Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Podróż apostolska Benedykta XVI do Kamerunu i Angoli 17-23 marca 2009 r.
Benedykt XVI

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański». 22 marca — Luanda

Módlmy się o sprawiedliwość w AfryceUmiłowani bracia i siostry!

Na zakończenie naszej Eucharystii, kiedy moja wizyta duszpasterska w Afryce dobiega już końca, zwróćmy się teraz do Maryi, Matki Odkupiciela, z błaganiem, by z miłością wstawiała się za nami, naszymi rodzinami i całym światem.

W modlitwie «Anioł Pański» wspominamy bezwarunkowe «tak», którym Maryja przyjęła wolę Boga. Dzięki posłuszeństwu wiary Dziewicy Syn przyszedł na świat, aby nam przynieść przebaczenie, zbawienie i życie w obfitości. Stając się Człowiekiem, we wszystkim do nas podobnym oprócz grzechu, Chrystus pouczył nas o godności i wartości każdego członka rodziny ludzkiej. Umarł za nasze grzechy, aby wszystkich nas zgromadzić w rodzinie Bożej.

Nasza modlitwa wznosi się dziś z Angoli, z Afryki i obejmuje cały świat. A mężczyźni i kobiety w każdej części świata, którzy przyłączają się do naszej modlitwy, niech skierują swój wzrok na Afrykę, na ten wielki kontynent, tak bardzo pełen nadziei, ale jakże bardzo spragniony jeszcze sprawiedliwości, pokoju, zdrowego i integralnego rozwoju, który mógłby zapewnić jej ludowi postęp i pokój w przyszłości.

Dzisiaj polecam waszym modlitwom prace przygotowawcze do ii Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce, które ma się odbyć pod koniec tego roku. Oby katolicy tego kontynentu, natchnieni wiarą w Boga i ufni w obietnice Chrystusa, w coraz pełniejszy sposób stawali się zaczynem ewangelicznej nadziei dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy kochają Afrykę, którzy z oddaniem pracują na rzecz materialnego i duchowego rozwoju jej dzieci oraz umacniania pokoju, dobrobytu, sprawiedliwości i solidarności dla wspólnego dobra.

Niech Maryja Dziewica, Królowa Pokoju, nadal prowadzi lud angolski w dziele pojednania narodowego po wyniszczającym i nieludzkim doświadczeniu wojny domowej. Niech Jej matczyne błagania wyjednają wszystkim Angolczykom łaskę prawdziwego przebaczenia, szacunku dla innych, współpracy, która umożliwi pomyślną realizację ogromnego dzieła odbudowy. Święta Matka Boga, która wskazuje swojego Syna, naszego Brata, niech przypomina nam, chrześcijanom pochodzącym ze wszystkich stron świata, że mamy obowiązek kochać naszego bliźniego, być budowniczymi pokoju, pierwsi przebaczać tym, którzy zgrzeszyli przeciwko nam, tak jak nam zostało przebaczone.

Tu, w Afryce Południowej, prośmy naszą Panią w sposób szczególny o wyjednywanie pokoju, nawrócenia serc i zakończenia konfliktu w sąsiednim regionie Wielkich Jezior. Oby Jej Syn, Książę Pokoju, przyniósł ulgę cierpiącym, pociechę płaczącym i siłę wszystkim, którzy są zaangażowani w trudny proces dialogu, rokowań i działań na rzecz przerwania przemocy.

Z ufnością w to, zwróćmy się teraz do Maryi, naszej Matki, i odmawiając modlitwę «Anioł Pański», módlmy się o pokój i zbawienie dla całej rodziny ludzkiej.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój Afryka Maryja wcielenie człowieczeństwo rozwój Angola podróż Benedykta XVI do Kamerunu i Angoli podróż Benedykta XVI do Afryki

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W