Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Wizyta Papieża w Viterbo i Bagnoregio 2009
Benedykt XVI

Królowo Pokoju, wyjednaj dar zgody dla narodów i całej ludzkości

Modlitwa w sanktuarium «Madonny della Quercia» 6.09.2009Drogie siostry!

Z prawdziwą radością spotykam się z wami w tym drogim pobożności ludowej miejscu. Wy, mniszki kontemplacyjne pełnicie w Kościele misję pochodni, które w klasztornej ciszy płoną modlitwą i miłością do Boga. Powierzam wam moje intencje, intencje pasterza tej diecezji, a także potrzeby wszystkich mieszkańców tej ziemi. W Roku Kapłańskim powierzam wam przede wszystkim kapłanów, kleryków i powołania. W ciszy modlitwy bądźcie dla nich «z oddali» oparciem i roztaczajcie nad nimi duchowe macierzyństwo, składając Panu ofiarę swego życia, aby ich uświęcić i dla dobra dusz. Dziękuję wam za obecność i z serca błogosławię; moje pozdrowienie i błogosławieństwo przekażcie również tym siostrom, które nie mogły tutaj przybyć. A teraz proszę was, byście się przyłączyły do mojej modlitwy, w której będziemy prosić Maryję o macierzyńską opiekę nad wspólnotą diecezjalną i mieszkańcami tej ziemi, bogatej w religijne i kulturowe tradycje.

Najświętsza Dziewico, Madonno della Quercia,

Patronko diecezji Viterbo,

zgromadzeni w Twoim sanktuarium,

kierujemy do Ciebie błagalną i ufną modlitwę:

czuwaj nad Następcą Piotra i Kościołem

powierzonym jego pieczy;

czuwaj nad tą wspólnotą diecezjalną i jej pasterzami,

nad Włochami, Europą i innymi kontynentami.

Królowo Pokoju, wyjednaj dar zgody i pokoju

dla narodów i całej ludzkości.

Dziewico posłuszna, Matko Chrystusa,

która, przyjmując pełnym uległości «tak»

zwiastowanie Anioła,

stałaś się Matką Wszechmogącego,

pomagaj wszystkim Twoim dzieciom

w akceptowaniu planów, które Ojciec niebieski

ma dla każdego z nich,

by współpracować w dziele powszechnego zbawienia,

którego Chrystus dokonał umierając na krzyżu.

Dziewico z Nazaretu, Królowo rodzin,

spraw, by nasze rodziny

były szkołami ewangelicznego życia,

obfitującymi w dar licznych powołań

do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Umacniaj jedność naszych rodzin,

która dziś z różnych stron

jest narażona na niebezpieczeństwa,

uczyń z nich ogniska radości i zgody,

gdzie cierpliwy dialog

pokona przeciwności i trudności.

Czuwaj szczególnie nad rodzinami rozbitymi

i przeżywającymi kryzys,

Matko przebaczenia i pojednania.

Dziewico Niepokalana, Matko Kościoła,

odnawiaj entuzjazm

wszystkich wspólnot naszej diecezji:

parafii, grup kościelnych, stowarzyszeń

i nowych form działalności apostolskiej,

które Pan wzbudza za sprawą Ducha Świętego;

spraw, by ci, których Pan żniwa powołuje

do pracy w swojej winnicy,

zachowali niezłomną i stanowczą wolę,

by opierając się zwodniczemu urokowi tego świata,

wielkodusznie i wytrwale szli raz obraną drogą,

i by z Twoją macierzyńską pomocą,

stali się świadkami Chrystusa,

zafascynowani przez blask Jego Miłości,

która daje radość.

Panno Łaskawa, Matko rodziny ludzkiej,

wejrzyj na mężczyzn i kobiety naszych czasów,

na ludy i rządzących, na kraje i kontynenty;

pociesz tych, którzy płaczą, cierpią,

padają ofiarą ludzkiej niesprawiedliwości,

wesprzyj uginających się pod jarzmem trudu

i patrzących w przyszłość bez nadziei;

dodaj otuchy tym, którzy się trudzą,

by zbudować lepszy świat,

w którym będzie mogła zatriumfować

sprawiedliwość i zapanować braterstwo,

w którym zaniknie egoizm, nienawiść i przemoc.

Niech moc Chrystusowego pokoju

pokona wszelką przemoc w jakiejkolwiek formie!

Dziewico słuchająca, Gwiazdo nadziei,

Matko Miłosierdzia,

źródło, dzięki któremu przyszedł do świata Jezus,

nasze życie i nasza radość,

dziękujemy Ci i ofiarujemy Ci nasze życie,

wierząc, że nigdy nas nie opuścisz,

szczególnie w mrocznych

i trudnych chwilach naszego życia.

Bądź z nami zawsze:

teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja Matka Boża posłuszeństwo Królowa Pokoju Nazaret zwiastowanie Matka Kościoła Matka miłosierdzia Królowa Rodzin Viterbo Bagnoregio Madonna della Quercia Panna Łaskawa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W