Gdy Bóg będzie "wszystkim we wszystkich"

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" - Niedziela Chrystusa Króla - 25.11.2012

Drodzy Bracia i Siostry!

Kościół obchodzi dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Uroczystość ta kończy rok liturgiczny i podsumowuje tajemnicę Jezusa «pierworodnego z umarłych i władcy wszystkich możnych ziemi» (por. Kolekta, rok B), kierując nasz wzrok ku pełnej realizacji królestwa Bożego, gdy Bóg będzie «wszystkim we wszystkich» (por. 1 Kor 15, 28). Św. Cyryl Jerozolimski mówi: «Głosimy przyjście Chrystusa — nie tylko pierwsze, ale i drugie, o wiele wspanialsze od pierwszego. Pierwsze zwiastowało cierpienie, drugie zaś przyniesie królewski diadem Bożego panowania; (...) Za pierwszym przyjściem przyszedł i przecierpiał krzyż, (...) ale przyjdzie raz jeszcze, pełen chwały, otoczony zastępami aniołów» (Catechesis XV, 1, Illuminandorum, De secundo Christi adventu: PG 33, 869 A). Całą misją Jezusa i treścią Jego przesłania jest głoszenie królestwa Bożego i jego realizacja pośród ludzi przez znaki i cuda. Ale — jak przypomina Sobór Watykański II — «królestwo ujawnia się przede wszystkim jednak w samej osobie Chrystusa» (Konst. dogmat. Lumen gentium, 5), który je ustanowił przez swoją śmierć na krzyżu i swoje zmartwychwstanie, poprzez które objawił się jako Pan i Mesjasz oraz Kapłan na wieki. To królestwo Chrystusa zostało powierzone Kościołowi, który jest jego «zalążkiem» i «zaczątkiem» i ma za zadanie głosić je i szerzyć wśród wszystkich narodów mocą Ducha Świętego (por. tamże). Na końcu czasów Pan przekaże Bogu Ojcu królestwo i przedstawi Mu wszystkich, którzy żyli zgodnie z przykazaniem miłości.

Drodzy przyjaciele, wszyscy jesteśmy powołani do przedłużania zbawczego dzieła Boga, nawracając się na Ewangelię, podążając zdecydowanie za tym Królem, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać świadectwo prawdzie (por. Mk 10, 45; J 18, 37). W związku z tym zachęcam wszystkich do modlitwy za sześciu nowych kardynałów, których kreowałem wczoraj, aby Duch Święty umocnił ich w wierze i miłości oraz napełnił ich swoimi darami, aby przeżywali swoją nową odpowiedzialność jako większe poświęcenie się Chrystusowi i Jego królestwu. Ci nowi członkowie Kolegium Kardynalskiego dobrze reprezentują powszechny wymiar Kościoła: są pasterzami Kościołów w Libanie, Indiach, w Nigerii, w Kolumbii, na Filipinach, a jeden z nich od dawna pełni posługę w Stolicy Apostolskiej.

Prośmy Najświętszą Maryję Pannę o opiekę nad każdym z nich oraz nad wiernymi powierzonymi ich posłudze. Niech Dziewica Maryja pomaga nam wszystkim przeżywać obecny czas w oczekiwaniu na powrót Pana, prosząc usilnie Boga: «Przyjdź Królestwo Twoje», i wypełniając te uczynki światła, które przybliżają nas coraz bardziej do nieba, jesteśmy bowiem świadomi, że w trudnych wydarzeniach dziejów, Bóg nadal buduje swoje królestwo miłości.

Beatyfikacja s. Marii Troncatti

Drodzy Bracia i Siostry!

Wczoraj w Macas w Ekwadorze została ogłoszona błogosławioną Maria Troncatti, zakonnica ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, która urodziła się w Val Camonica. Była pielęgniarką podczas I wojny światowej, a później wyjechała do Ekwadoru, gdzie poświęciła się całkowicie służbie ludności mieszkającej w dżungli, ewangelizacji i staraniu o rozwój ludzki. Dziękujmy Bogu za tego Jego wielkodusznego świadka!

po polsku:

Witam serdecznie Polaków, uczestników dzisiejszej Mszy św. ku czci Chrystusa Króla i modlitwy Anioł Pański. Módlmy się za nowych kardynałów. Prośmy, by Kościół był królestwem prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Niech Chrystus króluje w naszych sercach i nam wszystkim błogosławi.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama