Chrystus i sprawa człowieka

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" - 28.03.2010

Kiedy dobiega końca dzisiejsza liturgia, nie sposób nie wrócić myślą do Niedzieli Palmowej sprzed 25 lat. Był 1985 r., który Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła «Rokiem Młodzieży». Czcigodny i umiłowany Jan Paweł ii wykorzystał tę okazję i upamiętniając wjazd Chrystusa do Jerozolimy, pośród owacji młodych uczniów zainicjował Światowe Dni Młodzieży. Od tej pory Niedziela Palmowa ma również taki charakter, a wyrażają to także organizowane co dwa lub trzy lata wielkie światowe spotkania, które stanowią swoistą pielgrzymkę młodzieży za Jezusem przez całą planetę. 25 lat temu mój umiłowany poprzednik wezwał młodzież, by głosiła swoją wiarę w Chrystusa, który «wziął na siebie sprawę człowieka» (homilia, 31 marca 1985 r., nn. 5, 7: «L'Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 3/1985 , s. 5). Dzisiaj ja ponawiam to wezwanie, zwracając się do nowego pokolenia, by dawało świadectwo zrównoważoną i pełną światła mocą prawdy, aby mężczyznom i kobietom trzeciego tysiąclecia nie zabrakło najbardziej autentycznego wzoru: Jezusa Chrystusa. Powierzam to przesłanie w szczególny sposób 300 delegatom na Międzynarodowe Forum Młodzieży, którzy przybyli z różnych stron świata na zaproszenie Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu

Na zakończenie pragnę serdecznie pozdrowić pielgrzymów włoskich, szczególnie młodzież przybyłą z różnych miast i diecezji. Drodzy przyjaciele, nie lękajcie się, gdy naśladowanie Chrystusa spotyka się z niezrozumieniem i zniewagami. Służcie Mu w osobach najsłabszych i pokrzywdzonych, szczególnie w waszych rówieśnikach, którzy przeżywają trudne chwile. Pragnę w tym kontekście zapewnić o specjalnej modlitwie w intencji Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu, który ogłosił onz i który przypada 2 kwietnia.

Zamieszki w Jerozolimie

Myślą i sercem jesteśmy teraz w szczególny sposób w Jerozolimie, gdzie wypełniła się tajemnica paschalna. Głębokim bólem napełniła mnie wiadomość o zamieszkach i napięciach, do których niedawno znów doszło w tym mieście, będącym duchową ojczyzną chrześcijan, żydów i muzułmanów, proroctwem i obietnicą powszechnego pojednania całej rodziny ludzkiej, którego pragnie Bóg. Pokój jest darem Boga, za który odpowiedzialni są ludzie: mają oni go pielęgnować poprzez dialog, poszanowanie praw wszystkich, pojednanie i przebaczenie. Módlmy się zatem, aby odpowiedzialni za los Jerozolimy z odwagą weszli na drogę pokoju i wiernie nią podążali.

Drodzy bracia i siostry! Słowami Jezusa do Jego ucznia Jana ja również powierzam was Maryi, mówiąc: Oto wasza Matka (por. J 19, 27). Do Niej zwróćmy się wszyscy z dziecięcą ufnością, odmawiając razem modlitwę Anioł Pański.

po polsku:

Pozdrawiam pielgrzymów polskich, szczególnie młodych, którzy przybyli do Rzymu z okazji Światowego Dnia Młodzieży. Raz jeszcze zadajemy Chrystusowi pytanie: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» (Mk 10, 17). Przeżycia Wielkiego Tygodnia, które w szczególny sposób ukazują wielką miłość Boga do człowieka, niech pomogą nam znaleźć właściwą odpowiedź. Życzę wszystkim głębokiej zadumy nad męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama