Żyjmy z Jezusem, wpatrzeni w Jego Matkę

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" (29.05.2005)

Ta uroczysta liturgia kończy XXIV Kongres Eucharystyczny Kościoła we Włoszech. Pragnąłem być obecny przy składaniu tego wielkiego świadectwa wiary w Bożą Eucharystię. Z radością wam teraz wyznaję, że wasze gorliwe uczestnictwo w tym wydarzeniu zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Z głęboką pobożnością zgromadziliście się tutaj wokół Jezusa Eucharystycznego na zakończenie tygodnia poświęconego modlitwie, refleksji i adoracji. Nasze serca są pełne wdzięczności Bogu i wszystkim, którzy swą pracą przyczynili się do urzeczywistnienia tego doniosłego wydarzenia kościelnego, tym bardziej wymownego, że odbywa się ono w Roku Eucharystii, którego momentem szczytowym jest właśnie Kongres.

Zanim udzielę błogosławieństwa końcowego, odmówimy modlitwę Angelus Domini, rozważając tajemnicę Wcielenia, która ma ścisły związek z tajemnicą Eucharystii. W szkole Maryi, «Niewiasty Eucharystii», jak nazywał Ją nieodżałowany Papież Jan Paweł II, przyjmijmy do siebie żywego Jezusa, aby nieść Go wszystkim ze służebną miłością. Uczmy się żyć nieustannie w jedności z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, prowadzeni przez Jego i naszą Matkę niebieską. W ten sposób, karmiąc się Słowem i Chlebem życia, sprawimy, że nasze życie stanie się w pełni eucharystyczne i będzie dziękczynieniem składanym Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao