy chrześcijanin i każda wspólnota zaznali radości dzielenia się z innymi Dobrą Nowiną, że «Tak (...) Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, (...) by świat został przez Niego zbawiony» (J 3, 16--17). Taki jest autentyczny sens Bożego Narodzenia, który musimy wciąż na nowo odkrywać i nim żyć.

Inicjatywa «L'Osservatore Romano» na rzecz dzieci w Ugandzie

Z serdecznym pozdrowieniem zwracam się do pracowników watykańskiej gazety «L'Osservatore Romano», którzy dzisiaj rano na placu św. Piotra prowadzą akcję solidarnościową na rzecz dzieci w Ugandzie. Wyrażam uznanie «L'Osservatore Romano» za to, że poświęca szczególną uwagę dramatom humanitarnym w każdej części świata, i doceniam odzwierciedlającą to zainteresowanie dzisiejszą konkretną inicjatywę, życząc powodzenia w jej realizacji.

Po polsku Benedykt XVI powiedział:

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Bracia i siostry! Już jutro Wigilia Bożego Narodzenia. Dzieląc się opłatkiem, będziecie składać sobie nawzajem życzenia. Duchowo jestem z każdym z was. Życzę, by miłość, zgoda i pokój były udziałem was wszystkich, waszych rodzin i waszej Ojczyzny. Z serca wam błogosławię, a szczególnie dzieciom, chorym, osobom samotnym i w podeszłym wieku. Radosnych świąt!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao